EN

according to {prepositio}

volume_up

Esimerkkejä "according to"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMoldovan society also varies according to the nationality held by its residents.
Moldovan yhteiskunnassa on myös sen asukkaiden kansallisuuteen perustuvia eroja.
EnglishRussia must strengthen its institutions and operate according to the rule of law.
Venäjän on vahvistettava näitä instituutioita ja toimittava oikeusvaltion tavoin.
EnglishParliament has to accept that EMU is going to proceed according to the timetable.
Parlamentin on hyväksyttävä se, että EMU tulee etenemään aikataulun mukaisesti.
EnglishAccording to the latest information that I have, the ship was sent back to China.
Viimeisimpien minulla olevien tietojen mukaan laiva on lähetetty takaisin Kiinaan.
EnglishAccording to him, this idea should be the topic of a national debate in Belgium.
Hänen mielestään tästä ajatuksesta olisi käytävä kansallista keskustelua Belgiassa.
EnglishAnd according to the Council's Legal Service, that does not provide a legal basis.
Lisäksi neuvoston oikeudellisen yksikön mukaan tämä ei muodosta oikeusperustaa.
EnglishAccording to Austria, the budget was a success story, but what really happened?
Itävallan mukaan talousarvio oli menestystarina, mutta mitä tapahtui oikeasti?
EnglishNo, there is no question of treating them differently according to the subject.
Kyse ei ole siitä, että niitä käsiteltäisiin eri tavalla sen mukaan, mikä aihe on.
EnglishAccording to the government in Manila, Abu Sayyaf is collaborating with al-Qaida.
Filippiinien hallituksen mukaan Abu Sayyaf tekee yhteistyötä Al-Qaidan kanssa.
EnglishI grew up in a country where society was organised according to multiannual plans.
Vartuin maassa, jonka yhteiskunta järjestyi monivuotisten suunnitelmien mukaan.
EnglishThus they should act according to their own Constitution, which is not respected.
Heidänhän pitäisi toimia oman perustuslakinsa mukaisesti, mutta sitä ei noudateta.
EnglishWe all need to act in a coordinated way, each according to our responsibilities.
Meidän kaikkien pitää toimia koordinoidusti ja kukin oman vastuualueensa mukaisesti.
EnglishIt will be applied according to the conditions set out in the relevant legislation.
Sitä sovelletaan asiaa koskevassa lainsäädännössä säädettyjen ehtojen mukaisesti.
EnglishPolitics is the management of power harmonised according to a cultural model.
Politiikka on vallankäytön hallintaa yhtenäisen kulttuurisen mallin mukaisesti.
EnglishAccording to the Nitrate Directive, 1.7 large cattle unit may be kept per hectare.
Nitraattidirektiivin mukaan hehtaarin alalla saa pitää 1,7 karjankasvatusyksikköä.
EnglishThis is precisely what the role of the European Council is according to the Treaty.
Juuri tällainen on perustamissopimuksessa tarkoitettu Eurooppa-neuvoston rooli.
EnglishWhat is more, these Secretaries of State must vote according to Council rules.
Lisäksi kyseisten valtiosihteerien täytyy äänestää neuvoston sääntöjen mukaisesti.
EnglishAccording to the report, Europe currently imports 60% of the fish it consumes.
Mietinnön mukaan 60 prosenttia Euroopassa kulutetusta kalasta tuodaan muualta.
EnglishBusinesses and households need to make decisions according to market conditions.
Yritysten ja kotitalouksien on tehtävä päätöksensä markkinatilanteen mukaan.
EnglishAccording to the latest statistics, 54% of the village's inhabitants are Slovaks.
Viimeisimpien tilastojen mukaan 54 prosenttia kylän asukkaista on slovakkeja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Gospel According to Luke":

Gospel According to Luke

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "according to" suomeksi

to prepositio
Finnish
according adverbi
Finnish
to have to verbi
to belong to verbi
to come on to verbi
to refer to verbi
Finnish
to feel up to verbi
Finnish
with regard to
due to prepositio
next to adverbi
Finnish
to get down to verbi
Finnish
up to prepositio
to turn to verbi
ought to verbi
Finnish
in regard to
to be able to
Finnish