EN

accordance {substantiivi}

volume_up
accordance (myös: accord, harmony, peace)
accordance (myös: harmony)

Esimerkkejä "accordance"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThese measures, therefore, are only exceptionally in accordance with the Treaty.
Nämä toimenpiteet ovat siis vain poikkeustapauksissa perustamissopimuksen mukaisia.
English(Statement abbreviated in accordance with Rule 120(7) of the Rules of Procedure)
(Kannanotto on lyhennetty työjärjestyksen 120 artiklan 7 kohdan mukaisesti.)
EnglishThe President must act in strict accordance with legal and regulatory criteria.
Puhemiehen on pitäydyttävä tarkasti lain ja työjärjestyksen mukaisissa perusteissa.
EnglishAisha was punished, in accordance with Islamic law, for the rape inflicted on her.
Aishaa rangaistiin hänen kärsimästään raiskauksesta islamilaisen lain mukaan.
English(Text abbreviated in accordance with Article 137(1) of the Rules of Procedure)
(Työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys)
EnglishIs all this in accordance with the Basel Convention on the Export of Waste?
Tapahtuuko kaikki tämä jätteiden vientiä koskevan Baselin sopimuksen mukaisesti?
EnglishI have already asked someone to speak in favour, in accordance with the Rules.
Olen kysynyt työjärjestyksen mukaisesti, löytyykö puhujaa esityksen puolesta.
EnglishParliament will be informed of that in accordance with the modus vivendi procedure.
Parlamentille ilmoitetaan asiasta toistaiseksi sovitun järjestelyn mukaisesti.
EnglishThe Treaty entered into force on 1 December 2009, in accordance with its Article 6.
Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009 sen 6 artiklan mukaisesti.
EnglishIn accordance with the Bureau's instruction, please note my presence in the Chamber.
Puhemiehistön ohjeiden mukaisesti pyydän teitä toteamaan läsnäoloni parlamentissa.
EnglishThe vote will be by roll call in accordance with Rule 99(4) of the Rules of Procedure.
Toimitetaan nimenhuutoäänestys työjärjestyksen 99 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
EnglishWe must underpin these with binding legislation, in accordance with the WTO framework.
Meidän on tuettava näitä sitovalla lainsäädännöllä WTO:n puitteiden mukaisesti.
English(Speech abbreviated in accordance with Rule 120(7) of the Rules of Procedure)
(Puheenvuoro lyhennettiin työjärjestyksen 120 artiklan 7 kohdan mukaisesti.)
EnglishIf we want people to approve of our policies, we have to act in accordance with them.
Jos haluamme, että politiikkamme hyväksytään, meidän on toimittava sen mukaan.
English(Text abbreviated in accordance with Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Äänestysselitystä lyhennettiin työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)
Englishthat NCBs collect from reporting agents in accordance with Regulation ECB/1998/16.
taseita koskeviin tilastotietoihin, joita kansalliset keskuspankit keräävät
EnglishI insist that a vote be taken on this annex now in accordance with procedure.
Pysyn kannassani, että nyt äänestetään tästä liitteestä, kuten menettely edellyttää.
EnglishTherefore, as is my duty, I allowed you to speak, in accordance with Rule 145.
Tämän takia noudatin velvollisuuksiani ja annoin teidän puhua 145 artiklan mukaisesti.
EnglishIn accordance with a judicial, administrative or purely arbitrary decision?
Minkä oikeudellisen, hallinnollisen tai puhtaasti mielivaltaisen päätöksen nojalla?
EnglishWe shall vote on the forthcoming draft budget in accordance with these intentions.
Äänestämme tulevasta talousarvioesityksestä näiden pyrkimysten mukaisesti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accordance":

accordance
accordingly
accord