EN

accomplished {adjektiivi}

volume_up
She has great political skills and has accomplished a great deal since being a Commissioner.
Hän on poliittisesti erittäin taitava ja on saanut paljon aikaan komission jäsenenä.
accomplished (myös: erudite)

Esimerkkejä "accomplished"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English(DE) Madam Chancellor, you have accomplished a hard task in difficult times.
(DE) Arvoisa liittokansleri, onnistuitte vaikeassa tehtävässä vaikeana aikana.
EnglishThe Commission is quite prepared to investigate how this could be accomplished.
Komissio on täysin valmis tutkimaan sitä, miten tämä voitaisiin toteuttaa.
EnglishMy group congratulates the Ombudsman on the work he accomplished in 1999.
Puolueryhmäni onnittelee oikeusasiamiestä tämän vuonna 1999 suorittamasta työstä.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I endorse the work accomplished by Mrs Lynne.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, tuen Elizabeth Lynnen tekemää työtä.
EnglishWe have accomplished this, and for this I am grateful to all my fellow Members.
Olemme saavuttaneet tämän, ja sen vuoksi olen kiitollinen kollegoilleni.
EnglishMr President, the Baltic countries have accomplished a mammoth feat in a short time.
Arvoisa puhemies, Baltian maat ovat lyhyessä ajassa tehneet lähes urotöitä.
EnglishI would like to congratulate Mr Prodi on having accomplished his mission.
Haluan kiittää puheenjohtaja Prodia hänelle annetun tehtävän suorittamisesta.
EnglishThis can be accomplished by defining the clearest and most practical rules possible.
Tämä voidaan toteuttaa määrittelemällä mahdollisimman selvät ja käytännölliset säännöt.
EnglishWe would like to thank the rapporteur for his accomplished work on the report.
Haluaisimme kiittää esittelijää hyvin tehdystä työstä mietinnön osalta.
EnglishUnfortunately this cannot be accomplished without a substantial increase in funding.
Valitettavasti tämä ei ole mahdollista ilman huomattavaa lisärahoitusta.
EnglishSince we both are accomplished cyclists, this will undoubtedly be appreciated by Parliament.
Parlamentti epäilemättä arvostaa sitä, sillä olemme molemmat hyviä pyöräilijöitä.
EnglishWe have indeed accomplished a great deal, but we should set our sights still higher.
Olemme todella saaneet paljon aikaan, mutta nyt tähtäin on asetettava vielä korkeammalle.
EnglishAt the same time, we have major tasks ahead of us that have to be accomplished.
Samaan aikaan meillä on merkittäviä tehtäviä, jotka on toteutettava.
EnglishIn substance, substantial progress has been accomplished since 1996.
Prosessin asiasisällössä on saavutettu huomattavaa edistystä vuodesta 1996 alkaen.
EnglishI would like to thank Parliament and Mrs Evans for the initiative and the work accomplished.
Haluaisin kiittää parlamenttia ja jäsen Evansia aloitteesta ja aikaansaannoksesta.
EnglishLadies and gentlemen, you can be justifiably proud of the work that has been accomplished.
Hyvät parlamentin jäsenet, voitte olla oikeutetusti ylpeitä tehdystä työstä.
EnglishFirstly, I should like to thank the rapporteur for the superb work he has accomplished.
Haluan aluksi kiittää esittelijää hänen tekemästään erinomaisesta työstä.
EnglishEnlargement was finally accomplished amidst much rejoicing and celebration in Dublin on 1 May.
Laajentuminen huipentui lopulta riemuun ja juhlintaan Dublinissa 1. toukokuuta.
EnglishThirdly, we recognise that many extremely valuable things have already been accomplished.
Kolmanneksi, panemme merkille, että monia erittäin tärkeitä asioita on jo saatu aikaan.
EnglishShe has great political skills and has accomplished a great deal since being a Commissioner.
Hän on poliittisesti erittäin taitava ja on saanut paljon aikaan komission jäsenenä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accomplished":

accomplished
accomplishment
accomplished fact