"accomplice" - Suomenkielinen käännös

EN

"accomplice" suomeksi

EN

accomplice {substantiivi}

volume_up
accomplice (myös: confederate)
Will Europe continue watching as a silent accomplice?
Aikooko Eurooppa yhä katsoa tällaista kuin hiljainen rikoskumppani?
Mr President, ladies and gentlemen, to quote the words of a famous Hungarian poet: 'Among murderers, he who remains silent is an accomplice'.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, siteeraan kuuluisan unkarilaisen runoilijan sanoja: Murhaajien joukossa se, joka vaikenee, on rikoskumppani.
accomplice (myös: abetter)

Esimerkkejä "accomplice"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSuch negligence by the authorities makes them an accomplice to the killing.
Viranomaisten tällainen välinpitämättömyys tekee heistä avunantajia surmaan.
EnglishSuch behaviour makes the Sudanese Government an accomplice of these alleged criminals.
Kyseisen toiminnan vuoksi Sudanin hallitus syyllistyy kyseisten epäiltyjen avustamiseen.
EnglishToday, it is collectively paying the price for being a so-called accomplice in the Milosevic regime.
Nyt romanit saavat kärsiä kollektiivisesti väitetystä Miloseviæin hallinnon tukemisesta.
EnglishWill Europe continue watching as a silent accomplice?
Aikooko Eurooppa yhä katsoa tällaista kuin hiljainen rikoskumppani?
EnglishAt the end of the day, failing to prevent murderers from committing their crimes makes us their accomplice.
Loppujen lopuksi se, että emme estä murhaajia toteuttamasta rikoksiaan, tekee meistä rikoskumppaneita.
EnglishMadam President, I voted in favour of the censure motion because I do not wish to be an accomplice of the Commission in this serious affair.
Arvoisa puhemies, äänestin epäluottamuslauseen puolesta, koska en halua olla mukana tätä vakavaa asiaa koskevassa komission toiminnassa!
EnglishThe European Union should beware of becoming the accomplice of a regime which shows a complete disregard for human rights.
Euroopan unionin pitäisi siksi varoja joutumista sellaisen hallinnon rikoskumppaniksi, joka osoittaa täydellistä välinpitämättömyyttä ihmisoikeuksia kohtaan.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, to quote the words of a famous Hungarian poet: 'Among murderers, he who remains silent is an accomplice'.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, siteeraan kuuluisan unkarilaisen runoilijan sanoja: Murhaajien joukossa se, joka vaikenee, on rikoskumppani.
EnglishEurope must not become an accomplice in cheating, in the manipulation of food, at a time when food safety is becoming one of its priorities.
Eurooppa ei saa toimia rikostoverina elintarvikkeiden väärentämisessä ja manipuloinnissa hetkellä, jolloin elintarviketurvallisuudesta on tulossa yksi sen prioriteeteista.
EnglishNow, as in the past, the European Parliament, its accomplice, has helped it in this escapade by serving as a stepping stone, on condition that the favour is returned.
Komission apuri, Euroopan parlamentti, auttoi komissiota kuten ennenkin tässä aseman nostamisessa toimimalla sen astinlautana sillä ehdolla, että parlamentti saa hyvityksen.
English. - (NL) With not one of my illusions intact, I have to say that the European Parliament is turning into the disgraceful accomplice of a political lynch mob staged by the Belgian courts.
kirjallinen. - (NL) Kaikki illusioni ovat murskautuneet, ja minun on sanottava, että Euroopan parlamentti on muuttumassa Belgian tuomioistuinten masinoiman lynkkausjoukon häpeälliseksi kätyriksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accomplice":

accomplice