EN

accident {substantiivi}

volume_up
The accident at Chernobyl was the world's largest single catastrophe of the decade.
Tsernobylin onnettomuus oli aikanaan maailman suurin yksittäinen katastrofi.
The accident in Hungary also provides an example of European solidarity.
Unkarin onnettomuus myös tarjoaa esimerkin Euroopan solidaarisuudesta.
It is incomprehensible that an accident of this kind could have happened at all today.
On käsittämätöntä, että tällainen onnettomuus voi ylipäänsä tapahtua nykyaikana.
But even if it is by accident, it is still unacceptable.
Oli kysymyksessä sitten sattuma tai ei, tätä ei voida missään nimessä hyväksyä.
It is no accident that the Czech Republic leads the field in this statistic.
Ei ole mikään sattuma, että Tšekin tasavalta on tämän tilaston kärjessä.
It was not by accident that we spent five years together.
Ei ole sattuma, että me vietimme viisi vuotta yhdessä.
accident (myös: accidental injury)
They are then covered by sickness, accident and pensions insurance.
Hän kuuluu tällöin sairaus-, tapaturma- ja eläkevakuutuksen piiriin.
The case of Thierry Falise and Vincent Reynaud is not, therefore, a judicial accident.
Thierry Falisen ja Vincent Reynaud'n tapaus ei siis ole oikeudellinen tapaturma.
accident

Esimerkkejä "accident"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAll employers should provide pension and accident insurance for their employees.
Jokaisen työnantajan tulee sekä työeläke- että tapaturmavakuuttaa työntekijänsä.
EnglishThe risk of a future accident is increasing since the field is expanding rapidly.
Onnettomuusvaara kasvaa tulevaisuudessa, sillä kenttä laajenee erittäin nopeasti.
EnglishWhilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.
Heidän ollessaan hiihtämässä tapahtui onnettomuus, ja he putosivat syvään rotkoon.
EnglishThis is an accident of the calendar, in the middle of a presidential election!
On kalenterista johtuvaa sattumaa, että tämä tapahtuu keskellä presidentinvaaleja!
EnglishThe footballer François Sterckele was this morning involved in a traffic accident.
Jalkapalloilija François Sterckele joutui tänä aamuna liikenneonnettomuuteen.
EnglishThere is no doubt, of course, that the accident at Fukushima was a catastrophe.
Ei ole epäilystäkään, etteikö Fukushiman onnettomuus olisi ollut katastrofi.
EnglishThe case of Thierry Falise and Vincent Reynaud is not, therefore, a judicial accident.
Thierry Falisen ja Vincent Reynaud'n tapaus ei siis ole oikeudellinen tapaturma.
EnglishSecond, poverty in Africa is not the result of some kind of accident of nature.
Toiseksi Afrikassa vallitseva köyhyys ei johdu jonkinlaisesta luonnononnettomuudesta.
EnglishIt is incomprehensible that an accident of this kind could have happened at all today.
On käsittämätöntä, että tällainen onnettomuus voi ylipäänsä tapahtua nykyaikana.
EnglishWe all know how real the link between fatigue and the risk of an accident really is.
Tiedämme, kuinka todellinen väsymyksen ja onnettomuusriskin välinen yhteys on.
EnglishIf I may illustrate this, I have a constituent who had an accident in Spain.
Jos saan kuvailla asiaa, minulla on äänestäjä, jolle sattui onnettomuus Espanjassa.
EnglishWe know that a major oil tanker accident is a catastrophe wherever it may occur.
Tiedämme, että suuri öljytankkerionnettomuus on katastrofi missä tahansa.
EnglishIt is about improved protection for accident victims in the European Union.
Kyse on onnettomuuksien uhrien entistä paremmasta suojasta Euroopan unionissa.
EnglishThe accident at Chernobyl was the world's largest single catastrophe of the decade.
Tsernobylin onnettomuus oli aikanaan maailman suurin yksittäinen katastrofi.
EnglishIt reads: Seoul, 22 injured in accident in South Korean nuclear power station.
Siinä sanotaan: Soul, eteläkorealaisessa ydinvoimalaonnettomuudessa loukkaantunut 22.
EnglishIt is not a major credible accident I have in mind and I do not mean to be alarmist.
Minulla ei ole mielessäni suuronnettomuutta, eikä tarkoitukseni ole lietsoa pelkoa.
EnglishThere is reason enough to think that this was not by accident, but by design.
On riittävästi syitä ajatella, ettei tämä tapahtunut sattumalta vaan suunnitellusti.
EnglishIt was simply the first time that this has led to such a dreadful accident.
Se oli vain ensimmäinen kerta, kun ohitus johti näin kauheaan onnettomuuteen.
EnglishIt is no accident that the issue of European poverty applies more often to older women.
Ei ole sattumaa, että köyhyys Euroopassa koskee useimmiten ikääntyneitä naisia.
EnglishIn other words, does there always have to be an accident before we learn anything?
Toisin sanoen, pitääkö aina tapahtua onnettomuus ennen kuin opimme mitään?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accident":

accident
cerebrovascular accident
fatal accident
English