EN

accessories {monikko}

volume_up
accessories (myös: haberdashery)

Esimerkkejä "accessories"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishRemove all hardware accessories except your keyboard, mouse, and monitor.
Poista kaikki lisälaitteet näppäimistöä, hiirtä ja näyttöä lukuun ottamatta.
EnglishI should then like to point out that every crime has its perpetrators and its accessories.
On olemassa sekä rikoksen varsinaiset tekijät että moraalisessa vastuussa olevat.
EnglishInstall applications and connect with accessories and printers, just like you always have.
Voit asentaa sovelluksia sekä kytkeä lisälaitteita ja tulostimia aivan niin kuin ennenkin.
EnglishHowever, the illegal immigrants must not be punished as accessories.
Sen sijaan salakuljetettuja henkilöitä ei saa tällöin rangaista osallisuudesta rikokseen.
EnglishXbox 360 Accessories Software 1.2 64-bit for Windows 7 (exe)
Mukana kuulokeliitin PC-kuulokemikrofonia ja Xbox Live -pelaamista varten
EnglishThat makes us indirect accessories to what is happening.
Tämä tekee meistä tietyllä tavalla epäsuorasti osasyyllisiä tapahtumiin.
EnglishClick Start, click Accessories, and then click Paint.
Napsauta Käynnistä, valitse Apuohjelmat ja valitse sitten Paint.
EnglishClick Start, click All Programs, click Accessories, and then click Scanner and Camera Wizard.
Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat ja valitse sitten Skannerit ja kamerat.
EnglishOpen WordPad by clicking the Start button , clicking Programs, clicking Accessories, and then clicking WordPad.
Avaa WordPad napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla Ohjelmat, Apuohjelmat ja WordPad.
EnglishOpen Paint by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, and then clicking Paint.
Avaa Paint napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Paint.
EnglishIf we do any less than our utmost to stop this killing, we become accessories to the slaughter.
Jos teemme yhtään vähemmän kuin mihin rahkeemme riittävät lopettaaksemme tämän tappamisen, olemme mukana teurastuksessa.
EnglishOpen Paint by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, and then clicking Paint.
Voit avata Paintin napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Paint.
EnglishOpen Sync Center by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, and then clicking Sync Center.
Määritä asetuksilla ja ajoituksella, miten ja milloin haluat synkronoida laitteen tietokoneen kanssa.
EnglishThe many products involved are used as packaging, cosmetics, bathing accessories and, unfortunately, toys.
Tämä koskee useita tuotteita, joita käytetään pakkauksina, kosmetiikkatuotteina, uintivälineinä ja valitettavasti myös leluina.
EnglishXbox 360 Accessories Software 1.2 64-bit for Windows 7 (exe)
Windows 7, Windows Vista or Windows XP with Service Pack 2 (SP2), (paitsi 64-bittinen Windows XP) Vähintään 300 MHz:n Pentium-suoritin
EnglishYou can reconnect other hardware accessories.
EnglishHistory will therefore demand an explanation from many as accessories to the crime, at the very least due to their failures.
Siksi historia vaatii aikanaan monilta selitystä rikoskumppanuudesta, vähintäänkin heidän laiminlyöntiensä vuoksi.
EnglishI like Mr Voggenhuber’s proposal that we refuse to be accessories to an undemocratic piece of decision-making.
Pidän jäsen Voggenhuberin ehdotuksesta, joka koskee sitä, että kieltäydymme olemasta osallisina epädemokraattisessa päätöksenteossa.
EnglishThe procedure involving a directive creates legal certainty, then, both for the motor trade and for manufacturers of accessories.
Direktiiviin johtavalla menettelyllä luodaan siis oikeusvarmuus sekä autoalalle että lisävarusteiden valmistajille.
EnglishThe army units present on the spot, as well as the official local police forces, are direct accessories to this orgy of violence.
Paikalla olevat sotilasyksiköt sekä paikalliset poliisiviranomaiset ovat suoraan osasyyllisiä tähän väkivalta-aaltoon.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accessory":

accessory
accessory fruit
English