EN

accession {substantiivi}

volume_up
accession (myös: access, admission)
For both the EU and Russia, Russia’s WTO accession remains a key priority.
Venäjän pääsy WTO:n jäseneksi on ensisijainen tavoite sekä EU:lle että Venäjälle.
We must also make it very clear to these countries that the fact that they have joined the negotiations does not guarantee accession to the European Union.
Meidän on tehtävä selväksi näille maille, että neuvotteluihin pääsy ei takaa pääsyä Euroopan unioniin.
We should provide them with access to pre-accession instruments so that they develop functioning national economies and functioning democracies.
Niille on taattava pääsy liittymistä edeltäviin välineisiin, jotta maat voivat kehittää toimivia kansallisia talousjärjestelmiä ja toimivaa demokratiaa.

Esimerkkejä "accession"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI welcome the country's efforts towards accession and hope for these to continue.
Olen tyytyväinen maan liittymiseen tähtääviin toimiin ja toivon niiden jatkuvan.
EnglishI therefore very much welcome the accession of Bulgaria and Romania to that area.
Tästä syystä suhtaudun erittäin myönteisesti Bulgarian ja Romanian liittymiseen.
EnglishWe are fully playing that role in the implementation of the Accession Agreement.
Olemme noudattaneet tätä tavoitetta täysin liittymissopimuksen täytäntöönpanossa.
EnglishI regret that we do not feel able to vote in favour of accession at this time.
Olen pahoillani, etten katso voivani äänestää tällä kertaa liittymisen puolesta.
EnglishSuch tensions and problems must be resolved before accession negotiations start.
Nämä jännitteet ja ongelmat on ratkaistava ennen liittymisneuvottelujen alkamista.
EnglishTurkey’s accession would help to secure better energy supply routes for the EU.’
Turkin jäsenyys auttaisi varmistamaan paremmat energiantoimitusreitit EU:lle."
EnglishThe accession of the Central and Eastern European countries is a major challenge.
Keski- ja Itä-Euroopan maiden liittyminen unionin jäseniksi on merkittävä haaste.
EnglishMr President, I am going to speak about pre-accession measures for agriculture.
Arvoisa puhemies, puhun nyt tässä liittymistä edeltävästä tuesta maataloudelle.
English(EL) There are two reasons for my symbolic vote against the accession of Poland.
(EL) On kaksi syytä siihen, että äänestin symbolisesti Puolan liittymistä vastaan.
EnglishThe accession of Croatia seems to be the only priority in that regard at present.
Kroatian liittyminen näyttää olevan tällä hetkellä laajentumisen ainoa painopiste.
EnglishMany say that Turkish accession would fundamentally change the nature of the EU.
Monet sanovat, että Turkin liittyminen muuttaisi oleellisesti EU:n luonnetta.
EnglishIf the accession date is to be 1 May 2003, will there be a supplementary Budget?
Mikäli liittyminen tapahtuu 1. toukokuuta 2003, laaditaanko täydentävä talousarvio?
EnglishLiechtenstein ratifies its accession in the European Economic Area by referendum.
Liechtenstein ratifioi kansanäänestyksellä liittymisensä Euroopan talousalueeseen.
EnglishI regret that I do not feel able to vote in favour of accession at this time.
Olen pahoillani, etten katso voivani äänestää tällä kertaa liittymisen puolesta.
EnglishWe have just managed to deal with the new members' accession to the Schengen Area.
Olemme vastikään selvinneet Schengen-alueen laajentumisesta uusiin jäsenmaihin.
EnglishWe did this when we dealt with Article 7, the Agency and the accession negotiations.
Olemme tehneet näin käsitellessämme 7 kohtaa, virastoa ja liittymisneuvotteluja.
EnglishNevertheless, this progress is still not sufficient to begin talks on accession.
Tämä edistys ei kuitenkaan vielä riitä liittymisneuvottelujen aloittamiseen.
EnglishThe accession of Cyprus clearly ought to have been dependent on its reunification.
Kyproksen liittymisen unioniin olisi tietysti pitänyt riippua maan yhdistymisestä.
English   I fully support the opening of accession negotiations with Turkey this autumn.
   Tuen täysin jäsenyysneuvottelujen aloittamista Turkin kanssa tänä syksynä.
EnglishSubject: New factors in the negotiations on the accession of Cyprus to the EU
Aihe: Kyproksen Euroopan unioniin liittymistä koskevien neuvottelujen uusi käänne

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accession":

accession
access
accessibility
accessible
access code
English