EN

accessibility {substantiivi}

volume_up
accessibility

Esimerkkejä "accessibility"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPress the arrow keys to move to Accessibility Options, and then press Enter.
Siirry nuolinäppäimillä Helppokäyttötoiminnot-kohtaan ja paina sitten Enteriä.
EnglishTherefore, the accessibility of food remains a key issue to be dealt with.
Elintarvikkeiden saatavuus on sen vuoksi edelleen keskeinen ratkaistava ongelma.
EnglishRead through the Accessibility options, and set the options that work best for you.
Tutustu käyttöä helpottaviin vaihtoehtoihin ja määritä asetukset tarpeidesi mukaan.
EnglishTap or click the General tab, and then, under Appearance, tap or click Accessibility.
Valitse Yleiset-välilehti ja valitse sitten Ulkoasu-osasta Helppokäyttötoiminnot.
EnglishIn 2003, an accessibility control was carried out at the European Parliament.
Euroopan parlamentissa tehtiin vuonna 2003 esteettömyyttä koskeva tarkastus.
EnglishPassengers' compensation is also in relation to the accessibility of services.
Matkustajille myönnettävä korvaus on myös suhteessa palveluiden saantiin.
EnglishIn addition, openness and accessibility of data are an important key to democratisation.
Lisäksi avoimuus ja tietojen saatavuus ovat tärkeitä demokratian lisäämisessä.
EnglishGene therapy is so costly for the time being and that may threaten accessibility.
Se on tällä hetkellä hyvin kallista, mikä voi vaarantaa siihen pääsyn.
EnglishUnder Accessibility, select the Always expand Alt text for images check box.
Valitse Muotoiluasetukset-kohdassa Laajenna aina kuvien vaihtoehtokuvaus -valintaruutu.
EnglishAccessibility of information will undoubtedly play a fundamental role in this change.
Tietojen saatavuudella on tässä muutoksessa kiistatta olennainen merkitys.
EnglishSatisfying the passengers' demands calls for increased accessibility and lower prices.
Matkustajien vaatimusten täyttämiseksi on saatavuutta lisättävä ja hintoja laskettava.
EnglishAnother major element of accessibility is the user-friendliness of new technologies.
Toinen merkittävä käytettävyyteen liittyvä seikka on uuden teknologian helppokäyttöisyys.
EnglishThe accessibility and availability of energy are essential for economic and social life.
Energian saatavuus ja käytettävyys ovat välttämättömiä talous- ja yhteiskuntaelämälle.
EnglishAccessibility is also chiefly to do with a clear structuring of the data.
Asiakirjojen saatavuudessa on kysymys myös ennen kaikkea selkeästä tiedostorakenteesta.
EnglishBy improving accessibility for the deaf, we are strengthening democracy.
Vahvistamme demokratiaa parantamalla kuurojen mahdollisuutta osallistua.
EnglishWe need a broad perspective, not one which focuses only on accessibility in education.
Tarvitaan laajaa näkökulmaa, ei pelkästään koulutuksen saatavuuteen keskittyvää näkökulmaa.
EnglishDemocracy is transparency, public accessibility, rule by the people, and participation.
Demokratia on avoimuutta, julkisuutta, kansanvaltaa ja osallistumista.
EnglishThe current European political parties do not represent transparency or public accessibility.
Nykyiset Euroopan tason poliittiset puolueet eivät edusta avoimuutta tai julkisuutta.
EnglishIn the Internet Options dialog box, on the General tab, click the Accessibility button.
Napsauta Internet-asetukset-valintaikkunan Yleiset-välilehden Muotoiluasetukset-painiketta.
EnglishIt is a quantum leap forward in terms of clarity and accessibility.
Se on jättimäinen harppaus eteenpäin selkeyden ja esteettömyyden kannalta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accessibility":

accessibility
access
accessible
accession
access code
English