"access to" - Suomenkielinen käännös

EN

"access to" suomeksi

EN

access to {substantiivi}

volume_up
access to

Esimerkkejä "access to"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThat way, you can access your stuff through the SkyDrive tab in your Outlook.com
Tällä tavalla voit käyttää tiedostojasi SkyDrive-välilehden kautta Outlook.comin
EnglishAccess to the highest offices is, in principle, open to all, without distinction.
Kaikilla on periaatteessa erotuksetta mahdollisuus päästä korkeimpiin virkoihin.
EnglishSecondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
Toiseksi tämä voisi tietysti tapahtua myös rautateiden ja televiestinnän avulla.
EnglishThis will aid the early diagnosis of cases and help improve access to treatment.
Tietoisuus auttaa tapausten varhaista diagnosointia ja parantaa hoitoon pääsyä.
EnglishThere is still not enough food, access to drinking water, sanitation or schools.
Ruokaa, juomavettä, saniteettipalveluja tai kouluja ei ole vieläkään riittävästi.
EnglishOur aim is to further liberalise the developing countries' access to EU markets.
Tavoitteenamme on vapauttaa entisestään kehitysmaiden pääsyä EU:n markkinoille.
EnglishMy final observation concerns the need for universal access to childcare centres.
Viimeinen huomioni koskee tarvetta päivähoitokeskusten yleiseen käytettävyyteen.
EnglishThere is absolutely nothing that stops you from introducing public access today.
Mikään ei tänä päivänä estä teitä tekemästä kaikesta päätöksenteosta julkista.
EnglishI wish to reinforce that there are no blanket exemptions on access to documents.
Haluan vahvistaa, ettei asiakirjojen saatavuuteen voida soveltaa ryhmäpoikkeuksia.
EnglishToday there are two billion people in the world who do not have access to energy.
Maailmassa on nykyään kaksi miljardia ihmistä, joilla ei ole käytössään energiaa.
EnglishEquality of access to screening programmes also needs to be guaranteed for all.
Kaikille on myös taattava yhtäläiset mahdollisuudet osallistua seulontaohjelmiin.
EnglishAfter you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
Kun olet tuonut varmenteen, salattujen tiedostojen avaamisen pitäisi onnistua.
EnglishOpens the Games folder, where you can access all of the games on your computer.
Voit avata linkistä Pelit-kansion, josta voit käyttää kaikkia tietokoneen pelejä.
EnglishArticles 12 and 15 of the proposal concern access to information and reporting.
Ehdotuksen 12 ja 15 artiklassa käsitellään tiedon ja tiedottamisen saatavuutta.
EnglishPassable roads are required, which provide access to school and the workplace.
Tarvitaan kulkukelpoisia teitä, jotka tarjoavat yhteyden kouluun ja työpaikalle.
EnglishIs that access still denied by a very strange interpretation of the 'Jones Act' ?
Estetäänkö sen pääsy yhä niin sanotun " Jones Actin" kummallisen tulkinnan takia?
EnglishChildren denied access to education are more likely to be engaged in child labour.
Lapset, jotka eivät pääse koulutukseen, joutuvat paljon todennäköisemmin töihin.
EnglishIn Belgium too, the opposition is to a large extent denied access to the media.
Belgiassakin oppositiolta on suurelta osin kielletty pääsy tiedotusvälineisiin.
EnglishIt violates and infringes human rights and freedoms and restricts access to them.
Se rikkoo ja loukkaa ihmisoikeuksia ja vapauksia sekä rajoittaa niiden käyttöä.
EnglishConsumers who make claims have, therefore, a local point of access and information.
Siten valituksia esittävillä kuluttajilla on paikallinen tuki- ja neuvontapiste.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "access to" suomeksi

to prepositio
Finnish
access substantiivi
to have to verbi
to belong to verbi
to come on to verbi
to refer to verbi
Finnish
to feel up to verbi
Finnish
with regard to
due to prepositio
next to adverbi
Finnish