"access control" - Suomenkielinen käännös

EN

"access control" suomeksi

EN

access control {substantiivi}

volume_up
1. ATK

Esimerkkejä "access control"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSo only allow people you trust to access or share control of your computer.
Anna siis vain luotettavien henkilöiden käyttää ja hallita tietokonettasi.
EnglishA website tried to access an ActiveX control on your computer without your permission.
Sivusto yritti käyttää tietokoneen ActiveX-komponenttia ilman lupaasi.
EnglishWe pledged to promote women's access to employment and control over economic resources.
Sitouduimme edistämään naisten pääsyä työpaikkoihin ja taloudellisten resurssien hallintaan.
EnglishWill you not also be forced, in the near future, to control internet access prices at European level?
Ettekö joudu myös lähitulevaisuudessa valvomaan Internetin käyttömaksuja yhteisön tasolla?
EnglishIndeed, we have no access to or control over the waste policies pursued by third countries.
Meillä ei todellakaan ole mahdollisuutta tutustua kolmansien maiden harjoittamaan jätepolitiikkaan tai valvoa sitä.
English   Commissioner, you cannot control what is on the web, but you can control access in the following way.
   Arvoisa komission jäsen, ette voi valvoa Internetin sisältöä, mutta voitte säännellä Internetiin pääsyä seuraavilla tavoilla.
EnglishIn fact competition has started between different interested countries about securing access and control of these resources.
Itse asiassa eri maat ovat jo alkaneet kilpailla keskenään kyseisten luonnonvarojen saatavuuden ja hallinnan varmistamiseksi.
EnglishIf you are on a corporate network, your network administrator might be using Group Policy to control your access to wireless networks.
Jos olet yrityksen verkossa, verkonvalvoja voi ehkä rajoittaa langattomien verkkojen käyttöä ryhmäkäytännön avulla.
EnglishWe should also note that women are excluded from participation, access and control in all sectors.
Meidän olisi myös otettava huomioon, että naisia on kaikilla aloilla estetty osallistumasta toimintaan ja hallintoon eikä heillä ole ollut pääsyä palveluihin.
EnglishMr President, the conflict in the Democratic Republic of the Congo is one of access, control and trade in key mineral resources.
Arvoisa puhemies, Kongon demokraattisen tasavallan konfliktissa on kyse tärkeimpien mineraalivarojen saannista, hallinnasta ja kaupasta.
EnglishThese physical protection measures are particularly for access control to the installations and include a ban on flying over the installations.
Fyysisiin turvatoimenpiteisiin kuuluu muun muassa laitoksiin tapahtuvan kulun valvonta ja niiden ylilentojen kieltäminen.
EnglishGive the EU’s auditors, the ombudsman and the European Parliament’s Committee on Budgetary Control full access to investigate all expenditure.
Antakaa EU:n tilintarkastajien, oikeusasiamiehen ja Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan tutkia täysin vapaasti kaikki menot.
EnglishIf you can't access Control Panel and you don't have a Windows installation disc or a system repair disc, use this method to restore your computer:
Jos Ohjauspaneeli ei ole käytettävissä eikä Windowsin asennuslevyä tai järjestelmän korjauslevyä ole, palauta tietokone tällä menetelmällä:
EnglishControl access to games, choose an age-rating level, choose the types of content you want to block, and decide whether you want to allow or block specific games.
Voit valvoa pelien käyttöä, valita ikärajan, estää tietyntyyppisen sisällön ja valita, haluatko sallia vai estää tietyt pelit.
EnglishAccess to, and control of, energy are essential in this respect and therefore require access to markets, infrastructure and investment.
Energiavarojen saatavuus ja niiden valvonta ovat tältä osin keskeisiä tekijöitä ja edellyttävät sen vuoksi pääsyä markkinoille, infrastruktuuriin ja investointeihin.
EnglishA lot of new computers have just one password to turn on the computer and do not have a separate password to control access to the Internet.
Useissa uusissa tietokoneissa on ainoastaan yksi salasana tietokoneen käynnistämistä varten, eikä niissä ole erillistä salasanaa Internetiin pääsyn rajoittamiseksi.
EnglishIf you can't access Control Panel, you can restore your computer using a Windows installation disc or a system repair disc (if you have one).
Jos Ohjauspaneeli ei ole käytettävissä, tietokoneen voi palauttaa käyttämällä Windowsin asennuslevyä tai järjestelmän korjauslevyä (jos sellainen on käytettävissä).
EnglishMoreover, there is also the issue of the incapacity to control access to and follow-up these products of animal origin once they enter the commercial system.
Lisäksi on olemassa kysymys siitä, että emme voi tutustua ja seurata näiden eläinperäisten tuotteiden alkuperää, kun ne saatetaan kaupalliseen järjestelmään.
EnglishIf there was simple control on access and more passwords on computers themselves, then parents, schools and others would have greater control.
Jos tietokoneissa olisi yksinkertainen Internetiin pääsyä koskeva estojärjestelmä ja enemmän salasanoja, vanhemmat, koulut ja muut tahot pystyisivät valvomaan Internetin käyttöä paremmin.
EnglishIf your computer is still working and you can access Control Panel, or if you want to restore your system image backup onto a different computer, follow these steps:
Jos tietokone toimii ja Ohjauspaneeli on käytettävissä tai järjestelmän näköistiedosto halutaan palauttaa toiseen tietokoneeseen, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "access control" suomeksi

access substantiivi
control substantiivi