EN

accepted {adjektiivi}

volume_up
accepted (myös: approved)
We have tabled an amendment to that effect, but it was unfortunately not accepted.
Olemme esittäneet tällaisen tarkistuksen, mutta sitä ei valitettavasti hyväksytty.
Unfortunately the amendments proposed by the Polish side were not accepted.
Valitettavasti puolalaisten esittämiä tarkistuksia ei hyväksytty.
As regards alcohol, nutrition labels had already been accepted in the common position.
Alkoholista totean, että ravintoainemerkinnät on jo hyväksytty yhteisessä kannassa.

Esimerkkejä "accepted"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
Neuvosto ei ole ilmoittanut meille, että Coreper olisi hyväksynyt tämän paketin.
EnglishMadam President, I understand that the report by Mr Katiforis has been accepted.
. (EN) Arvoisa puhemies, käsittääkseni jäsen Katiforisin mietintö on hyväksytty.
EnglishDo you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
Luuletteko, että tämä ajatus voi todella saada laajempaa kannatusta neuvostossa?
EnglishI believe this is a prerequisite for the work of the Convention to be accepted.
Mielestäni tämä on edellytys sille, että valmistelukunnan työ voidaan hyväksyä.
EnglishThe Commission accepted British beef was safe on 1 August when it lifted the ban.
Komissio hyväksyi brittilihan turvalliseksi 1. elokuuta, kun se poisti kiellon.
EnglishMost researchers accepted this document, namely the IPCC Fourth Assessment Report.
Suurin osa tutkijoista hyväksyi asiakirjan, IPCC:n neljännen arviointiraportin.
EnglishThe Council has, of course, accepted the 250 posts linked to the 2007 enlargement.
Neuvosto on tietenkin hyväksynyt vuoden 2007 laajentumiseen liittyvät 250 tointa.
EnglishAs Amendment No 33 incorporates those aspects, it could be accepted in principle.
Koska tarkistus 33 sisältää nämä näkökohdat, se voitaisiin periaatteessa hyväksyä.
EnglishIn Amendments Nos 10, 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.
Tarkistusten 10, 20, 21 ja 41 ensimmäinen virke voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan.
EnglishNot only is it not accepted; if it is proceeded with, it will incite more Le Pens.
Se politiikka provosoi esiin lisää Le Penejä, jos sitä jatketaan entiseen tapaan.
EnglishThe elections were indeed difficult, but in the end they were accepted by everyone.
Vaalit olivat todellakin vaikeat, mutta lopulta kaikki osapuolet hyväksyivät ne.
EnglishThe Greens want to see a lot of improvement on this report before it is accepted.
Vihreät haluavat, että mietintöä parannetaan huomattavasti ennen sen hyväksymistä.
EnglishWhy has the Commission accepted imports of genetically modified maize or soya?
Miksi komissio on hyväksynyt geneettisesti muunnellun maissin tai soijan tuonnin?
EnglishIt is a wording that I accepted in the end, even though it was not my first choice.
Hyväksyin lopuksi kyseisen sanamuodon, vaikka se ei ollut ensisijainen valintani.
EnglishA year ago, the Council accepted only one of the European Parliament's amendments.
Vuosi sitten neuvosto hyväksyi vain yhden Euroopan parlamentin tarkistuksista.
EnglishThe HACCP system was officially accepted by the World Health Organisation in 1975.
Maailman terveysjärjestö hyväksyi HACCP-järjestelmän virallisesti vuonna 1975.
EnglishAmendments Nos 42, 48, 49, 51 to 55, 66, 78 and 92 can be accepted in principle.
Tarkistukset 42, 48, 49, 51-55, 66, 78 ja 92 voidaan periaatteessa hyväksyä.
EnglishWe have tabled an amendment to that effect, but it was unfortunately not accepted.
Olemme esittäneet tällaisen tarkistuksen, mutta sitä ei valitettavasti hyväksytty.
EnglishThe second point on which we agree is on what was accepted at the Convention.
Toinen kohta, josta olemme samaa mieltä, on se, minkä valmistelukunta hyväksyi.
EnglishIt is you, then, and not only the Commission, who has accepted this responsibility.
Tämän vuoksi myös te olette ottanut vastuun kannettavaksenne eikä yksin komissio.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accepted":

accepted
acceptability
acceptable
acceptance