EN

acceptability {substantiivi}

volume_up
acceptability (myös: face validity)
Decoupling aid from production would decrease production, whilst its acceptability would grow more uncertain.
Tuen irrottaminen tuotannosta vähentäisi tuotantoa samalla kun sen hyväksyttävyys hämärtyisi.
The challenge for the British presidency and the Austrian and every other one that succeeds is acceptability.
Haaste sekä Britannian että Itävallan puheenjohtajuudelle ja kaikille niitä seuraaville on hyväksyttävyys.
To me there is no harm in that, and the acceptability of Europe requires that we do not try to do away with that tradition.
Mielestäni siitä ei ole mitään haittaa, ja Euroopan hyväksyttävyys vaatii, ettemme yritä lakkauttaa tätä perinnettä.

Esimerkkejä "acceptability"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI also feel, however, that this position touches the limits of moral acceptability.
Siinä kulkee minusta kuitenkin myös moraalisesti hyväksyttävän raja.
EnglishAre Professor Pelinka's remarks not completely within the bounds of acceptability in a democracy?
Eikö Pelinkan lausunto ole täysin demokratiassa hyväksyttyjen normien mukainen?
EnglishThe Luxembourg proposal was already scarce and at the limits of acceptability.
Jo Luxemburgin ehdotus oli niukka ja hyväksyttävän rajoilla.
EnglishThe public acceptability of research in the Member States plays an important part in this.
On tärkeää, että jäsenvaltioiden kansalaiset hyväksyvät tutkimuksen.
EnglishSociety signals the limits of acceptability in part by what it criminalises or bans.
Yhteiskunta asettaa hyväksyttävyyden rajat osittain sillä, mitä se pitää rikoksena tai kiellettynä.
EnglishAny problems in relation to the acceptability of this directive are based on a fundamental misunderstanding.
Tämän direktiivin hyväksymisen kannalta ongelmana on perustava väärinkäsitys.
EnglishDecoupling aid from production would decrease production, whilst its acceptability would grow more uncertain.
Tuen irrottaminen tuotannosta vähentäisi tuotantoa samalla kun sen hyväksyttävyys hämärtyisi.
EnglishCompetition, however, cannot be used as the sole criterion when assessing the acceptability of a planned merger.
Keskittymien perusteltavuutta ei voida kuitenkaan arvioida ainoastaan kilpailun näkökulmasta.
EnglishThe challenge for the British presidency and the Austrian and every other one that succeeds is acceptability.
Haaste sekä Britannian että Itävallan puheenjohtajuudelle ja kaikille niitä seuraaville on hyväksyttävyys.
EnglishIt is a question of legitimacy and acceptability.
Tässä on kyse legitimiteetistä ja hyväksyttävyydestä.
EnglishThis could have a very profound impact on both the people of Europe and the acceptability of the whole European project.
Sillä voisi olla hyvin syvällinen merkitys sekä Euroopan kansoille että koko Eurooppa-hankkeen hyväksyttävyydelle.
EnglishAnd you talk of social acceptability?
Ja te puhutte sosiaalisesta hyväksyttävyydestä?
EnglishTo me there is no harm in that, and the acceptability of Europe requires that we do not try to do away with that tradition.
Mielestäni siitä ei ole mitään haittaa, ja Euroopan hyväksyttävyys vaatii, ettemme yritä lakkauttaa tätä perinnettä.
EnglishThe rapporteur recognises this problem, but places too much faith in the availability and acceptability of non-animal tests.
Mietinnön esittelijä myöntää tämän ongelman, mutta luottaa liikaa eläimettömien kokeiden saatavuuteen ja hyväksyttävyyteen.
EnglishMeeting the need predominantly from non-renewable sources of energy is beginning to outweigh environmental acceptability.
Tarpeisiin vastaaminen pääasiassa muista kuin uusiutuvista energialähteistä ei ole enää ympäristön näkökulmasta hyväksyttävää.
EnglishMrs Frassoni, all issues of acceptability are studied with the chairmen and with the services before the vote.
Hyvä jäsen Frassoni, kaikki käsiteltäväksi ottamista koskevat kysymykset tarkastellaan puheenjohtajien ja yksiköiden kanssa ennen äänestystä.
EnglishThen the question of acceptability is an issue.
EnglishDoctors in training are in many cases exploited far beyond the bounds of acceptability and this puts human lives in danger.
Harjoittelua suorittavia lääkäreitä käytetään usein väärin hyväksi pitkälti yli hyväksyttävän rajan, ja sellainen vaarantaa ihmishenkiä.
EnglishThe Authority should also have an important role in risk communication and provide a reasoned voice in relation to the acceptability of any risks involved.
Sillä pitäisi myös olla tärkeä tehtävä riskeistä tiedotettaessa ja perusteltaessa mahdollisten riskien hyväksyttävyyttä.
EnglishOn the other hand, the Commission is fully informed of the studies necessary in order to demonstrate the acceptability of particular substances.
Toisaalta komissio on täysin selvillä siitä, mitkä tutkimukset ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että tietyt aineet voidaan hyväksyä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "acceptability":

acceptability
acceptable
acceptance
accepted