"academia" - Suomenkielinen käännös

EN

"academia" suomeksi

EN

academia {substantiivi}

volume_up
academia (myös: academy, school, university)
academia (myös: academe)

Esimerkkejä "academia"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI believe that the world of academia, research and universities can also help with this.
Uskon, että akateemisista sekä tutkimus- ja yliopistopiireistä voi myös olla apua.
EnglishNonetheless, women are still poorly represented at the highest levels of academia.
Naiset ovat kuitenkin edelleen huonosti edustettuina korkeakoulujen ja yliopistojen professoreina.
EnglishThese are placed higher on the agenda than academia and at an early age.
Näitä pidetään varhaisessa iässä teoreettisia tietoja tärkeämpinä.
EnglishPolish research and academia is at a high European level, and in many instances is leading the world.
Puolalainen tutkimus ja tiede ovat korkealla eurooppalaisella tasolla ja monissa tapauksissa maailman huipulla.
EnglishThese figures lead one to believe that there are problems with women's access to the upper reaches of academia.
Nämä luvut antavat aihetta uskoa, että naisten pääsyssä tiedemaailman ylimmille tasoille on ongelmia.
EnglishI would like to see a strong commitment to consult of experts from industry and academia, ideally as a group.
Toivoisin, että sitoudumme voimakkaasti kuulemaan teollisuuden ja tiedemaailman asiantuntijoita, mieluiten ryhmänä.
EnglishThere are strong disincentives for researchers wishing to move jobs within academia and industry and vice versa.
Tutkijat, jotka haluavat vaihtaa työpaikkaa akateemisen maailman ja yritysmaailman välillä, kohtaavat monia esteitä.
EnglishBetter, more intensive cooperation encourages the exchange and dissemination of knowledge, both in business and in academia.
Parempi, tiiviimpi yhteistyö edistää tietojen vaihtoa ja levittämistä sekä korkeakouluissa että yrityksissä.
EnglishThe Member States must create a favourable environment for active cooperation between businesses, public sector and academia.
Jäsenvaltioiden on luotava yritysten, julkisen sektorin ja yliopistomaailman aktiivista yhteistyötä suosiva toimintaympäristö.
EnglishHere we have to encourage civil society, think-thanks and academia to provide external analytical experience.
Tältä osin meidän on kannustettava kansalaisyhteiskuntaa, asiantuntijaryhmiä ja akateemisia laitoksia tarjoamaan ulkopuolista analyyttistä kokemusta.
EnglishAs more and more money destined for academia comes through the European institutions, the European piper is indeed now calling the European tune.
Koska yhä suurempi osuus yliopistoille suunnatuista varoista tulee unionin toimielinten kautta, nyt tahdin määrääkin Eurooppa.
EnglishAs is the case in the United States, the work of scientists should alternate between academia and industry.
Tieteellisten tutkijoiden pitäisi, samoin kuin Yhdysvalloissa, työskennellä vuoroin yliopistollisissa tehtävissä ja vuoroin kaupallisissa tehtävissä yritysten palveluksessa.
EnglishThis is one example of how we can enhance the employability of graduates and foster better cooperation between academia and business.
Tämä on yksi esimerkki siitä, miten voimme parantaa tutkinnon suorittaneiden työllistymistä ja lisätä yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä.
EnglishDeclaring from time to time that the number of women in academia should be increased is all very well, but it falls a long way short of what is required.
On hyvä, että silloin tällöin todetaan, että akateemisissa viroissa pitäisi olla enemmän naisia, mutta se ei missään tapauksessa riitä.
EnglishThis means bridging the gap between academia and business, so good ideas in the laboratory can be transformed into world-beating products.
Tämä merkitsee tutkimuksen ja liiketoiminnan lähentymistä, jotta laboratorioiden innovaatiot saataisiin jalostettua maailmanlaajuisiksi menestystuotteiksi.
EnglishWe are carrying out an extensive consultation process involving Member States, Partner Countries, and regional bodies, as well as the business world, academia and civil society.
Parhaillaan on käynnissä laaja-alainen kuulemismenettely, johon osallistuvat jäsenvaltiot, kumppanuusmaat ja alueelliset elimet sekä liike-elämä, korkeakoulut ja kansalaisyhteiskunta.
EnglishWe are proposing to fully integrate the three sides of the knowledge triangle - education, research and innovation - by the cooperation of partners from business, research and academia.
Ehdotamme osaamiskolmion - korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation - täydellistä integrointia yritysten, tutkimus- ja yliopistomaailman kanssa tehtävään yhteistyöhön.
EnglishNow we expect that to happen with silly stories about precognition, but the problem is, we have exactly the same problem in academia and in medicine, and in this environment, it costs lives.
Osaamme odottaa tällaista ennustamiseen ja muihin hassutuksiin liittyen, mutta ongelma on, että samaa tapahtuu tiedemaailmassa ja lääketieteessä, ja näissä tapauksissa se maksaa ihmishenkiä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "academia":

academia
English