"abysmal" - Suomenkielinen käännös

EN

"abysmal" suomeksi

FI
EN

abysmal {adjektiivi}

volume_up
abysmal (myös: floorless)
It is an abysmal record, compared to the United States and Japan.
Se on pohjaton ennätys verrattuna USA: han ja Japaniin.

Esimerkkejä "abysmal"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNot only is the human rights situation abysmal, but the economy is a disaster too.
Sen ihmisoikeustilanne on äärettömän huono ja taloudellinen tilannekin katastrofaalinen.
EnglishBut in the third great arena of life, love, Len is an abysmal failure.
Mutta kolmannella alueella, rakkaudessa, Len oli toivoton tapaus.
EnglishWorking conditions in China are abysmal; workers are not free to set up trade unions.
Työolot Kiinassa ovat aivan kauhistuttavat eivätkä työntekijät voi vapaasti perustaa ammattiyhdistyksiä.
EnglishI merely want to point out that this abysmal state of affairs is not just a weakness in the market.
Haluan ainoastaan todeta, että tämä synkkä tilanne ei ole ainoastaan markkinoilla ilmenevä puute.
EnglishIt is not abysmal, but it is nothing to celebrate either.
Se ei ole täysin synkkä, muttei siinä ole paljon hurrattavaakaan.
EnglishIt is an abysmal record, compared to the United States and Japan.
Se on pohjaton ennätys verrattuna USA: han ja Japaniin.
EnglishIn China, working and pay conditions for textile, garment and leather workers are still abysmal.
Kiinassa tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alan työntekijöiden työ- ja palkkaolot ovat edelleen hirvittävät.
EnglishObservance of the Union's pension provisions is abysmal.
Unionin eläkemääräyksiä noudatetaan erittäin huonosti.
EnglishAs a Portuguese, I am embarrassed by the fact that Portugal tops the table for abysmal prison conditions.
Portugalilaisena olen häkeltynyt siitä, että Portugali on heikoista vankilaoloista kertovien tilastojen huipulla.
EnglishI think it is absolutely abysmal that you have done that.
EnglishEnergy efficiency in the developing world is abysmal.
EnglishEvery day tens of thousands of drivers queue up like refugees at the borders of the European Union, in abysmal conditions.
Päivittäin kymmenet tuhannet kuljettajat jonottavat pakolaisten tavoin Euroopan unionin rajoilla kauhistuttavissa oloissa.
EnglishThe governors of the ECB are appointed for a fixed period and cannot be got rid of no matter how abysmal they turn out to be.
Keskuspankin johtokunnan jäsenet nimitetään tietyksi ajaksi, eikä heitä voi erottaa, osoittautuivatpa he miten huonoiksi tahansa.
EnglishThe deadlines were abysmal.
EnglishIn the first place the abysmal talks relating to this sector within the GATT Uruguay Round had disastrous consequences which it is difficult to put right.
Ensiksi GATTin Uruguayn kierroksen aikana käydyt sektoria koskevat erittäin vaikeat neuvottelut ovat aiheuttaneet tuhoisia ja hankalasti korjattavia seurauksia.
EnglishPlease look at the Commission’s documents on the assessment of the Community’s sustainable development strategy: the results are abysmal, hence the urgent need for a sea change in this regard.
Pyydän teitä tutustumaan komission asiakirjaan yhteisön kestävän kehityksen strategian arvioinnista: tulokset ovat surkeita, siksi tässä tarvitaankin kiireesti muutosta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abysmal":

abysmal
abysmally
abysm
English