EN

abundant {adjektiivi}

volume_up
1. virallinen
abundant
volume_up
runsas {adj.} [vir.]
The crisis is caused by an over-abundant supply of milk, which is making prices drop sharply.
Kriisin syynä on maidon runsas ylitarjonta, joka romahduttaa hinnat.
However, abundant manpower is what determines development and development is what we need to see.
Runsas työvoima kuitenkin määrä kehityksen, ja juuri kehitys on se, mitä odotamme.
On totta, että kivihiili on runsas energialähde.
abundant

Esimerkkejä "abundant"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishUzbekistan is a country with abundant natural resources, including oil and gas.
Uzbekistanissa on runsaasti luonnonvaroja öljy ja kaasu mukaan luettuina.
EnglishAbove all, agriculture is the basis of an abundant, varied and healthy food supply.
Ennen muuta maatalous on rikkaan, monipuolisen ja terveen elintarviketuotannon perusta.
English'Supplies' cannot run out; it is the most abundant element in the universe.
Vetyvarannot eivät voi loppua kesken, sillä vety on maailmankaikkeuden yleisin alkuaine.
EnglishArticle 90 gives the Court of Justice the opportunity for abundant jurisprudence.
Perustamissopimuksen 90 artikla antaa tuomioistuimelle tilaisuuden vaihtelevaan oikeuskäytäntöön.
EnglishHowever, abundant manpower is what determines development and development is what we need to see.
Runsas työvoima kuitenkin määrä kehityksen, ja juuri kehitys on se, mitä odotamme.
EnglishTraditionally, the Commission is opposed to such transfers in light of abundant market supplies.
Perinteisesti komissio on vastustanut tällaisia siirtoja ylitarjonnan vuoksi.
EnglishThere are abundant untouched natural resources in the Central European States, including Lithuania.
Keski-Euroopan maissa, kuten Liettuassa, on runsaasti koskemattomia luonnonvaroja.
EnglishEuropean agriculture, which makes abundant use of plant protection products, will not be weakened.
Kasvinsuojelutuotteita runsaasti käyttävää eurooppalaista maataloutta ei heikennetä.
EnglishThe abundant distribution of glossy brochures cannot compensate for this.
Kiiltävälle paperille painettujen esitteiden runsaskätinen jakaminen ei voinut korvata puutteita.
EnglishThe crisis is caused by an over-abundant supply of milk, which is making prices drop sharply.
Kriisin syynä on maidon runsas ylitarjonta, joka romahduttaa hinnat.
EnglishConvert resources from Euratom financing and abundant ITER subsidies.
Euratom-tuille ja yltäkylläisille ITER-tuille on sanottava "ei".
EnglishThere should be abundant opportunity to discuss this in the future.
Saanemme runsaasti tilaisuuksia keskustella tästä myöhemmin.
EnglishConsider the nematode roundworm, the most abundant of all animals.
Ajatelkaa kaikista eläimistä runsaslukuisimpia sukkulamatoja.
EnglishHe seemed somewhat surprised at the excitement this subject arouses in countries with abundant water.
Hän oli hieman ihmeissään siitä, minkälaista kiihtymystä aihe herättää runsasvetisissä maissa.
EnglishThis will lead to more abundant fish stocks in the mid-term.
Keskipitkällä aikavälillä tämä johtaa runsaampiin kalakantoihin.
EnglishThe common market encompasses almost 500 million consumers and an abundant variety of goods and services.
Yhtenäismarkkinoilla on lähes 500 miljoonaa kuluttajaa ja suuri määrä tavaroita ja palveluita.
EnglishHe confirms the problem of abundant imports, but does not differentiate from the Commission's quotas.
Hän myöntää liiallisen tuonnin olevan ongelma, mutta ei esitä komission kiintiöistä poikkeavia ehdotuksia.
EnglishUzbekistan has abundant resources of raw materials.
Uzbekistanilla on käytettävissään merkittäviä raaka-aineita.
EnglishWild boar and foxes are found in the abundant woodlands.
Maan runsaissa metsissä elää villisikoja ja kettuja.
EnglishWe know that modernisation would not be possible without abundant reserves of cheap oil, coal and gas.
Tiedämme, että uudenaikaistaminen ei olisi mahdollista ilman runsaita halvan öljyn, hiilen ja kaasun varantoja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abundance":

abundance
abundantly
Muita sanoja