EN

abundance {substantiivi}

volume_up
1. virallinen
abundance
volume_up
runsaus {subst.} [vir.]
This is correcting a situation in which the abundance of liquidity had led to a degree of relaxation of risk assessment.
Tämä korjaa tilannetta, jossa likviditeetin runsaus on johtanut riskiarvioinnin jonkinasteiseen höltymiseen.
. - (FI) The European Climate and Energy Policy is characterised by an abundance of irrational solutions.
. - (FI) Arvoisa puhemies, eurooppalaista ilmasto- ja energiapolitiikkaa on leimannut järjenvastaisten ratkaisujen runsaus.
Mr President, every satellite photo proves that we do indeed live on the blue planet, yet the abundance of water is an illusion.
Arvoisa puhemies, jokainen satelliittikuva todistaa, että asumme todellakin sinisellä planeetalla: tämä runsaus on kuitenkin harhakuvitelma.
abundance
8:37 As we nurture the natural environment, its abundance will give us back even more.
8:37 Ja kun huolehdimme luonnollisesta ympäristöstä, sen yltäkylläisyys antaa meille takaisin vielä enemmän.

Esimerkkejä "abundance"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn my own country, Greece, we have both those types of energy in abundance.
Omassa maassani Kreikassa on saatavissa aina runsaasti kumpaakin energialajia.
EnglishThe question is whether these three Ts are present in sufficient abundance here in Europe.
Kysymys kuuluukin, onko näitä kolmea T:tä riittävän runsaasti täällä Euroopassa.
EnglishIn food legislation, there are environmental aspects and social aspects in abundance.
Elintarvikelainsäädäntö sisältää runsaasti ympäristöllisiä ja sosiaalisia näkökohtia.
EnglishGas hydrates, also known as 'flammable ice', are in great abundance in the Black Sea.
Kaasuhydraatteja, jotka tunnetaan myös "palavana jäänä", on runsaasti Mustallamerellä.
EnglishEurope and the World has an abundance of people who need to buy food.
Euroopassa ja maailmassa on runsaasti ihmisiä, joiden on ostettava ruokaa.
EnglishIn this way, bees largely determine the abundance of food on our tables.
Mehiläisillä on siis hyvin suuri merkitys pöydässämme olevaan ruokaan.
EnglishWe should not allow the abundance of local fruit varieties to be diminished.
Emme saa antaa lukuisten paikallisten hedelmälajikkeiden vähentyä.
EnglishIn the past, this abundance of fish has actually caused us problems with Morocco.
Nämä ylenpalttiset kalavarat ovat itse asiassa aiheuttaneet meille aiemmin ongelmia Marokon kanssa.
EnglishThe Stockholm Programme defines them today with an abundance of detail.
Tukholman ohjelmassa määritellään ne ylenpalttisen täsmällisesti.
EnglishI would like to ask whether the abundance of those lines might cause some confusion.
Mahtaako puhelinlinjojen suuri määrä aiheuttaa sekaannusta?
EnglishThere are grounds for reiterating this at a time when State aid seems to be flowing in abundance.
On syytä toistaa tämä tällä hetkellä, koska valtiontukea näytetään käytettävän runsaasti.
EnglishThe institutions have an abundance of staff, and it is to the benefit of all that they be used efficiently.
Toimielimillä on runsaasti henkilökuntaa, jonka tehokas käyttö on kaikkien etu.
EnglishThings cannot become all that much easier, given the abundance of parties and candidates.
Asia ei juurikaan muuttune helpommaksi, kun otetaan huomioon puolueiden ja ehdokkaiden suuri määrä.
EnglishOf course we have received an abundance of condemnation and sympathy but nothing else.
Meidän puolestamme ollaan luonnollisesti pahoillaan ja meille osoitetaan sympatiaa, mutta siinä kaikki.
EnglishOnly very preliminary information about the biology and the abundance of these species is yet available.
Näiden lajien biologiasta ja runsaudesta on käytettävissä vain hyvin alustavia tietoja.
English8:37 As we nurture the natural environment, its abundance will give us back even more.
8:37 Ja kun huolehdimme luonnollisesta ympäristöstä, sen yltäkylläisyys antaa meille takaisin vielä enemmän.
EnglishHumanitarian aid is needed in abundance, and there must be international efforts made to get it there.
Humanitaarista apua kaivataan runsaasti ja kansainvälistä painostusta sen perille saamiseksi.
EnglishThe French Presidency has both qualities in abundance.
Puheenjohtajavaltiolla Ranskalla on molempia ominaisuuksia runsaasti.
EnglishIn this case, we have a report of an abundance of deepwater shrimp and tuna in this area.
Tässä tapauksessa tutkimustulokset ovat osoittaneet avomeren katkarapua ja tonnikalaa olevan alueella runsaasti.
EnglishIn my personal opinion, gambling and the abundance of lotteries have two different elements.
Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että pelaaminen ja runsaslukuiset arpajaiset voidaan jakaa kahteen osaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abundance":

abundance
abundantly