"abstention" - Suomenkielinen käännös

EN

"abstention" suomeksi

EN

abstention {substantiivi}

volume_up
1. virallinen
The EU's abstention waters down the message considerably, and weakens the Council itself.
EU:n pidättäytyminen vesittää viestiä merkittävästi ja heikentää itse neuvostoa.
Minä pidättäydyin äänestyksestä; kyseessä oli symbolinen pidättäytyminen.
But an abstention from voting is also a possible way of demonstrating unity in Parliament.
Mutta pidättäytyminen äänestyksestä on myös yksi mahdollisuus säilyttää parlamentin yhteinen rintama.

Esimerkkejä "abstention"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOur Committee adopted the Fourtou report unanimously, with only one abstention.
Valiokuntamme hyväksyi Fourtoun mietinnön yksimielisesti vain yhden äänestäessä tyhjää.
EnglishThe EU's abstention waters down the message considerably, and weakens the Council itself.
EU:n pidättäytyminen vesittää viestiä merkittävästi ja heikentää itse neuvostoa.
EnglishThis concern for security in the context of freedom justified my abstention.
Tämä huoli vapauteen pohjautuvasta turvallisuudesta oikeutti minut äänestämään tyhjää.
EnglishIn these circumstances a positive abstention seemed to be the right vote.
Tässä tilanteessa myönteinen tyhjää äänestäminen tuntui olevan oikea tapa äänestää.
EnglishThese same reasons are also behind our abstention on the remaining reports.
Näistä samoista syistä äänestämme tyhjää muidenkin mietintöjen kohdalla.
EnglishOur abstention on this issue is not a rejection of Slovenia’s application.
Äänestimme asiasta tyhjää, mutta se ei tarkoita, että vastustaisimme Slovenian hakemusta.
EnglishThat ruling is tantamount to creating two different forms of abstention.
Tuo päätös merkitsee itse asiassa kahden erilaisen tyhjää äänestämisen muodon luomista.
EnglishI registered an abstention on the final vote on the Berman report.
   . () Äänestin tyhjää lopullisessa äänestyksessä Bermanin mietinnöstä.
EnglishThe question is how it will be used and who will be using it, hence our abstention.
Keskeinen kysymys on se, kuinka niitä käytetään ja kuka niitä käyttää. Siksi äänestimme tyhjää.
English.– I wish to explain my abstention from the vote on the Gargani report.
   .– Haluan selittää, miksi äänestin tyhjää Garganin mietinnöstä.
EnglishThe first button is for 'Yes', the middle button is for 'Abstention' and the third button is for 'No'.
Ensimmäinen nappi tarkoittaa "kyllä", toinen nappi "tyhjä" ja kolmas nappi "ei".
EnglishIn my own committee this report was adopted with 27 votes in favour and one abstention.
Valiokunnassani tätä mietintöä hyväksyttäessä 27 äänesti puolesta ja yksi pidättyi äänestämästä.
EnglishWe lament the abstention rate in European elections and 'No' votes in referendums.
Pahoittelemme Euroopan parlamentin vaalien alhaista äänestysprosenttia ja kansanäänestysten ei-ääniä.
EnglishThis restriction was the reason for my abstention from voting on these two reports.
Tämän takia äänestin tyhjää näiden kahden mietinnön osalta.
EnglishThe Council did that with fourteen votes in favour and one abstention.
Neuvosto päätti asiasta 14 äänellä, ja yksi jäsen äänesti tyhjää.
EnglishThe high level of abstention in the recent European Elections is a genuine cry of alarm.
Erittäin alhainen äänestysprosentti viime Euroopan parlamentin vaaleissa on todellinen hätähuuto.
EnglishAnd I could give further examples of this kind of thing to justify our abstention.
Voisin esittää muitakin vastaavia esimerkkejä, joilla äänestyksestä pidättäytymistämme voidaan perustella.
EnglishI must point out that this report was approved in committee by 43 votes in favour and one abstention.
Minun on sanottava, että mietintö hyväksyttiin valiokunnassa äänin 43 puolesta ja 1 tyhjä.
EnglishIt was adopted by 50 votes to none with one abstention.
Kukaan ei äänestänyt sitä vastaan, ja yksi jäsen pidättäytyi äänestämästä.
EnglishBut an abstention from voting is also a possible way of demonstrating unity in Parliament.
Mutta pidättäytyminen äänestyksestä on myös yksi mahdollisuus säilyttää parlamentin yhteinen rintama.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abstention":

abstention
English