"absolutist" - Suomenkielinen käännös

EN

"absolutist" suomeksi

EN

absolutist {adjektiivi}

volume_up
1. Filosofia

Esimerkkejä "absolutist"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAs we are not absolutist, we consider that they may be accepted.
Koska emme ole täysin dogmaattisia, meidän mielestämme ne voidaan hyväksyä.
EnglishI reject the absolutist approach to human rights.
Torjun absolutistisen lähestymistavan ihmisoikeuksiin.
EnglishIt is also a serious blow to the unquestioning, absolutist dogma that has infected the debate about human rights.
Se on myös vakava isku ehdottomalle, absolutistiselle opille, joka on tarttunut ihmisoikeuksia koskevaan keskusteluun.
EnglishI consider that to be absolutist in the extreme.
EnglishThese tests assume a probabilistic approach, which the Commissioner has abandoned in favour of a more absolutist approach.
Testeissä omaksutaan todennäköisyyteen perustuva lähestymistapa, jonka komission jäsen hylkäsi absoluuttisemman lähestymistavan hyväksi.
EnglishWe believe that a dogmatic, absolutist approach is risky and is unfair because, as we know full well, it does not apply in all sectors.
Uskomme, että ehdottoman dogmaattiseen kantaan sisältyy monta vaaraa, ja se on myös epäoikeudenmukainen, koska tiedämme hyvin, että se ei päde kaikkiin aloihin.
EnglishMany projects intended for developing countries have failed due to the adoption of an absolutist, Western-centrist approach, whether from Europe or the United States.
Monet kehitysmaille tarkoitetut hankkeet ovat epäonnistuneet Euroopasta tai Yhdysvalloista omaksutun absoluuttisen, länsikeskeisen lähestymistavan vuoksi.
EnglishThe Council styles itself as the ultimate and absolutist body and I, as a citizen of the European Union, stand before the voters of my constituency ashamed of this behaviour.
Neuvosto pitää itseään absolutistisen rakenteen ylimpänä elimenä, ja minä Euroopan unionin kansalaisena häpeän äänestäjäkuntani edessä tätä käytöstä.
EnglishFurthermore, with regard to data retention, I am often dismayed at the way this House takes such an absolutist rather than a balanced approach to civil liberties.
Tietojen säilyttämisen osalta olen lisäksi usein pettynyt siihen, että täällä parlamentissa omaksutaan usein pikemminkin jyrkkä kuin tasapainoinen lähestymistapa kansalaisoikeuksiin.
EnglishHe is trying to base his approach on an absolutist concept of sovereignty, contrary to that of shared sovereignty which is, in fact, a fundamental principle of the European Union.
Tässä tarkoituksessa hän pyrkii nojautumaan ehdottoman hallintovallan käsitteeseen, joka on vastakohta itse asiassa myös Euroopan unionin perusperiaatteena olevalle jaetulle hallintovallalle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "absolutist":

absolutist