EN

absolutely {adverbi}

volume_up
absolutely
The EU is absolutely about meeting the challenges.
EU:n tehtävä on nimenomaan haasteisiin vastaaminen.
It is absolutely the opposite of what we should do and would clearly resemble Cold War, minus the ideology.
Niin meidän nimenomaan ei pidä toimia, sillä se muistuttaa kylmää sotaa ilman ideologiaa.
In this respect, I would once again like to make it absolutely clear that the Commission and the Council have our support.
Sen vuoksi tuemme - haluaisin nimenomaan vielä kerran korostaa tätä - komissiota ja neuvostoa.

Esimerkkejä "absolutely"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAs European federalists, we can have absolutely no confidence in you whatsoever.
Eurooppalaisina federalisteina emme ehdottomasti voi antaa teille luottamustamme.
EnglishThe nature of the partnership between all those countries is absolutely unique.
Kaikkien näiden maiden välillä vallitsee ainutlaatuinen keskinäinen kumppanuus.
EnglishBecause we have political influence we absolutely have to lay the pipeline there.
Kun meillä nyt on poliittista vaikutusvaltaa, kaasuputki on rakennettava tähän.
EnglishThere is absolutely nothing that stops you from introducing public access today.
Mikään ei tänä päivänä estä teitä tekemästä kaikesta päätöksenteosta julkista.
EnglishIn future, we will have to be able to demonstrate that this is absolutely vital.
Meidän on voitava osoittaa tulevaisuudessa, että se on kiireellisen välttämätöntä.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we have come to an absolutely decisive point.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, käsittelemme nyt erittäin ratkaisevaa kohtaa.
EnglishI therefore think it is absolutely essential that we take this step here today.
Mielestäni on myös aivan välttämätöntä, että otamme täällä tänään tämän askeleen.
EnglishIt is absolutely crucial that we should work together in this very important area.
On aivan välttämätöntä, että teemme yhteistyötä tällä erittäin tärkeällä alalla.
EnglishIn addition, sanctions which are absolutely clear and consistent must be imposed.
Lisäksi on määrättävä pakotteita, jotka ovat todella selviä ja johdonmukaisia.
EnglishMay I also state clearly that I am absolutely in favour of a multiethnic Kosovo.
Samoin haluan tehdä selväksi, että kannatan ehdottomasti monietnistä Kosovoa.
EnglishHe is willing them to win and it is absolutely clear that they are going to do so.
Hän haluaa näiden maiden voittavan, ja on täysin selvää, että näin myös tapahtuu.
EnglishThis is an absolutely clear position, and I would like to share this aim with you.
Tämä on ehdottoman selkeä kanta, ja haluaisin jakaa kanssanne tämän tavoitteen.
EnglishIt is absolutely clear that the WTO rules permit you to ban dangerous products.
On aivan selvää, että WTO: n säännöt sallivat vaarallisten tuotteiden kieltämisen.
EnglishWithout it, we will have absolutely no democratic control over these procedures.
Ilman sitä meiltä puuttuu täysin näiden menettelyjen demokraattinen valvonta.
English(FR) Madam President, what Mrs Liotard has just said is absolutely incredible.
(FR) Arvoisa puhemies, se, mitä jäsen Liotard äsken sanoi, on täysin uskomatonta.
EnglishIn other words, we absolutely must avoid the mistakes of the Lisbon Strategy.
Toisin sanoen, meidän on ehdottomasti vältettävä Lissabonin strategian virheitä.
EnglishI can do no more than say how absolutely right it is to address these issues openly.
En voi sanoa muuta, kuin että on aivan oikein käsitellä näitä asioita avoimesti.
EnglishI see absolutely no reason why this should not apply across the whole of the Union.
En näe mitään syytä siihen, miksei tätä voitaisi soveltaa kaikkialla unionissa.
EnglishI have absolutely no doubt about this and I believe it is an essential point.
Minulla ei ole siitä pienintäkään epäilystä, ja se on mielestäni välttämätöntä.
EnglishThis is absolutely bizarre and I would like you to inquire into this, Mr President.
Tämä on todella omituista, ja haluaisin teidän, arvoisa puhemies, tutkivan asiaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "absolutely":

absolutely
absolute
absoluteness
absolutism