EN

absence {substantiivi}

volume_up
At present, this is particularly conspicuous by its absence across the majority of Member States.
Tällä hetkellä sen puute vaivaa erityisen selvästi suurinta osaa jäsenvaltioista.
This absence of information is a cause for concern.
Tiedotuksen puute on huolestuttavaa.
The real difficulty is the absence of political will in the Council.
Todellinen epäkohta on neuvoston poliittisen tahdon puute.
absence (myös: non-appearance)
The absence of the world's largest economic block is conspicuous.
Maailman suurimman taloudellisen yhteisön poissaolo on silmiinpistävää.
But certainly the absence of the US pushed the European Union into the front line.
Mutta varmasti USA:n poissaolo työnsi Euroopan unionin etulinjaan.
The absence of the Council is noted and is unfortunate.
(EN) Neuvoston poissaolo on pantu merkille, ja se on valitettavaa.

Esimerkkejä "absence"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTheir absence seems to be a fact of life, particularly in the healthcare sector.
Niiden puuttuminen näyttää olevan ikävä tosiasia erityisesti terveydenhoitoalalla.
EnglishThe Chairman, Mr Libicki, asks the House and the committee to excuse his absence.
Puheenjohtaja Libicki pyytää parlamentilta ja valiokunnalta anteeksi poissaoloaan.
EnglishSimilarly notable by their absence are any provisions on parliamentary scrutiny.
Myös parlamentaarista valvontaa koskevat määräykset loistavat poissaolollaan.
EnglishGiven the absence of consideration of this matter, I abstained on the report.
Koska tätä seikkaa ei ole otettu huomioon, pidättäydyin äänestämästä mietinnöstä.
EnglishFull employment does not mean the total absence of any form of unemployment.
Täystyöllisyys ei merkitse kaikkien työttömyyden muotojen täydellistä häviämistä.
EnglishThese become ever more complex, and decisions are conspicuous by their absence.
Tilanne muuttuu aina vain monimutkaisemmaksi ja kannanotot loistavat poissaolollaan.
EnglishIt is important that there should be no criminalization in the absence of malice.
On tärkeätä, ettei mitään kriminalisointia tapahdu ilman, että todetaan tahallisuus.
EnglishMadam President, I must start by regretting the absence of Commissioner Fischler.
Arvoisa puhemies, haluan aloittaa valitellen komission jäsenen Fischlerin poissaoloa.
EnglishNonetheless, as I see it, one intangible measure is conspicuous by its absence.
Herättää huomiota, että siitä puuttuu kuitenkin eräs abstrakti toimenpide.
EnglishIn the absence of exchange rate risk, cross-border borrowing and investing
euroalueen laajuisten syvien markkinoiden kehittyminen on lähtenyt voimakkaasti
EnglishAdvantages of wireless networks include mobility and the absence of unsightly wires.
Langattoman verkon etuja ovat liikkumavapaus ja se, ettei hankalia johtoja tarvita.
EnglishThese limitations have given rise not to peace but, at best, to an absence of war.
Nämä rajat eivät ole johtaneet rauhaan, vaan ennemminkin sodan poissaoloon.
EnglishIt normally meets in my absence but I accept full responsibility for its activities.
En yleensä osallistu kokouksiin, mutta kannan täyden vastuun sen toiminnasta.
EnglishAnother matter I would like to draw attention to is the absence of the Council.
Toinen asia, mihin haluaisin kiinnittää huomiota, on neuvoston poissaolo.
EnglishThe efficacy of the rinsing is monitored to ensure the absence of residues.
Huuhtelun tehokkuutta on valvottava sen varmistamiseksi, että jäämiä ei ole.
EnglishMr President, I would like to thank Mr Ettl in his absence for a good report.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää poissa olevaa Ettliä hyvästä mietinnöstä.
EnglishThe biggest reason for that, in my experience, is the absence of bank managers.
Suurin syy tähän on oman kokemukseni mukaan pankinjohtajien puuttuminen.
EnglishI finally, and on this point I will finish, question the absence of a measure.
Lopuksi, pohdin erään säännöksen puuttumista ja haluaisin päättää puheenvuoroni siihen.
EnglishThe guide's absence can be used by Member States as a pretext for delay.
Jäsenvaltiot voivat käyttää näiden ohjeiden puuttumista tekosyynä viivästyksille.
EnglishHowever, we know full well that this is almost impossible in the absence of a legal basis.
Tiedämme kyllä vallan hyvin, että tämä on lähes mahdotonta ilman oikeusperustaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "absence":

absence
absence seizure
English