"to abscond" - Suomenkielinen käännös

EN

"to abscond" suomeksi

Esimerkkejä "to abscond"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is fairly clear that an immigrant, since he enters a country illegally, has a liability to abscond.
On melko selvää, että maahanmuuttaja, joka saapuu maahan laittomasti, todennäköisesti pakenee.
EnglishOn the Weber report, I would like to say that I think illegal immigration should be considered as ipso facto presenting the possibility that people will abscond.
Manfred Weberin mietinnöstä haluan sanoa, että mielestäni laittoman maahanmuuton olisi katsottava tosiasiassa edustavan sitä mahdollisuutta, että ihmiset pakenevat.