"abroad" - Suomenkielinen käännös

EN

"abroad" suomeksi

EN

abroad {adverbi}

volume_up
1. yleinen
abroad (myös: overseas)
In addition, 17% said they expected to work abroad at some time in the future.
Lisäksi 17 prosenttia suunnittelee työskentelevänsä ulkomailla tulevaisuudessa.
Have a look at the numerous possibilities for treatment abroad (patient mobility) in Europe.
Tutustu ulkomailla annettavaan sairaanhoitoon (potilasliikkuvuuteen) Euroopassa.
Still students are encountering financial problems while studying abroad.
Ulkomailla opiskelu aiheuttaa opiskelijoille yhä taloudellisia vaikeuksia.
abroad (myös: overseas)
A lack of environmental legislation often entices European capital abroad.
Ympäristölainsäädännön puuttuminen houkuttelee usein eurooppalaista pääomaa ulkomaille.
There are those who prefer to stay in Slovenia, while others choose go abroad.
Toiset jäävät mielellään Sloveniaan, toiset haluavat lähteä ulkomaille.
The same is true of British and French enterprises investing abroad.
Sama pätee brittiläisiin ja ranskalaisiin yrityksiin, jotka investoivat ulkomaille.
2. virallinen
3. vanhanaikainen
abroad (myös: out, outdoors, outside)

Esimerkkejä "abroad"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBut, until we deal with inequalities, people will need to seek treatment abroad.
Mutta eriarvoisuuksien poistamiseen saakka ihmisten on haettava hoitoa ulkomailta.
EnglishIt is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
Venäläiset eivät ole ainoita, jotka pitävät näitä valtioita "lähiulkomainaan".
EnglishWe cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.
Me emme voi pyrkiä Euroopan yhdistämiseen ja samalla kannustaa Kiinan hajoamista.
EnglishIn addition, 17% said they expected to work abroad at some time in the future.
Lisäksi 17 prosenttia suunnittelee työskentelevänsä ulkomailla tulevaisuudessa.
EnglishFood and food poisoning come from factors not only at home but also abroad.
Ruoka ja ruokamyrkytykset eivät tule pelkästään kotimaasta vaan myös ulkomailta.
EnglishIt is designed to make it easier for you to work abroad for a limited period.
Tarkoituksena on tehdä rajallisen ajan kestävästä ulkomaantyöskentelystä helpompaa.
EnglishWe will state our joint intent to resist protectionism at home and abroad.
Julistamme yhteisen aikomuksemme vastustaa protektionismia kotona ja ulkomailla.
EnglishAs a result, only the most affluent can afford the luxury of treatment abroad.
Tämän seurauksena vain varakkaimmilla on varaa ulkomailla saatavaan hoitoon.
EnglishIn 1989, we undoubtedly knew and had consultations with many people from abroad.
Vuonna 1989 me epäilemättä tunsimme ja kuulimme monien ulkomaisten tahojen näkemyksiä.
EnglishWe need to expand the possibilities of acquiring experience abroad for all.
Meidän on laajennettava kaikkien mahdollisuuksia hankkia kokemusta ulkomailla.
EnglishAnyone who is on holiday, travelling in Europe in his car, can break down abroad.
Kenen tahansa Euroopassa autoillen lomailevan auto saattaa kaivata korjausta ulkomailla.
EnglishSome members claim that only the well-off will be able to get themselves treated abroad.
Jotkut jäsenet väittävät, että vain varakkaat voivat hakeutua hoitoon ulkomaille.
EnglishRecruiting employees from abroad can also make a business more creative.
Ulkomaisten työntekijöiden palkkaaminen voi myös lisätä liiketoiminnan luovuutta.
EnglishLearn about your rights and options in relation to work in your own country or abroad.
Opi tuntemaan oikeutesi ja vaihtoehtosi tehdessäsi työtä kotimaassa tai ulkomailla.
EnglishThe Union has helped thousands of young people to gain experience in studying abroad.
Unioni on auttanut tuhansia nuoria ihmisiä saamaan kokemusta ulkomailla opiskelusta.
EnglishIt must find a common voice; a common voice for use not just in our near abroad.
Sen on löydettävä yhteinen ääni, jota voitaisiin käyttää muuallakin kuin lähipiirissämme.
EnglishThe number of refugees is growing, and half of them are forced to flee abroad.
Pakolaisten määrä kasvaa, ja puolet heistä joutuu pakenemaan ulkomaille.
EnglishIn future, these shall no longer be permitted to receive any funding from abroad.
Tulevaisuudessa nämä järjestöt eivät enää saa ottaa vastaan mitään rahoitusta ulkomailta.
EnglishIt is they, the citizens, who have an interest in greater security at home and abroad.
Kansalaiset nimittäin haluavat nimenomaan lisää ulkoista ja sisäistä turvallisuutta.
EnglishIf you want to keep getting your unemployment benefits while abroad, you need to:
Jos haluat edelleen saada työttömyyskorvaukset ulkomaille, sinun täytyy

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abroad":

abroad