"Abraham" - Suomenkielinen käännös

EN

"Abraham" suomeksi

volume_up
Abraham {erisnimi}
FI

"Abraham" englanniksi

volume_up
Abraham {erisnimi}
EN
EN

Abraham {erisnimi}

volume_up
1. yleinen
Abraham
volume_up
Aapo {erisnimi} (suomenkielinen vastine nimelle)
2. Uskonto
Abraham
There's even speculation that Abraham Lincoln had acromegaly.
On spekuloitu, että Abraham Lincolnilla oli akromegalia.
And they featured role models like Abraham Lincoln who was praised for being modest and unassuming.
Niissä annettiin esikuvia, kuten Abraham Lincoln vaatimattomuutensa vuoksi.
It is a quotation from Abraham Lincoln, who was President of the United States from 1861 to 1865.
Siinä lukee eräs lainaus Abraham Lincolnilta, joka oli Yhdysvaltain presidentti vuosina 1861-1865.
Abraham
FI

Abraham {erisnimi}

volume_up
1. Uskonto
Abraham (myös: Aabraham)
On spekuloitu, että Abraham Lincolnilla oli akromegalia.
There's even speculation that Abraham Lincoln had acromegaly.
Niissä annettiin esikuvia, kuten Abraham Lincoln vaatimattomuutensa vuoksi.
And they featured role models like Abraham Lincoln who was praised for being modest and unassuming.
Siinä lukee eräs lainaus Abraham Lincolnilta, joka oli Yhdysvaltain presidentti vuosina 1861-1865.
It is a quotation from Abraham Lincoln, who was President of the United States from 1861 to 1865.

Esimerkkejä "Abraham"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEven Mr Abraham Burg, a former President of the Knesset, raised the alarm.
Jopa knessetin entinen puhemies Avraham Burg huolestui tilanteesta.
EnglishAnd they featured role models like Abraham Lincoln who was praised for being modest and unassuming.
Niissä annettiin esikuvia, kuten Abraham Lincoln vaatimattomuutensa vuoksi.
EnglishIt is a quotation from Abraham Lincoln, who was President of the United States from 1861 to 1865.
Siinä lukee eräs lainaus Abraham Lincolnilta, joka oli Yhdysvaltain presidentti vuosina 1861-1865.
EnglishThere's even speculation that Abraham Lincoln had acromegaly.
On spekuloitu, että Abraham Lincolnilla oli akromegalia.
English5:27 I came across a great quote recently from Abraham Lincoln, who I thought you'd be pleased to have quoted at this point.
5:27 Löysin hienon anekdootin Abraham Lincolnilta, jota varmaankin haluatte nähdä siteerattavan tässä kohtaa.
EnglishAbraham, Moses, Jesus and Muhammad came with one single religion - the worship of God and the dignity of mankind.
Aabrahamilla, Mooseksella, Jeesuksella ja Muhammedilla oli yksi ainoa uskonto - Jumalan palveleminen ja ihmiskunnan arvokkuus.
EnglishSo one-third of it reprises the stories of Biblical figures like Abraham, Moses, Joseph, Mary, Jesus.
Koraani julistaa uudistavansa Tooran ja evankeliumien sanomaa, joten kolmasosa siitä kertoo Raamatun hahmoista, Aabrahamista, Mooseksesta, Joosefista, Mariasta, Jeesuksesta.
EnglishWhereas there was a pervasive silence when Théo Van Gogh had his throat slit in a manner reminiscent of Rembrandt's painting, Abraham's Sacrifice,Mr Buttiglione deserved support.
Vaikka täällä vallitsi rikkumaton hiljaisuus, kun Théo Van Goghin kurkku viillettiin auki tavalla, joka muistutti Rembrandtin maalausta "Abrahamin uhri", ehdokas Buttiglione ansaitsi tukea.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Abraham":

Abraham
English