"above-mentioned" - Suomenkielinen käännös

EN

"above-mentioned" suomeksi

EN

above-mentioned {adjektiivi}

volume_up
above-mentioned (myös: aforesaid, said, abovesaid)
Indeed, the above-mentioned committee has already adopted this proposal.
Edellä mainittu valiokunta on todellakin jo hyväksynyt tämän ehdotuksen.
Could it please inform me if the above-mentioned increase was actually proposed by the Commission or not?
Voiko komissio ilmoittaa, pitääkö edellä mainittu tieto paikkansa vai ei?
The above-mentioned framework also provides that any existing operating aid should progressively disappear.
Edellä mainittu järjestelmä merkitsee sitä, että voimassa olevat toimintatuet poistetaan asteittain.
above-mentioned (myös: abovesaid)

Esimerkkejä "above-mentioned"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, the Commission is fully aware of the above-mentioned issues.
   . Arvoisa puhemies, komissio on täysin tietoinen edellä mainituista asioista.
EnglishWe have therefore chosen to vote against the above-mentioned report in its entirety.
Tämän vuoksi olemme äänestäneet edellä mainittua mietintöä vastaan kokonaisuudessaan.
EnglishBoth of these above-mentioned reports have been transmitted to Parliament.
Kumpikin näistä edellä mainituista kertomuksista on toimitettu parlamentille.
EnglishThe rules relating to each of the groups mentioned above have their own taxation laws.
Kutakin edellä manittua ryhmää koskevat säännökset ovat omassa verolaissaan.
EnglishFor the above-mentioned reasons, we have chosen to abstain from voting on this issue.
Edellä mainituista syistä olemme päättäneet äänestää tyhjää tässä asiassa.
EnglishThe results confirmed that euro banknotes do not cause any of the above-mentioned hazards.
Testitulokset vahvistivat, ettei euroseteleillä ole mainittuja haittavaikutuksia.
EnglishThe second element, education, is in close correlation with the above-mentioned principle.
Toinen asia, koulutus, on läheisessä suhteessa edellämainittuun periaatteeseen.
EnglishThe Commission should introduce an initiative that observes the above-mentioned principles.
Komission pitäisi tehdä aloite, jossa otetaan huomioon yllä mainitut periaatteet.
EnglishI have therefore chosen to vote against the two above-mentioned reports.
Tämän vuoksi olen äänestänyt molempia edellä mainittuja mietintöjä vastaan.
EnglishAs mentioned above, the Commission's proposal contains appropriate transition periods.
Kuten mainitsin, komission ehdotus käsittää asianmukaiset siirtymäkaudet.
EnglishFor the above-mentioned reasons, we have chosen to vote against the motion for a resolution.
Edellä mainitusta syystä olemme päättäneet äänestää päätöslauselmaesitystä vastaan.
EnglishIndeed, the above-mentioned committee has already adopted this proposal.
Edellä mainittu valiokunta on todellakin jo hyväksynyt tämän ehdotuksen.
EnglishThe answer is nowhere near as favourable as the effects mentioned above.
Vastaus ei ole läheskään yhtä suotuisa kuin edellä mainitut vaikutukset.
EnglishThe regimes mentioned above are all members of the Commission on Human Rights.
Edellä luetellut hallinnot kuuluvat kaikki ihmisoikeuskomissioon.
EnglishWe are planning to use the EU's Structural Funds to address the above-mentioned issues.
Suunnittelemme EU:n rakennerahastojen hyödyntämistä edellä mainittujen asioiden hoitamisessa.
EnglishFor the above-mentioned reasons, I have voted against the report in today’s vote.
Edellä mainituista syistä äänestin tänään mietintöä vastaan.
EnglishThe European School Fruit Scheme will, at least in Romania, supplement the one mentioned above.
Euroopan unionin kouluhedelmäjärjestelmä täydentää ainakin Romaniassa tätä järjestelmää.
EnglishThe EU raised the above-mentioned concerns in a Presidency statement on 16 April.
EU otti esiin edellä mainitut huolenaiheet puheenjohtajavaltion 16. huhtikuuta esittämässä lausunnossa.
EnglishWe Moderates are therefore voting against the above-mentioned report.
Me maltilliset äänestämme siksi edellä mainittua mietintöä vastaan.
EnglishWomen can fulfil the above-mentioned role only if they are given the opportunity to do so.
Naiset voivat täyttää edellä mainitun tehtävänsä vain, jos heille annetaan siihen mahdollisuus.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "above-mentioned":

above-mentioned

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "above-mentioned" suomeksi

mentioned adjektiivi
Finnish
above adverbi
above prepositio
above substantiivi
above all
above board adjektiivi
Finnish