"above all else" - Suomenkielinen käännös

EN

"above all else" suomeksi

EN

above all else {adverbi}

volume_up
Sustainable fish is, above all else, fish that is not being over-fished.
Ennen kaikkea kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että kalaa ei liikakalasteta.
It is our determination to ensure that we achieve above all else total safety.
Olemme päättäneet varmistua siitä, että saavutamme ennen kaikkea täydellisen turvallisuuden.
In addition to this, and above all else, it is human capital.
Se on tämän lisäksi ja ennen kaikkea inhimillistä pääomaa.

Esimerkkejä "above all else"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Presidency wants to achieve success, and it wants this above all else.
Puheenjohtajavaltio haluaa onnistua, ja se haluaa tätä enemmän kuin mitään muuta.
EnglishSustainable fish is, above all else, fish that is not being over-fished.
Ennen kaikkea kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että kalaa ei liikakalasteta.
EnglishIt is our determination to ensure that we achieve above all else total safety.
Olemme päättäneet varmistua siitä, että saavutamme ennen kaikkea täydellisen turvallisuuden.
EnglishHowever, what is most important is that the needs of the children are placed above all else.
Tärkeintä on kuitenkin se, että lapsen tarpeet asetetaan kaiken muun edelle.
EnglishFor that above all else, Prime Minister, this whole Parliament congratulates and thanks you.
Arvoisa pääministeri, koko parlamentti onnittelee ja kiittää teitä ennen kaikkea tästä.
EnglishThis is what, above all else, must be made clear to the Americans.
On ensiarvoisen tärkeää, että tämä tehdään selväksi amerikkalaisille.
EnglishAbove all else, the way ahead through multilateral agreements must be kept open for as long as possible.
Tärkeintä on pitää ovi mahdollisimman pitkään avoimena monenvälisille sopimuksille.
EnglishI think it is that above all else that I remember, myself, from the Commission's predictions.
Erityisesti tähän minä kiinnitän huomioni komission ennusteissa.
EnglishOne thing which struck me above all else is how the agenda of both gatherings are tending to converge.
Kaikkein eniten minua kiehtoi se, että molempien tapaamisten ohjelmat lähenevät toisiaan.
EnglishAbove all else, stable conditions for development must be ensured.
Aivan ensimmäisenä on luotava vakaat olosuhteet kehitykselle.
EnglishAbove all else, we must bring Europe together and reconcile it, both morally and intellectually.
Meidän on ennen kaikkea yhdistettävä Eurooppa ja saatava aikaan sekä moraalinen että henkinen sovinto.
EnglishIn addition to this, and above all else, it is human capital.
Se on tämän lisäksi ja ennen kaikkea inhimillistä pääomaa.
EnglishAbove all else, both its text and its rules have become simpler and more comprehensible.
Ennen kaikkea sekä ehdotuksen teksti että siihen sisältyvät säännöt ovat aiempaa yksinkertaisempia ja ymmärrettävämpiä.
EnglishWhen they come to the ballot box the people of Ireland will be asked above all else to vote for peace.
Kun Irlannin kansalaiset tulevat vaaliuurnille, heitä pyydetään äänestämään ennen kaikkea rauhan puolesta.
EnglishCompanies are most concerned by globalization, above all else.
Maailmanlaajuistuminen koskee ensi sijassa niitä.
EnglishAbove all else, we should not forget that the dispute settlement system is a unique feature of the WTO.
Kaiken muun lisäksi emme saa unohtaa, että kauppariitojen ratkaisumenettely on WTO:n ainutlaatuinen ominaisuus.
EnglishAbove all else, morality means independence.
Moraali tarkoittaa tällöin ennen kaikkea riippumattomuutta.
EnglishAll this achieves is a loss of confidence for the consumer and above all else the destruction of the producer.
Tällaisesta on seurauksena vain kuluttajien luottamuksen häviäminen ja ennen kaikkea tuottajan tuhoutuminen.
EnglishIn a culture where being social and outgoing are prized above all else, it can be difficult, even shameful, to be an introvert.
Voi olla vaikeaa, jopa alentavaa olla introvertti ekstroverttiyttä arvostavassa kulttuurissa.
EnglishOne thing above all else is staring us in the face: the massive dependence on oil and on imported oil in particular.
Kohdattavanamme on ennen kaikkea yksi seikka: massiivinen riippuvuus öljystä ja erityisesti tuontiöljystä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "above all else" suomeksi

else adjektiivi
Finnish
all
above adverbi
above prepositio
above substantiivi