EN

about {adverbi}

volume_up
About 20 % of the country is occupied by Nagorno-Karabakh Armenian forces.
Noin 20 % maasta on Vuoristo-Karabahin armenialaisten joukkojen hallinnassa.
About 2 million people are currently employed in the European textile industry.
Euroopan tekstiiliteollisuudessa työskentelee tällä hetkellä noin kaksi miljoonaa ihmistä.
And about 10 percent of the visually impaired people get visual hallucinations.
Noin 10 prosentilla näkövammaisista on visuaalisia hallusinaatioita.
An area about the size of Britain is permanently contaminated and uninhabitable.
Suunnilleen Ison-Britannian kokoinen alue on pysyvästi saastunut ja asuinkelvoton.
Tibet is of about the same size as Europe measured from Gibraltar to the Urals.
Tiibet on suunnilleen yhtä suuri kuin Eurooppa Gibraltarilta Uralille.
Nepal is about the same size as Switzerland and Austria put together.
Nepal on suunnilleen yhtä suuri kuin Sveitsi ja Itävalta yhteensä.
We are not speaking about one reactor here and one reactor there. We are speaking about 4000, 5000, 6000 or 7000 reactors.
Kyse ei siis ole vain muutamasta reaktorista siellä täällä vaan noin 4 000:sta, 5 000:sta, 6 000:sta tai 7 000 reaktorista.
Secondly, we are hearing statements here and there about the negotiations possibly coming to an end just before the European elections.
Toiseksi siellä täällä annetaan lausuntoja, joiden mukaan neuvottelut saataisiin mahdollisesti päätökseen juuri ennen Euroopan parlamentin vaaleja.
I have taken due note of the concern which persists here and there about forms of differentiation - different groups and so on.
Olen pannut hyvin merkille huolen, jota yhä esiintyy siellä täällä eri ryhmien muodosta ja eriytymisestä ja muusta sellaisesta.
The EU provides about half of the observers for this mission.
Osapuilleen puolet näiden vaalien tarkkailijoista on EU:n lähettämiä.
We are talking about a population of around 230 million people which, given the current rate of growth, will reach 300 million in 10 or 12 years time.
Kyse on väestöstä, jonka suuruus on osapuilleen 230 miljoonaa henkeä ja joka nykyisen kasvuvauhdin myötä lienee 10:n tai 12 vuoden kuluttua 300 miljoonaa henkeä.

Esimerkkejä "about"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPrevious progress reports have, unfortunately, had not a word to say about this.
Määräaikaiskertomuksissa ei valitettavasti ole vielä mainittu niitä sanallakaan.
EnglishTherefore the objections about over-pricing the European patent would not apply.
Tällöin vastalauseet eurooppapatentin ylihinnoittelusta eivät olisi aiheellisia.
EnglishWe have had our arguments - indeed, we have had some today - but not about this.
Meillä oli tänään joitakin erimielisyyksiä, mutta niihin ei ole tarvetta palata.
EnglishI have repeatedly expressed concern about the EU’s growing dependence on energy.
Olen tuonut toistuvasti esille huolen EU:n yhä kasvavasta energiariippuvuudesta.
EnglishI read with concern reports about the misuse of tax revenue at provincial level.
Luen huolestuneena kertomuksia verovarojen väärinkäytöstä alueellisella tasolla.
EnglishThe problems will not necessarily solve themselves if we do not talk about them.
Ongelmat eivät välttämättä ratkaise itse itseään, jos me emme keskustelu niistä.
EnglishYou talk, Commissioner, in that package, about an energy partnership with Africa.
Arvoisa komission jäsen, puhutte paketissa energiakumppanuudesta Afrikan kanssa.
EnglishI am pleased to hear what the Commissioner said about the sustainability scheme.
Komission jäsenen sanat kestävyyttä koskevasta järjestelmästä ilahduttivat minua.
EnglishAnd that makes it hard - as the Commissioner says - to educate people about AIDS.
Ja kuten komission jäsen totesi, tämä vaikeuttaa ihmisten valistamista aidsista.
EnglishIn about a week's time the referendum on the Treaty will take place in Ireland.
Irlannissa järjestetään reilun viikon kuluttua kansanäänestys perussopimuksesta.
EnglishAs you know, we are also extremely concerned about Ken Hechtman, who is missing.
Lisäksi, kuten tiedätte, olemme hyvin huolestuneita Ken Hechtmanin sieppauksesta.
EnglishI know what I am talking about, Mr Katiforis, for I, myself, have been a smoker.
Jäsen Katiforis, tiedän mistä puhun. Olen nimittäin itsekin ollut tupakoitsija.
EnglishHe also spoke about the evolution of democracy and civil society in these lands.
Hän puhui myös demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kehittymisestä näissä maissa.
EnglishFirstly, it is about a man who is threatened with death and whom we must rescue.
Se koskee ensinnäkin miestä, jota uhkaa kuolema ja joka meidän on pelastettava.
EnglishMr President, there is essentially nothing surprising about the situation today.
Arvoisa puhemies, tämän päivän tilanteessa ei ole olennaisesti mitään yllättävää.
EnglishSpecifically, Mr Whitehead asked me about the need for a rapid response system.
Etenkin jäsen Whitehead kysyi nopean reagoinnin mahdollistavasta järjestelmästä.
EnglishMy group and I do not feel that we are talking about 1st and 2nd class families.
Ryhmäni ja minä emme koe, että puhuisimme ensimmäisen ja toisen luokan perheistä.
EnglishMuch has been said about the notorious compromise between the two major groups.
Pahamaineisesta kahden suuren ryhmän välisestä kompromissista on puhuttu paljon.
EnglishEach nation’s needs are different and it is about time the EU took that on board.
Kunkin valtion tarpeet ovat omanlaiset, ja EU:n olisi vihdoin ymmärrettävä tämä.
EnglishIt follows that when Europe talks about democracy, we do well to watch our step.
Sen vuoksi meidän on syytä olla varuillamme, kun EU:ssa puhutaan demokratiasta.