"to abound" - Suomenkielinen käännös

EN

"to abound" suomeksi

EN

to abound [abounded|abounded] {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to abound"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhen it comes to taking decisions, however, difficulties and delays abound.
Päätöksenteossa on kuitenkin huomattavia vaikeuksia ja viivästyksiä.
EnglishSerious misgivings abound, and they are mainly of a political nature.
Vakavia epäilyjä riittää, ja ne ovat luonteeltaan pääasiassa poliittisia.
EnglishObviously too, it is an area in which both pitfalls and opportunities abound.
On myös selvää, että kyseessä on aihe, johon sisältyy paljon salakuoppia, mutta myös paljon mahdollisuuksia.
EnglishIssues like this serve to underpin the many myths and untruths that abound concerning EU institutions.
Tällaiset asiat edistävät Euroopan unionin toimielimistä kerrottujen myyttien ja valheiden kukoistusta.
EnglishWe are all familiar with some of these - from the size of eggs or the colour of paprika, the horror stories abound.
Me kaikki tunnemme joitakin näistä - kauhutarinoita kananmunien koosta tai paprikan väristä.
EnglishHowever, developments in the region are often unpredictable: tensions accumulate and misunderstandings abound.
Kehitys alueella on kuitenkin arvaamatonta: jännitteet kasvavat ja väärinkäsitykset ottavat vallan.
EnglishGood intentions abound, but if we rely entirely on self-regulation and codes of conduct, we shall not succeed.
Hyviä aikomuksia on runsaasti, mutta jos luotamme täysin itsesääntelyyn ja käytännesääntöihin, emme onnistu.
EnglishBurma, a country known for its wonderful Buddhist temples which abound in gold, is also a prison for thousands of Burmese.
Upeista kultaisista buddhalaistemppeleistään tunnettu Burma on myös vankila tuhansille burmalaisille.
EnglishHowever, various myths seem to abound.
Monenlaisia tarinoita näyttää kuitenkin olevan liikkeellä.
EnglishReports abound on violence in the home, rapes, ritual violence and maltreatment in prisons.
Meille jaetaan kertomuksia kotiväkivallasta, raiskauksista, perinteistä johtuvasta väkivallasta ja pidätettyihin kohdistuvasta väkivallasta.
EnglishUncertainties abound about the political direction of Russia, Turkey and some of our neighbours in the Middle and Near East.
Venäjän, Turkin ja joidenkin Keski- ja Lähi-idän naapurivaltioiden poliittisesta suuntauksesta ollaan epävarmoja.
EnglishYet up till now, the link between trade and corporate social responsibility has been tenuous at best, and arguments abound.
Kuitenkin tähän saakka kaupan ja yritysten yhteiskuntavastuun yhteys on ollut parhaimmillaankin hatara ja väittelyä riittää.
EnglishIn the southern hemisphere, authoritarian regimes abound, as do aristocracies and regimes in which the people play no part.
Maapallon eteläosassa on monia autoritaarisia järjestelmiä, aristokratioita, valtajärjestelmiä, joissa väestö ei ole osallisena.
EnglishOpportunities abound.
Tässä mahdollisuudet ylittävät siis tarjonnan.
EnglishNow rumours abound that Russia wishes to set up an OPEC-style gas cartel, which we must resist at all costs.
Tällä hetkellä liikkeellä on paljon huhuja siitä, että Venäjä haluaa perustaa OPEC-tyylisen kaasukartellin, mitä meidän on vastustettava ankarasti.
EnglishOther examples abound.
EnglishIn fact, the word seems to have been banished from the Commission' s vocabulary, whereas liberal and American references abound.
Tämä sana näyttää sitä paitsi olevan kielletty komission sanastossa, kun taas liberaalit ja amerikkalaiset viittaukset rehottavat.
EnglishIt is true that human rights problems abound and there are also a lot of countries that could be mentioned and called upon to act.
On totta, että ihmisoikeusongelmia on paljon, ja on myös paljon valtioita, jotka voitaisiin mainita ja joita voitaisiin kehottaa toimimaan.
EnglishToo many clichés abound. To associate India with shantytowns, extreme poverty and nothing else is too simplistic.
Liian monet kliseet pitävät edelleen pintansa: se, että Intia yhdistetään hökkelikyliin, äärimmäiseen köyhyyteen eikä mihinkään muuhun, edustaa todella suppeata ajattelua.
EnglishIt is worth pointing out that proposals of this nature abound in the Commission when reforms affecting mainly the southern Member States are at issue.
Tällaiset komission ehdotukset ovat muuten tavallisia silloin, kun käsittelemme uudistuksia, jotka koskevat pääasiassa Etelä-Euroopan maita.