EN

abortions {monikko}

volume_up
abortions
The most frequent causes of death are haemorrhaging, infections and illegal abortions.
Yleisimmin kuoleman aiheuttaa verenvuoto, tulehdukset tai laittomat abortit.
Yksi syy tähän ovat vaarallisissa olosuhteissa tehdyt abortit.
However, one of the most important causes of death among mothers is hazardously performed abortions.
Kuitenkin yksi merkittävimmistä äitien kuolemantapausten aiheuttajista on vaarallisissa olosuhteissa tehdyt abortit.

Esimerkkejä "abortions"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishA lot of maternal deaths result from abortions in unacceptable circumstances.
Monet äitien kuolemat johtuvat epäasianmukaisissa oloissa tehdyistä aborteista.
EnglishIn fact, 97% of all unsafe abortions are carried out in developing countries.
Itse asiassa 97 prosenttia kaikista vaarallisista aborteista tehdään kehitysmaissa.
EnglishThe most frequent causes of death are haemorrhaging, infections and illegal abortions.
Yleisimmin kuoleman aiheuttaa verenvuoto, tulehdukset tai laittomat abortit.
EnglishMany women died as a result of illegal abortions, performed without medical help.
Monet naiset kuolivat ilman lääkärin apua tehdyn laittoman raskaudenkeskeytyksen seurauksena.
EnglishIn the last 50 years, about 75 million abortions have been carried out in the 27 Member States.
Viimeisten 50 vuoden aikana 27 jäsenvaltiossa tehtiin noin 75 miljoonaa aborttia.
EnglishOver 6 600 women from Ireland had abortions in the UK last year.
Yli 6 600 irlantilaisnaiselle tehtiin viime vuonna abortti Isossa-Britanniassa.
EnglishMr President, Spanish women used to travel to London to have abortions.
Arvoisa puhemies, me espanjalaiset matkustimme ennen muinoin Lontooseen tekemään abortin.
EnglishEvery year, 70 000 women die as a result of unsafe abortions.
Joka vuosi 70 000 naista kuolee epäasianmukaisesti tehdyn abortin takia.
EnglishEvery day, 500 women die from the complications that arise as a result of illegal and risky abortions.
Joka päivä 200 naista menehtyy laittomien ja vaarallisien aborttien jälkiseurauksiin.
EnglishIt is also trying to stop women who have been raped in Bosnia, for example, from having access to abortions.
Samoin yritetään estää raiskattuja naisia saamasta aborttia esimerkiksi Bosniassa.
EnglishIn our view, the right to free abortions should be unconditional.
Meidän mielestämme oikeus vapaaehtoiseen aborttiin on ehdoton.
EnglishBetter prevention and education will lead to fewer abortions.
Enemmän ehkäisevää työtä, enemmän valistusta, vähemmän abortteja.
EnglishEvery year in the 27 Member States approximately 1 200 000 human beings are destroyed in deliberate abortions.
Joka vuosi 27 jäsenvaltiossa tuhotaan noin 1 200 000 ihmistä harkituilla aborteilla.
EnglishForced sterilisation and forced abortions continue to be practiced.
Pakkosterilisaatioita ja -abortteja tehdään edelleen.
EnglishOne hundred and eleven women experience pregnancy-related complications and 40 have unsafe abortions.
111 naista saa raskauteen liittyviä komplikaatioita. 40 naiselle tehdään abortti epävarmoissa oloissa.
EnglishContrast the 46 million abortions with the total of 56 million people who die in the world each year.
Samalla kun abortteja tehdään 46 miljoonaa, maailmassa kuolee vuosittain yhteensä 56 miljoonaa ihmistä.
EnglishThe Van Lancker report provides guidelines with a view to reducing the number of abortions that take place.
Van Lanckerin mietinnössä esitetään suuntaviivat, joiden tuloksena tehtäisiin vähemmän abortteja.
English(DE) to support measures in the field of safe abortions
- (DE) tukemaan turvallisia abortteja koskevia toimenpiteitä
EnglishEvery minute, 100 abortions are carried out, half of them by people with no medical training.
Jokaisen minuutin aikana tehdään 100 aborttia, joissa puolessa abortin tekijällä ei lääketieteellistä koulutusta.
EnglishEvery year, 70 000 women die following unsafe abortions.
Joka vuosi 70 000 naista kuolee vaarallisiin abortteihin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abortion":

abortion