"abortion-rights" - Suomenkielinen käännös

EN

"abortion-rights" suomeksi

EN

abortion-rights {monikko}

volume_up
abortion-rights

Esimerkkejä "abortion-rights"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAccording to the World Health Organisation the term reproductive rights covers abortion.
Maailman terveysjärjestön mukaan lisääntymisoikeuden käsite kattaa myös abortin.
EnglishAccording to the World Health Organisation the term reproductive rights covers abortion.
Maailman terveysjärjestön mukaan käsite lisääntymisoikeus kattaa myös abortin.
EnglishIn order to prevent the risk of this happening, we should avoid making any reference to abortion or reproductive rights in our documents.
Jotta näin ei kävisi, meidän olisi vältettävä viittaamasta asiakirjoissamme millään lailla aborttiin tai lisääntymisterveyteen.
EnglishEurope's persistent funding on so-called reproductive rights, including abortion, poses a fundamental obstacle to this unity.
Euroopan unionin päättäväinen tuki niin kutsutuille lisääntymisoikeuksille, raskaudenkeskeytys mukaan luettuna, on olennainen este tällaisen yhtenäisyyden saavuttamiselle.
EnglishThe report states that in order to safeguard women's reproductive health and rights, abortion should be made safe, legal and accessible to all.
Mietinnön mukaan naisten lisääntymisterveyden ja lisääntymisoikeuksien säilyttämiseksi abortin tulisi olla turvallinen, laillinen ja kaikille mahdollinen.
EnglishI will not support proposed amendments that would change this constructive report by introducing yet another human rights abuse – abortion – into the already abusive situation of war.
En suostu tukemaan tähän rakentavaan mietintöön esitettyjä tarkistuksia, jotka toisivat uuden ihmisoikeusloukkauksen, nimittäin abortin, jo valmiiksi väkivaltaiseen sotatilanteeseen.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "abortion-rights" suomeksi

rights substantiivi
Finnish
abortion substantiivi
property rights substantiivi
civil rights substantiivi
bill of rights substantiivi
human rights substantiivi
performing rights substantiivi