EN

abominable {adjektiivi}

volume_up
abominable (myös: sickening, curst, skeevy)
The situation in other Central Asian countries is perhaps a little better, but there, too, the human rights situation is abominable.
Muiden Keski-Aasian valtioiden tilanne on ehkä hieman parempi, mutta niissäkin ihmisoikeustilanne on kammottava.
At the same time, it is also important, however, to draw attention to the abominable conditions in the social and environmental spheres.
Samalla on kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota sosiaali- ja ympäristöaloilla vallitsevaan kammottavaan tilanteeseen, jolle on ehdottomasti tehtävä jotain.

Esimerkkejä "abominable"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishChild sex tourism and sexual abuse of children are an abominable phenomenon.
Lapsiseksimatkailu ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on kauhistuttava ilmiö.
EnglishAs a tactic of war or political tactic, terrorism is the most abominable of phenomena.
Sotataktiikkana tai poliittisena taktiikkana terrorismi on kaikkein kauhistuttavin ilmiö.
EnglishThey continue to share a primitive and abominable practice: the death penalty.
Ne kaikki toteuttavat edelleen alkukantaista ja kauhistuttavaa käytäntöä, kuolemanrangaistusta.
EnglishThe EU's hypocrisy is abominable: it is criminalising undocumented immigrants.
EU:n tekopyhyys on vastenmielistä: EU kriminalisoi ilman henkilöpapereita olevat maahanmuuttajat.
EnglishWe cannot tolerate such dreadful, abominable persecution of Ms Ebadi.
Ebadiin kohdistuvaa kauhistuttavaa vainoa ei voida hyväksyä.
EnglishWe could therefore be dealing with the most extreme and most abominable type of racism ever experienced.
Mutta jos asia tosiaan on näin, niin se on kaikkein puhtainta ja vastenmielisintä rasismia.
EnglishThe Afars' leader is in jail, without trial, with his supporters in abominable conditions.
Afarien johtaja on vankilassa ilman oikeudenkäyntiä, ja hänen kannattajansa ovat kauhistuttavissa oloissa.
EnglishThese crimes include such abominable acts as rape and sexual exploitation of children.
Nämä rikokset ovat olleet esimerkiksi sellaisia kamalia tekoja kuin raiskauksia ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.
EnglishBut I fully understand their abominable behaviour.
Mutta ymmärrän täysin heidän vastenmielistä käyttäytymistään.
EnglishViolence perpetrated because of the beliefs of the victim is abominable and there is no doubt that it deserves our criticism.
Uhrin uskonnon vuoksi tehty väkivalta on kauhistuttavaa ja ansaitsee kiistatta tuomiomme.
EnglishWhere is the EU when people take flight from the abominable dictator described by my fellow MEP, Mr Evans?
Missä EU oli, kun ihmiset joutuivat pakenemaan kollegani Evansin kuvailemalta kauhistuttavalta diktaattorilta?
EnglishObviously, Mugabe’s regime is an inadmissible one that is doing absolutely unacceptable and abominable things.
On selvää, että Mugaben hallitus on mahdoton hyväksyä ja se tekee täysin kohtuuttomia ja hirveitä asioita.
EnglishHuman beings, after all, are capable of both wonderful deeds and abominable behaviour, as history has shown.
Ihmiset pystyvät loppujen lopuksi sekä mahtaviin urotöihin että iljettävään käytökseen, kuten aikojen kuluessa on nähty.
EnglishIn that way, hopefully, at some stage, we may get a change of attitude and an elimination of this abominable practice.
Näin saamme toivottavasti jossain vaiheessa aikaan asennemuutoksen ja tämän vastenmielisen käytännön hävittämisen.
EnglishWhy does the Commission not speak out in the case of the flagrant discrimination and abominable treatment of Roma people?
Miksei komissio avaa suutaan tapauksissa, joissa romaneja syrjitään räikeästi ja kohdellaan hirvittävällä tavalla?
EnglishIt has been an abominable year after all.
EnglishThe situation in other Central Asian countries is perhaps a little better, but there, too, the human rights situation is abominable.
Muiden Keski-Aasian valtioiden tilanne on ehkä hieman parempi, mutta niissäkin ihmisoikeustilanne on kammottava.
EnglishSo I hope that you will all support this resolution condemning the abominable conditions of prisoners and civilians in Djibouti.
Niinpä toivon, että te kaikki kannatatte tätä päätöslauselmaa, jossa tuomitaan Djiboutin vankien ja siviilien kauhistuttavat olot.
EnglishAll the health indicators show that health has been abominable for the last 23 years and there is a lack of education.
Kaikki terveysindikaattorit osoittavat, että ihmisten terveydentila on ollut 23 viime vuoden aikana surkea ja ettei heillä ole tarpeeksi koulutusta.
English   – Mr President, for a week now, the American occupying forces have been committing an abominable crime in the city of Falluja in Iraq.
   – Arvoisa puhemies, amerikkalaiset miehitysjoukot ovat jo viikon ajan tehneet hirveitä rikoksia irakilaisessa Fallujan kaupungissa.