EN

abnormally {adverbi}

volume_up

Esimerkkejä "abnormally"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAll we know is that the incidence of leukaemia among our soldiers is abnormally high.
Tiedämme kyllä sen, että leukemiaa esiintyy sotilaidemme keskuudessa tavallista enemmän.
EnglishThe neighbouring countries of Malawi, Zambia and Zimbabwe are also affected by the abnormally heavy rainfall.
Myös naapurimaat Malawi, Zambia ja Zimbabwe kärsivät poikkeuksellisen ankarista sateista.
EnglishAt the same time, they cause other tissues in the human body, including those in the brain, to develop abnormally.
Lisäksi ne aiheuttavat poikkeavaa kehitystä muissa ihmisen kudoksissa, myös aivokudoksissa.
EnglishI am not abnormally attached to this figure but, nonetheless, I am going to make two or three remarks.
En ole mitenkään poikkeuksellisen mieltynyt tähän lukuun, mutta aion kuitenkin esittää pari kolme huomautusta.
EnglishThe authoritarian regime in Syria runs an enormous number of abnormally cruel political prisons.
Syyrian autoritaarisella hallinnolla on valtava määrä poliittisia vankiloita, joissa on poikkeuksellisen julmat olot.
EnglishOn the other hand, the Commission is right to want to expand cross-border trade, which is abnormally low for an internal market.
Toisaalta komissio on oikeassa halutessaan laajentaa rajat ylittävää kauppaa, joka on epätavallisen vaisua sisämarkkinoille.
EnglishThe abnormally high percentages of birth defects in some industrial regions of the European Union are of particular concern.
Erityisen huolestuttava ilmiö on synnynnäisten epämuodostumien epätavallisen korkea määrä joillakin Euroopan unionin teollisuusalueilla.
EnglishInstead, we are trying to identify those areas we think of as lagging abnormally behind.
Eräs perusvirhe on tietenkin myös EU:n talousarvion huono täytäntöönpano.
EnglishAmendment No 70, depending on language versions as changes are not required for certain of them, concerning abnormally low tenders.
Tarkistus 70, kieliversiosta riippuen, koska kaikissa kieliversioissa ei vaadita muutoksien tekemistä; tarkistus koskee poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia.
EnglishThe virtual breakdown of the money market caused short-term interest rates to increase to abnormally high levels, both inside and outside the euro area.
Rahamarkkinat lakkasivat toimimasta lähes kokonaan, ja lyhyet korot nousivat poikkeuksellisen korkeiksi niin euroalueella kuin sen ulkopuolellakin.
EnglishWe cannot ignore the fact that some countries process an abnormally high volume of mail for cross-border destinations, compared to their domestic mail.
Me emme voi olla huomioimatta sitä, että joissakin maissa käsitellään poikkeuksellisen suuria määriä kansainvälistä postia suhteessa kotimaan postiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abnormal":

abnormal
English
abnormality