EN

able-bodied {adjektiivi}

volume_up
able-bodied

Esimerkkejä "able-bodied"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhere are the boundaries between the able-bodied and the disabled?
Missä kulkee terveiden ja vammaisten välinen raja?
EnglishCompared to the 55% of able-bodied women in employment, only 25% of disabled women work.
Yleisesti naisista 55 prosenttia on mukana työelämässä, kun taas vammaisista naisista vain 25 prosentilla on työpaikka.
EnglishLet us show that we share their pride and build joint events for them and able-bodied people.
Meidän on osoitettava, että mekin olemme ylpeitä siitä, ja järjestettävä yhteisiä tapahtumia vammais- ja muille urheilijoille.
EnglishPeople with physical and sensory disabilities are just as much a part of our society as able-bodied people.
Fyysisesti ja sensorisesti vammaiset ihmiset ovat yhtä lailla osa yhteiskuntaamme kuin fyysisesti terveet ihmiset.
EnglishUnfortunately, therefore, persons in wheelchairs, who move more slowly, are at greater risk than able-bodied people.
Näin ollen pyörätuolissa olevat henkilöt, jotka liikkuvat muita hitaammin, ovat valitettavasti suuremmassa vaarassa kuin terveet ihmiset.
EnglishThe norm is able-bodied males.
EnglishFinally, equal opportunities, so that all those who want to work are given the chance, not just the young and the able-bodied.
Lopuksi tasaveroisia mahdollisuuksia, jotta kaikki ne, jotka haluavat tehdä työtä, saavat siihen mahdollisuuden, eivät ainoastaan nuoret ja hyväkuntoiset.
EnglishI believe in gender mainstreaming, but it should apply to disabled people too, with disabled, not able-bodied, people representing them.
Uskon sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen, mutta tätä periaatetta pitäisi soveltaa myös vammaisiin, joita edustavat niin ikään vammaiset eivätkä niin sanotut terveet.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "able-bodied":

able-bodied
English
able-bodied seaman

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "able-bodied" suomeksi

able adjektiivi
able to adjektiivi