"Abkhazia" - Suomenkielinen käännös

EN

"Abkhazia" suomeksi

FI
EN

Abkhazia {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Abkhazia
(IT) Mr President, the Ossetia and Abkhazia of today are yesterday's Kosovo.
(IT) Arvoisa puhemies, tämän päivän Ossetia ja Abhasia ovat eilisen Kosovo.
Abkhazia broke off its dialogue with Georgia in 2006.
Abhasia keskeytti vuonna 2006 vuoropuhelun Georgian kanssa.
South Ossetia and Abkhazia were two of those regions.
Etelä-Ossetia ja Abhasia kuuluivat näihin alueisiin.

Esimerkkejä "Abkhazia"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSpecifically, a number of days ago, Russia recognised Abkhazia and South Ossetia.
Erityisesti, kun Venäjä muutama päivä sitten tunnusti Abhasian ja Etelä-Ossetian.
EnglishMadam President, the conflict in Abkhazia in the Caucasus has again flared up.
Arvoisa puhemies, Abhasian konflikti Kaukasuksella on taas leimahtanut liekkiin.
EnglishOn my way to the European Parliament this morning I met two people from Abkhazia.
Kohtasin tänä aamuna matkallani Euroopan parlamenttiin kaksi abhasialaista.
EnglishJust think of the explosive centres of crisis formed by Abkhazia and Nagorny-Karabakh.
Ajatelkaa vaikka Abhasian ja Vuoristo-Karabahin räjähdysalttiita kriisipesäkkeitä.
EnglishAnd no parallels with the Basque country, Quebec or Abkhazia should be accepted.
Yhtäläisyyksiä Baskimaahan, Québeciin tai Abhasiaan ei pitäisi hyväksyä.
EnglishWe also visited Abkhazia's 'conflict zone', where conditions at present are intolerable.
Kävimme myös Abhasian ”konfliktialueella”, jossa olosuhteet ovat sietämättömät.
EnglishEvery day there are confrontations between Georgia and the separatist region of Abkhazia.
Georgian ja Abhasian separatistialueen välillä esiintyy yhteenottoja päivittäin.
English(IT) Mr President, the Ossetia and Abkhazia of today are yesterday's Kosovo.
(IT) Arvoisa puhemies, tämän päivän Ossetia ja Abhasia ovat eilisen Kosovo.
EnglishThe key to the situation in Russia, Georgia, South Ossetia and Abkhazia lies in the EU.
Ratkaisu Venäjän, Georgian, Etelä-Ossetian ja Abhasian tilanteeseen on EU:ssa.
EnglishAccording to the UN report, Georgia has agreed to suspend UAV flights over Abkhazia.
YK:n mukaan Georgia on suostunut keskeyttämään Abhasian yläpuolelle tehtävät UAV-lennot.
EnglishIn addition there is President Saakashvili's peace plan for Abkhazia.
Lisäksi on huomioitava presidentti Saakašvilin Abhasiaa koskeva rauhansuunnitelma.
EnglishOn the contrary, a smart policy of engagement with Abkhazia and South Ossetia is needed.
Sen sijaan Abhasian ja Etelä-Ossetian kanssa tarvitaan älykästä lähentymispolitiikkaa.
EnglishIn relation to the occupation, I have spoken with many people from Ossetia and Abkhazia.
Olen puhunut miehityksestä monien ossetialaisten ja abhasialaisten kanssa.
EnglishWhat the Georgian state authority did is a crime against the people of Ossetia and Abkhazia.
Georgian viranomaiset syyllistyivät rikokseen Ossetian ja Abhasian asukkaita vastaan.
EnglishThat would involve agreement on the status of Abkhazia and South Ossetia.
Sopimukseen sisältyy myös päätös Abhasian ja Etelä-Ossetian asemasta.
EnglishThe recent developments in Georgia, and more specifically in Abkhazia, are of great concern.
Georgian ja erityisesti Abhasian viimeaikaiset tapahtumat ovat erittäin huolestuttavia.
EnglishThat does not apply, in my opinion, to the protection of South Ossetia and Abkhazia.
Tämä ei mielestäni päde Etelä-Ossetian ja Abhasian suojelemiseen.
EnglishWhere Abkhazia is concerned, however, nothing of the sort happened.
Abhasiasta voidaan kuitenkin todeta, että siellä ei vastaavaa tapahtunut.
EnglishRussia has an important part to play in both South Ossetia and Abkhazia.
Venäjällä on merkittävä rooli sekä Etelä-Ossetiassa että Abhasiassa.
EnglishWe have welcomed President Saakashvili's proposed new peace initiative for Abkhazia.
Olemme panneet tyytyväisinä merkille presidentti Saakašvilin tekemän uuden Abhasian rauhanaloitteen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Abkhazia":

Abkhazia
English