"ability to work" - Suomenkielinen käännös

EN

"ability to work" suomeksi

EN

ability to work {substantiivi}

volume_up
ability to work

Esimerkkejä "ability to work"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhat comforts me is our proven ability to work together when times get tough.
Minua lohduttaa todistettu kykymme tehdä yhteistyötä kovina aikoina.
EnglishIn short, it can become a symbol of Europe's ability to work together and innovate.
Lyhyesti sanottuna siitä voi tulla Euroopan unionin yhteistyökyvyn ja innovatiivisuuden symboli.
EnglishThe citizens of Europe expect us to have the ability to work together.
Euroopan unionin kansalaiset odottavat, että pystymme yhteistyöhön.
EnglishOur ability to work together in Europe is also clearly on the line.
Myös kykymme tehdä yhteistyötä Euroopan kanssa olisi vaarassa.
EnglishOr simply be a master of multitasking with multiple monitors and the ability to work from anywhere.
Voit myös tehostaa toimintaasi käyttämällä useita näyttöjä tai työskentelemällä missä tahansa.
EnglishOne of the keys to success in 2007 was the Commission's ability to work well with Parliament and the Council.
Eräs vuoden 2007 menestyksen avaimista oli komission kyky tehdä yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa.
EnglishThis procedure at second reading is a perfect example of Parliament's ability to work quickly and efficiently.
Tämä menettely toisessa käsittelyssä on esimerkillinen näyte parlamentin mahdollisuudesta työskennellä nopeasti ja tehokkaasti.
EnglishSome of these accidents have lasting consequences and affect both the victim’s ability to work and his or her life outside work.
Joistakin onnettomuuksista aiheutuu pysyviä seurauksia ja ne vaikuttavat sekä uhrin työkykyyn että vapaa-aikaan.
EnglishWe want a special facility or fund in order to have a more flexible instrument, more ability to work across the board.
Haluamme erityisen rahoitusjärjestelyn tai rahaston, jotta käytössämme olisi joustavampi väline ja paremmat valmiudet tehdä työtä kautta linjan.
EnglishIt was, no doubt, Commissioner, a success for you, since you proved that you enjoy excellent health and the ability to work through the night.
Varmaankin onnistunut teidän kannaltanne, arvoisa komission jäsen, joka osoititte omaavanne yöhön venyvää kestävyyttä ja erinomaisen terveyden.
EnglishThe industrial safety units of the Regional State Administrative Agency are liable for creating conditions for safe, healthy working conditions that promote the ability to work.
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden tehtävänä on luoda edellytyksiä turvallisille, terveellisille ja työkykyä edistäville työoloille.
EnglishFirstly, we have reaffirmed that the aim of all educational actions is to increase the ability to work, whilst at the same time encouraging personal development.
Ensinnäkin me olemme muistuttaneet, että koulutusalan toimien tavoitteena on ollut työllistettävyyden vahvistaminen ja henkilökohtaisten toiveiden toteutumisen edistäminen.
EnglishIt has to be hoped that this pause in liberalization and deregulation will give decision-makers time to reflect, and the postal services the ability to work ever harder to serve customers.
Toivottavasti tästä tauosta vapauttamisissa seuraa päättäjille lisäaikaa ajatella ja postille edelleen mahdollisuus jatkaa yhä parempaa asiakaspalvelua.
EnglishThe question arises as to whether the figure alone is the problem, or whether the problem concerns our ability to work better between ourselves, avoiding duplication of activity.
Herää kysymys, onko ongelmana pelkästään tämä luku vai onko ongelmana se, ettemme pysty työskentelemään tarpeeksi hyvin keskenämme ja välttämään toiminnan päällekkäisyyksiä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ability to work" suomeksi

to prepositio
Finnish
ability substantiivi
work substantiivi