"abhorrent" - Suomenkielinen käännös

EN

"abhorrent" suomeksi

EN

abhorrent {adjektiivi}

volume_up
This abhorrent torture method is officially known as Ankang, which translates as: health through rest and peace.
Tämä vastenmielinen kidutusmenetelmä tunnetaan virallisesti nimellä ankang, joka tarkoittaa käännettynä terveyttä levon ja rauhan avulla.
But the appalling and abhorrent extent of sexual abuse against women and children ought to make us take a more realistic view of things.
Naisten ja lasten runsaan ja vastenmielisen hyväksikäytön pitäisi saada meidät realistisempiin ajatuksiin.
As the time nears for commencement of the third stage and as the technical preparations are stepped up, so the situation that is being prepared for us looms ever more abhorrent.
Mitä lähemmäksi kolmannen vaiheen alku tulee ja mitä enemmän teknisluonteisia valmisteluja tehostetaan, sitä vastenmieliseltä rakennelma, johon meitä valmistetaan, tuntuu.

Esimerkkejä "abhorrent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe abhorrent assassination of Benazir Bhutto is proof of this, if it was required.
Benazir Bhutton kammottava murha todistaa tämän, jos nyt todisteita ylipäätään tarvittiin.
EnglishThe Algerians sum up this abhorrent government attitude in a single word: 'hogra' .
Algerialaiset kiteyttävät tämän viranomaisten vastenmielisen asenteen yhteen sanaan: "hogra".
EnglishThe murder that occurred there was a profoundly condemnable, abhorrent act.
Roomassa tapahtunut murha on jyrkästi tuomittava, hirvittävä teko.
EnglishThis abhorrent treatment of women can in no way be condoned and permitted under Sharia law.
Naisten vastenmielistä kohtelua ei voida mitenkään hyväksyä ja sallia šaria-oikeuden nojalla.
EnglishThere is no question that abhorrent activities are habitually taking place.
On kiistatonta, että hirvittävät käytännöt ovat yleinen tapa.
EnglishThe appeal of the abhorrent forces of knee-jerk nationalism on the far right may widen.
Äärioikeiston ennustettavissa olevan nationalismin kauhistuttavien voimien houkuttelevuus voi kasvaa.
EnglishFor most people in society violence against women is abhorrent, but we know it exists.
Suurin osa ihmisistä pitää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kauheana, mutta tiedämme, että sitä esiintyy.
EnglishIt is an abhorrent and unethical practice which is totally irresponsible from a scientific point of view.
Se on inhottava ja epäeettinen käytäntö, joka on tieteellisesti täysin edesvastuuton.
EnglishWe have worked hard with our international partners to eradicate an abhorrent practice.
Olemme tehneet lujasti töitä kansainvälisten kumppaniemme kanssa tämän kammottavan käytännön lopettamiseksi.
EnglishThat would be absolutely abhorrent in the eyes of our fellow citizens.
Tämä olisi kansalaisten silmissä aivan kauheaa.
EnglishThese are abhorrent crimes, often perpetrated against the most vulnerable and defenceless people.
Nämä ovat kammottavia rikoksia, jotka usein kohdistetaan haavoittuvimpiin ja puolustuskyvyttömimpiin ihmisiin.
EnglishThis abhorrent fact marks out the sinister context of Mugabe's ruthless campaign to stay in power.
Tämä kauhistuttava tieto ilmaisee, miten synkkä tausta on Mugaben keinoja kaihtamattomalla pyrkimyksellä säilyttää valtansa.
EnglishIt is shameful that the Algerian authorities should not be able to put an end to the abhorrent reality in their country.
On häpeällistä, että Algerian viranomaiset eivät saa tehtyä loppua maansa vastenmielisestä todellisuudesta.
EnglishThe sexual exploitation of children, including child pornography on the Internet, in any form, is abhorrent.
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, johon sisältyy Internetistä löytyvä lapsipornografia, on vastenmielistä kaikissa muodoissaan.
EnglishBut the appalling and abhorrent extent of sexual abuse against women and children ought to make us take a more realistic view of things.
Naisten ja lasten runsaan ja vastenmielisen hyväksikäytön pitäisi saada meidät realistisempiin ajatuksiin.
EnglishThis left-wing hypocrisy is abhorrent.
EnglishEuropol can play a very important role in the coordination of European measures to combat these abhorrent types of crime.
Europolilla voisi olla erittäin tärkeä tehtävä koordinoida Euroopan unionin toimia näiden vastenmielisten rikosten torjumiseksi.
EnglishThis abhorrent torture method is officially known as Ankang, which translates as: health through rest and peace.
Tämä vastenmielinen kidutusmenetelmä tunnetaan virallisesti nimellä ankang, joka tarkoittaa käännettynä terveyttä levon ja rauhan avulla.
EnglishThe Council has repeatedly reaffirmed its outright condemnation of those abhorrent acts of terrorism and indiscriminate violence.
Arvoisa puhemies, neuvosto on toistuvasti ja selvästi tuominnut nuo kauhistuttavat terroriteot ja mielivaltaisen väkivallan.
English. - (SV) Sexual crimes against children and child pornography are among the most abhorrent crimes that people are guilty of.
kirjallinen. - (SV) Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ja lapsipornografia ovat kamalimpia rikoksia, joihin ihminen voi syyllistyä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abhorrent":

abhorrent
abhorrence