"to abhor" - Suomenkielinen käännös

EN

"to abhor" suomeksi

EN

to abhor {verbi}

volume_up
1. virallinen
to abhor (myös: to dread)

Esimerkkejä "to abhor"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe leader of Djibouti today is doing things that we absolutely abhor.
Djiboutin johtaja tekee tällä hetkellä sellaisia asioita, jotka hirvittävät meitä.
EnglishAs a democrat I abhor it, and to those who support it: shame on you.
Demokraattina kammoksun tätä ajatusta ja totean sitä kannattaville seuraavaa: saisitte hävetä.
EnglishWe abhor the Chinese Government's disgraceful treatment of this distinguished artist.
Meistä on kammottavaa, miten Kiinan hallitus kohtelee näin häpeällisesti tätä arvostettua taiteilijaa.
EnglishI and my British Conservative colleagues abhor all violence perpetrated against women and children.
   Minä ja brittikonservatiivikollegani inhoamme kaikenlaista naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa.
EnglishI utterly abhor this scandal-mongering.
Vastustan täysin rinnoin tällaista skandaalinlietsomista.
EnglishI believe it to mean that we all, out of profound conviction, abhor this regime in Iraq and its inhumanity.
Uskon sen tarkoittavan sitä, että me kaikki inhoamme erittäin syvästi Irakin nykyistä hallintoa ja sen epäinhimillisyyttä.
EnglishWe all abhor and condemn terrorism.
Me kaikki kammoksumme terrorismia ja tuomitsemme sen.
EnglishMr President, I abhor terrorism.
(EN) Arvoisa puhemies, terrorismi kauhistuttaa minua.
EnglishI abhor terrorism and would support the right of any government to take appropriate measures to defend the lives of its citizens.
Kammoksun terrorismia, ja tuen kaikkien hallitusten oikeutta toteuttaa asianmukaisia toimia kansalaistensa hengen suojelemiseksi.
EnglishWe sometimes, therefore, have no choice but to resort to the so-called 'megaphone diplomacy' that Tehran claims to abhor and reject.
Siksi meillä ei aina ole muuta keinoa kuin turvautua niin kutsuttuun megafonidiplomatiaan, jota Teheran väittää kammoavansa ja torjuvansa.
EnglishI abhor this, because by acting in this way, it has accepted things that are not found in any programme of any socialist party in any country.
Pahoittelen tätä, sillä toimimalla näin ryhmä on hyväksynyt asioita, jotka eivät kuulu minkään sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelmaan yhdessäkään maassa.
EnglishWe abhor Taliban misogyny but say nothing about the rapes carried out by the so-called Northern Alliance - a highly dubious alliance - on a massive scale.
Vastustamme talebanien naisvihamielisyyttä ja vaikenemme raiskauksista, joita ovat tehneet niin sanotun pohjoisen liittouman, erittäin epäilyttävän liittouman, kannattajat.
EnglishMay I say straight away, before some others on the left get up to their usual distortions, that all of us on the centre-right abhor discrimination in all its forms.
Voinko sanoa heti, ennen kuin jotkut vasemmalla aloittavat tavalliset vääristelynsä, että kaikki meistä keskustaoikeistossa inhoavat syrjintää sen kaikissa muodoissa.
English. - Conservative MEPs abhor discrimination in all its forms: we have tabled our own amendments to this report to make this crystal clear.
kirjallinen. - (EN) Konservatiiviset Euroopan parlamentin jäsenet kammoavat syrjintää kaikissa muodoissaan. Me olemme jättäneet omat tarkistuksemme tehdäksemme tämän erittäin selväksi.
EnglishI abhor this particular line of argument particularly in light of the fact that there has been a number of tragic deaths in Ireland and across Europe from the use of ecstasy.
Pidän tämäntyyppisiä perusteluja kammottavina, erityisesti kun tiedetään, että Irlannissa ja kaikkialla Euroopassa ekstaasin käyttö on aiheuttanut traagisia kuolemantapauksia.