"to abdicate" - Suomenkielinen käännös

EN

"to abdicate" suomeksi

EN

to abdicate {verbi}

volume_up
1. yleinen
to abdicate
volume_up
luopua {v.} (esim. Kruunusta)
The international community must not abdicate its responsibility to protect.
Kansainvälinen yhteisö ei saa luopua suojeluvelvollisuudestaan.
We in this Parliament cannot abdicate our responsibilities. We cannot be like the frogs who demanded a king.
Me parlamentin jäsenet emme voi luopua velvollisuuksistamme; emme voi olla kuin ne sadun sammakot, jotka vaativat monarkiaa.
One is a bad choice and that is to adopt a short-term fix and cut taxes, abdicate our government responsibilities.
Toinen niistä on huono vaihtoehto, ja se on ottaa käyttöön lyhyen aikavälin järjestely ja alentaa veroja, luopua hallitusvelvollisuuksistamme.
2. Oikeustiede
3. "e.g. responsibility", virallinen
to abdicate
volume_up
hylätä {v.} (esim. Velvollisuus)

Esimerkkejä "to abdicate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI believe that in this area Europe has a social duty that it cannot abdicate.
Mielestäni unionilla on tähän sosiaalinen velvoite, jota se ei voi väistää.
EnglishThe international community must not abdicate its responsibility to protect.
Kansainvälinen yhteisö ei saa luopua suojeluvelvollisuudestaan.
EnglishWe in this Parliament cannot abdicate our responsibilities. We cannot be like the frogs who demanded a king.
Me parlamentin jäsenet emme voi luopua velvollisuuksistamme; emme voi olla kuin ne sadun sammakot, jotka vaativat monarkiaa.
EnglishThis is why the Commission cannot abdicate its responsibilities and must present specific proposals to this effect.
Ja tässä mielessä komissio ei voi paeta velvollisuuksiaan, vaan sen on esitettävä asiaa koskevia konkreettisia ehdotuksia.
EnglishSo we must not abdicate responsibility.
EnglishI hope Parliament is not calling on the Queen to abdicate, so that maybe we can elect President Kinnock in her place!
Toivon, ettei parlamentti vaadi kuningatarta luopumaan kruunusta, jotta voisimme ehkä valita puheenjohtaja Kinnockin hänen tilalleen!
EnglishOne is a bad choice and that is to adopt a short-term fix and cut taxes, abdicate our government responsibilities.
Toinen niistä on huono vaihtoehto, ja se on ottaa käyttöön lyhyen aikavälin järjestely ja alentaa veroja, luopua hallitusvelvollisuuksistamme.
EnglishParliament is reluctant to abdicate a role in the conciliation process which we would do if we simply said 'fine' to the common position.
Parlamentti on haluton luopumaan roolistaan sovittelumenettelyssä, minkä me tekisimme, jos me yksinkertaisti sanoisimme " kyllä" yhteiselle kannalle.
EnglishI do not believe it is responsible for him to abdicate responsibility like this, and he is the UK Member on the joint supervisory body.
Mielestäni hän ei toiminut vastuullisesti vetäytyessään vastuusta tällä tavoin, ja hän on Yhdistyneen kuningaskunnan edustaja yhteisessä valvontaviranomaisessa.
EnglishThe Commission will, of course, not abdicate from its right of initiative and will present further proposals, building also on the consensus emerging in that task force.
Komissio ei tietenkään luovu aloiteoikeudestaan ja aikoo tehdä muitakin ehdotuksia, jotka perustuvat työryhmässä saavutettavaan yhteisymmärrykseen.
EnglishWe abdicate some of our own individual rights and freedoms in the interests of the common good to make sure that our world, our countries, our towns are better and safer places.
Me luovumme joistain yksilön oikeuksistamme ja vapauksistamme yhteisen hyvän vuoksi varmistaaksemme, että maailmamme, maamme ja kaupunkimme ovat parempia ja turvallisempia paikkoja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abdication":

abdication