"abattoir" - Suomenkielinen käännös

EN

"abattoir" suomeksi

EN

abattoir {substantiivi}

volume_up
1. Britannian-englanti
abattoir (myös: slaughterhouse)
What is the good of creating optimum conditions in the abattoirs when the animals are traumatized on the way?
Mitä hyötyä siitä olisi, että luomme parhaat mahdolliset teurastamo-olot, jos aiheutamme eläimille stressiä kuljetusten aikana.

Esimerkkejä "abattoir"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAn exception to this decision allows transportation directly to an abattoir.
Poikkeus tähän sääntöön myönnettiin suoraan teurastamolle tehtäville kuljetuksille.
EnglishThat is long enough to reach an abattoir from almost any farm anywhere in Europe.
Se on riittävän pitkä aika teurastamolle pääsemiseksi lähes mistä tahansa Euroopan karjatilalta.
EnglishEU subsidies have nevertheless been widely used to encourage concentration of abattoir capacities.
EU:n tukia on kuitenkin käytetty runsaasti teurastamovalmiuksien keskittämiseksi.
EnglishIt must be removed, it must be removed in the abattoir and it must be treated as risk material.
Se on poistettava, se on poistettava teurastamosta ja sitä on käsiteltävä riskiaineksiin kuuluvana.
EnglishHealthy waste products from the abattoir are valuable providers of protein which we should not discard.
Elintarvikkeiksi kelpaavat teurasjätteet ovat arvokkaita proteiinin lähteitä, joista meidän ei pitäisi luopua.
EnglishDoes it become even dirtier when politicians have to deal with such unsavoury matters as pigswill and abattoir waste?
Onko se nyt vieläkin likaisempaa, kun käsitellään niin kuvottavia asioita kuin ruoka- ja teurasjätteitä?
EnglishIn some places in Germany, mobile abattoirs are provided to slaughter animals if no abattoir is available locally.
Joillakin Saksan alueilla teuraseläimiä varten on liikkuvia teurastamoja, jos paikallista teurastamoa ei ole.
EnglishAnimal sales should be carried out, in this age of modern technology, directly between one farm and another, or between farm and abattoir.
Eläinkaupat on tehtävä nykyisen tekniikan aikana suoraan tiloilta tiloille tai tilalta teurastamolle.
EnglishAnimals suffer as a result, and the call must now go out for animals to be slaughtered at the nearest abattoir.
Se ei paranna eläinten hyvinvointia, ja sen vuoksi nyt onkin kehotettava siihen, että eläimet teurastetaan lähimmässä teurastamossa.
EnglishAs I explained there are complications and risks depending on where it is done, at the abattoir or in the butcher' s shop.
Kuten selitin, lisäongelmia ja vaaroja voi aiheutua siitä riippuen, missä poisto tehdään, teurastamossako vai lihakaupassa.
EnglishAnimals that are to be slaughtered should only be driven to the nearest abattoir and for a maximum of eight hours.
Eläimet, jotka on tarkoitus teurastaa, pitäisi kuljettaa ainoastaan lähimpään teurastamoon, kunhan se vie enintään kahdeksan tuntia.
EnglishIf it is done at the abattoir, the most easily controlled location, there are implications for the storage and transport of beef carcasses.
Jos se tehdään teurastamossa, jota on helpointa valvoa, se vaikuttaa naudanruhojen varastointiin ja kuljetukseen.
EnglishEssentially, with a few exceptions, movements are only possible from a holding to an abattoir, or to another holding with permission.
Kuljetukset ovat muutamin poikkeuksin mahdollisia lähinnä tilalta teurastamoon tai toiselle tilalle, jos tähän on saatu lupa.
EnglishWith regard to the removal of the vertebral column, you have brought up the question: where should it take place, abattoir or at the point of sale?
Selkärangan poistamisesta puheen ollen kysyitte, missä se pitäisi tehdä, teurastamossa vai jälleenmyyntipaikassa.
EnglishWould it not be sensible also to eliminate the animals taken to the abattoir at the last minute, which are often likely to be infected?
Eikö olisi järkevää poistaa myös teurastamolle viime hetkellä tuodut eläimet, joita on usein syytä epäillä taudin kantajiksi?
EnglishSecondly, the place of slaughter is obviously a piece of information I can provide at an abattoir, and I can also state where the carcass was cut up.
Toiseksi, tiedän tietysti teurastuspaikassa, missä eläin teurastettiin, ja voin myös todeta, missä se paloiteltiin.
EnglishThe provisions that entered into force on 1 September of last year relate to indications on the label providing information that can be ascertained at the abattoir.
Se, mikä tuli voimaan viime vuonna 1. syyskuuta, koskee merkinnöissä annettavia tietoja asioista, jotka voidaan todeta teurastuspaikalla.
EnglishThat is to say, the animal' s country of origin, the country in which it was slaughtered, the name of the abattoir and the identity of the butchers should be known.
Se merkitsee toisin sanoen sitä, että niin alkuperämaan, teurastusmaan, teurastamon ja paloittelun suorittavan yrityksenkin on oltava tiedossa.
EnglishWe must also ensure that health and safety costs, consumer protection costs and abattoir control charges do not escalate to the point where they cannot be afforded.
Meidän on myös varmistettava, että terveys- ja turvallisuuskulut, kuluttajansuojakulut ja teurastamoiden valvontakulut eivät nouse liian korkeiksi.
EnglishTo anyone who has visited a modern poultry processor, it will be obvious that the process is entirely different from that which applies in an abattoir.
Kaikille nykyaikaisessa siipikarjanlihan tuotantolaitoksessa vierailleille on selvää, että siipikarjanlihan tuotantoprosessi eroaa täysin teurastamoissa käytettävästä prosessista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abattoir":

abattoir