EN

abandonment {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
abandonment (myös: surrender, waiver)
What about the creeping abandonment of the welfare state?
Entä tämä vaivihkainen luopuminen hyvinvointivaltiosta?
Grubbing-up and permanent abandonment of vineyards may form part of this reform, but they must not be the central part.
Raivaustoimet ja pysyvä viininviljelystä luopuminen voivat olla osa tätä uudistusta, mutta ne eivät saa olla uudistuksen keskeinen osa.
The total abandonment of any market regulation mechanism would seem to me to be hazardous for our food security and that of the world.
Täydellinen luopuminen kaikista markkinasäätelymekanismeista on minusta vaarallista meidän ja koko maailman elintarvikkeiden turvallisuudelle.
abandonment
abandonment (myös: cession, donation, surrender)
abandonment (myös: rebate, reduction, refund, return)
abandonment (myös: restoration)
2. virallinen
abandonment (myös: vacation)
Where would the abandonment of this principle lead us?
Mihin tämän periaatteen hylkääminen veisi meidät?
Mr President, the abandonment of the path of dialogue and negotiations has brought terrible consequences all round.
Arvoisa puhemies, keskustelun ja neuvottelujen hylkääminen on johtanut seurauksiin, jotka ovat hirvittäviä kaikille.
It is therefore time to tackle the causes of this scourge head on, and to take account of the serious, growing abandonment of rural areas.
Sen vuoksi on aika pohtia tämän piinan syitä avoimesti ja ottaa huomioon maaseutualueiden vakava ja yhä lisääntyvä hylkääminen.

Esimerkkejä "abandonment"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOtherwise we should be running the risk of abandonment and desertification.
Muussa tapauksessa on vaarana, että tuotanto hylätään ja viljelmät autioituvat.
EnglishThis premium for the abandonment of wine-growing areas is also very dubious.
Jopa tämä viininviljelyaloista luopumista koskeva palkkio on erittäin kyseenalainen.
EnglishThe victims of this abandonment are thus internationally minded students.
Uhrit ovat tässä tapauksessa kansainvälisesti suuntautuneita opiskelijoita.
EnglishNow, prosperity and interest call for the once and for all abandonment of the single currency.
Vauraus ja edut ovat nyt mahdollisia yhteisen rahan lopullisen hylkäämisen avulla.
EnglishWe absolutely have to stop the increasing land abandonment, because we need people.
Meidän on ehdottomasti lopetettava kiihtyvä maaseudun tyhjeneminen, koska tarvitsemme ihmisiä.
EnglishPermanent abandonment entails an irreversible loss of economic potential.
Lopullinen raivaus aiheuttaa peruuttamattomasti taloudellisten mahdollisuuksien menetyksen.
EnglishThe only way of achieving that is voluntary, temporary grubbing-up rather than permanent abandonment.
Ainoa keino tähän on se, että vapaaehtoinen raivaus on väliaikaista eikä lopullista.
EnglishThe EU’s abandonment of sanctions in 2005 has been an utter failure.
EU:n päätös luopua pakotteista vuonna 2005 oli täydellinen virhe.
EnglishThat is why we are calling for an immediate abandonment of nuclear energy.
Siksi me vaadimme luopumaan välittömästi ydinenergiasta.
EnglishThis makes me suspect that this is the first stage in the abandonment of a common energy policy.
Minua kiusaa tässä se epäilys, että tällä luovutaan vähitellen yhteisestä energiapolitiikasta.
EnglishAs far as this reform is concerned, the abandonment aspect must take due account of the rapporteur's proposal.
Uudistuksen raivausta koskevassa osassa on otettava huomioon esittelijän ehdotus.
EnglishIt is absolutely paramount to focus this support in the areas most affected by land abandonment.
On äärimmäisen tärkeää keskittää tämä tuki alueille, joihin autioituminen on vaikuttanut eniten.
EnglishConstructive polemic produces more than the abandonment of seats.
Rakentava väittely on tuottoisampaa kuin paikalta poistuminen.
EnglishThe abandonment of the unanimity rule is far from becoming a reality.
Yksimielisyyssäännöstä luopumisen toteutuminen on kaukana.
EnglishIt is difficult to combat the many situations that lead to marginalisation, removal and abandonment.
On vaikea torjua monia tilanteita, jotka johtavat syrjäytymiseen, syrjäyttämiseen ja hylkäämiseen.
EnglishIt will also contribute to the abandonment, however gradual, of practices that are damaging to the environment.
Sillä edistetään ympäristölle vahingollisista käytännöistä luopumista, vaikkakin vähitellen.
EnglishNext, a temporary abandonment scheme is proposed.
Siirryn nyt käsittelemään väliaikaista raivausta koskevaa säännöstä.
EnglishWhat about the creeping abandonment of the welfare state?
Entä tämä vaivihkainen luopuminen hyvinvointivaltiosta?
EnglishAnyone who, at the same time, demands the abandonment of nuclear power is consciously closing his eyes to reality.
Se, joka samalla kehottaa luopumaan ydinvoimasta, sulkee tietoisesti silmänsä todellisuudelta.
EnglishA change of mental attitude by men, abandonment of old-fashioned traditions, and a readiness to accept change are all unavoidable.
Eittämättä miesten ajattelua, monien vuosien perinteitä ja valmiutta, pitää muuttaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abandonment":

abandonment
abandon
abandoned
abandoned ship
English