EN

abandoned {adjektiivi}

volume_up
However, millions of people are being abandoned to hunger, thirst and sickness.
Miljoonat ihmiset on kuitenkin hylätty nälkään, janoon ja sairauteen.
There are thousands and thousands of children abandoned and missing.
Tuhansia lapsia on hylätty ja kadonnut.
Unfortunately, Malta has been abandoned and left to fend for itself.
Malta on valitettavasti hylätty ja jätetty selviytymään yksin.

Esimerkkejä "abandoned"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOne project was helping abandoned children, the other helping abducted children.
Toisessa hankkeessa autettiin hylättyjä lapsia ja toisessa siepattuja lapsia.
EnglishThis abandoned land could also be used from a renewable energy perspective.
Tätä hylättyä maata voitaisiin käyttää myös uusiutuvien energialähteiden osalta.
EnglishUnfortunately, though, this option for a peaceful solution has since been abandoned.
Tästä rauhanomaisen ratkaisun vaihtoehdosta on valitettavasti sittemmin luovuttu.
EnglishThe project should be abandoned or re-worked to protect our national monuments.
Hanke pitäisi hylätä tai laatia uudelleen kansallisten muistomerkkiemme suojelemiseksi.
EnglishThe second great cliché is that Europe would have held out, but was abandoned by Japan.
Toinen suuri fraasi, jonka Eurooppa olisi hyväksynyt, mutta jonka Japani hylkäsi.
EnglishIn many other cases, people are simply expelled or abandoned to their fate.
Hyvin monissa tapauksissa ihmiset karkotetaan maasta tai jätetään heitteille.
EnglishThis results in daughters being abandoned and even female foetuses being aborted.
Tämän seurauksena tyttölapsia hylätään ja tyttösikiöitä jopa abortoidaan.
EnglishWhole areas are being abandoned because no alternative crops are grown there.
Kokonaiset alueet autioituvat, koska niillä ei voi viljellä muita kasveja.
EnglishThis proposal ought to be simply abandoned as unrealistic and irresponsible.
Ehdotus olisi yksinkertaisesti hylättävä epärealistisena ja vastuuttomana.
EnglishIt is time the European Union abandoned its policy of double standards towards China.
Euroopan unionin on aika hylätä kaksinaismoralistinen Kiinan politiikkansa.
EnglishEverybody appreciates that the insistence on unanimity needs to be abandoned in this area.
Kaikki ymmärtävät, että tällä alueella on luovuttava yksimielisyysvaatimuksesta.
EnglishWe should also offer more help to women who have been abandoned by society.
Meidän pitäisi myös antaa enemmän tukea yhteiskunnan hylkäämille naisille.
EnglishHowever, millions of people are being abandoned to hunger, thirst and sickness.
Miljoonat ihmiset on kuitenkin hylätty nälkään, janoon ja sairauteen.
EnglishIn both these cases, the principle of 'one member, one vote' would be abandoned.
Molemmissa tapauksissa luovuttaisiin "jäsen ja ääni" -periaatteesta.
EnglishSome Member States of the Union have abandoned the use of public stockholding bodies.
Eräät unionin jäsenvaltiot ovat luopuneet julkisista varastointielimistä.
EnglishIt is high time that Parliament abandoned empty slogans and ideological dogma.
Parlamenttimme on korkea aika hylätä loitsunsa ja ideologiset oppinsa.
EnglishAt the same time, however, they are aware that their little country has been abandoned.
Samalla he kuitenkin kokevat, että heidän pieni maansa on jätetty oman onnensa nojaan.
EnglishHundreds of thousands have already abandoned farming and joined the ranks of the unemployed.
Sadattuhannet ovat jo jättäneet maatalouden ja siirtyneet työttömien rivistöihin.
EnglishSadly, we are all familiar with the eyesore of abandoned car wrecks on our landscapes.
Olemme valitettavasti kaikki nähneet autonromujen pilaavan maisemiamme.
EnglishI obviously regret the fact that in Feira, the coexistence model was abandoned.
Pidän tietenkin valitettavana, että Feirassa luovuttiin niin sanotusta rinnakkaiselon mallista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abandoned":

abandoned
abandon
abandonment
abandoned ship
English
Muita sanoja