EN

aback {adverbi}

volume_up
1. Merenkulku
2. vanhanaikainen
aback (myös: back)

Esimerkkejä "aback"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would like to mention three things which affect me personally and also take me aback.
Haluaisin huomauttaa kolmesta asiasta, jotka koskevat ja järkyttävätkin minua.
EnglishI am slightly taken aback because at other times you take your time. That is all.
Olen siitä hieman hämmästynyt, koska toisinaan te aivan yksinkertaisesti ette pidä kiirettä.
EnglishI was even more taken aback by the fact that this data was only to be collected from women.
Minua hämmensi vielä enemmän se, että näitä tietoja oli tarkoitus kerätä vain naisilta.
EnglishI am certainly taken aback by the President-in-Office's response.
Olen todellakin hämmästynyt neuvoston puheenjohtajan vastauksesta.
EnglishHe was also somewhat taken aback at the commotion in Europe.
Hän oli myös jonkin verran häkeltynyt Euroopan sekavasta tilanteesta.
EnglishOur Liberal colleagues appear somewhat taken aback by this prospect, and yet the result was obvious.
Tämä näkökanta on mitä ilmeisimmin säikähdyttänyt liberaaliryhmän kollegojamme, vaikka tulos oli odotettavissa.
EnglishWhen I listened to the Commissioner a moment ago, I was rather taken aback to hear her refer to a surprise result.
Kun kuuntelin tässä aiemmin komissaaria, olin hieman yllättynyt, kun hän puhui yllätysvaikutuksesta.
EnglishI would assume that most Members were at first somewhat taken aback and needed to reflect on the situation.
Oletan, että useimmat olivat ensinnäkin jonkin verran yllättyneitä ja tarvitsivat aikaa miettiäkseen asiaa.
English   Mr President, I was totally taken aback when reading the draft resolution by this House on the situation in Haiti.
   Arvoisa puhemies, olin täysin häkeltynyt lukiessani parlamentin päätöslauselmaesitystä Haitin tilanteesta.
EnglishInitially, I was a bit taken aback by the opening remarks of the Commissioner, but then he clarified the situation.
(EN) Olin aluksi hieman hämmentynyt komission jäsenen ensimmäisistä huomioista, mutta sitten hän selvensi asiaa.
EnglishI admit I am often taken aback by some of the views expressed, but then that is what we are here for.
Myönnän, että yllätyn usein joistakin täällä esitetyistä mielipiteistä, mutta mielipiteiden vaihdon vuoksihan me täällä olemme.
EnglishI was taken aback by the fires in the Mediterranean.
EnglishThis is why I was taken aback by the apparent initial surprise that characterised the response and by the hesitation in some countries.
Sen vuoksi häkellyin siitä, että jotkin maat reagoivat alkuun niin yllättyneesti ja epäröivästi.
EnglishI am sure you will understand that in such a case the players would be unpleasantly surprised and taken aback.
Uskon teidän ymmärtävän, että sellaisessa tilanteessa pelaajat kokisivat epämiellyttävän yllätyksen ja olisivat hämmentyneitä.
EnglishHowever, I am taken aback by the fact that enlargement is presented as a reason why the Lisbon Treaty must be ratified.
Olen kuitenkin tyrmistynyt siitä, että laajentuminen esitetään syynä siihen, miksi Lissabonin sopimus on ratifioitava.
EnglishI am therefore somewhat taken aback to learn that you have not received this list of names so that you could announce them to the House.
Olen nyt hieman hämmästynyt siitä, että ette ole saanut tätä nimiluetteloa ilmoitettavaksi parlamentille.
EnglishSecondly, I must say I am rather taken aback that the strategy fails to mention the Economic Partnership Agreements.
Toiseksi minun on sanottava, että olen varsin hämmästynyt siitä, että strategiassa ei mainita taloudellisia kumppanuussopimuksia.
EnglishI am also somewhat taken aback by the reactions in this House, where the divide is once again apparent.
Olen myös hieman yllättynyt siitä, miten parlamentti on suhtautunut tähän asiaan, sillä parlamentin jakautuminen on jälleen kerran havaittavissa.
EnglishI am, however, a little taken aback at the language in which it is expressed, which reminds me a little of the language of totalitarianism.
Olen kuitenkin hieman häkeltynyt käytetystä kielestä, sillä se muistuttaa minua hieman totalitarismin kielestä.
EnglishI was really taken aback by this.