"a while ago" - Suomenkielinen käännös

EN

"a while ago" suomeksi

EN

a while ago {adverbi}

volume_up
Work in the Commission today is organized differently from a little while ago.
Komission työ on nykyään toisin järjestetty kuin jokin aika sitten.
A little while ago you spoke at length about events in Brussels.
Jokin aika sitten puhuitte pitkään tapahtumista Brysselissä.
A fellow Member from the Socialist Group said a little while ago that immigration is not a crime.
Kollega sosialistiryhmästä sanoi jokin aika sitten, ettei maahanmuutto ole rikos.
a while ago
This is a subject we discussed in detail a little while ago.
Tämä on aihe, josta keskustelimme yksityiskohtaisesti hetki sitten.
Even Mr Špidla agreed with me on that to some degree a short while ago.
Jopa komission jäsen Špidla oli hetki sitten jossakin määrin samaa mieltä tästä.
Mr Vidal-Quadras and Mr Valdivielso both mentioned this a while ago.
Siitä puhuivat hetki sitten myös jäsen Vidal-Quadras ja jäsen Valdivielso.

Esimerkkejä "a while ago"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLadies and gentlemen, we have just discussed this problem a short while ago.
. (DE) Arvoisat kollegat, olemme keskustelleet tästä ongelmasta aikaisemminkin.
EnglishEven Mr Špidla agreed with me on that to some degree a short while ago.
Jopa komission jäsen Špidla oli hetki sitten jossakin määrin samaa mieltä tästä.
EnglishMy first proposal concerns the EU budget, which was discussed a short while ago.
Ensimmäinen ehdotukseni koskee EU:n talousarviota, josta keskusteltiin vähän aikaa sitten.
EnglishOn this point, I completely agree with what Alan Donnelly said a little while ago.
Tässä asiassa yhdyn kollega Alan Donnellyn aiemmin lausumiin sanoihin.
English. - (DE) Until a short while ago Kenya was a holiday paradise for many people.
kirjallinen. - (DE) Vielä jokin aika sitten Kenia oli monien ihmisten lomaparatiisi.
EnglishAs was stressed a short while ago, one in four bankruptcies is caused by late payments.
Kuten vähän aikaa sitten korostettiin, joka neljäs konkurssi johtuu maksuviivästyksistä.
EnglishWork in the Commission today is organized differently from a little while ago.
Komission työ on nykyään toisin järjestetty kuin jokin aika sitten.
EnglishA fellow Member from the Socialist Group said a little while ago that immigration is not a crime.
Kollega sosialistiryhmästä sanoi jokin aika sitten, ettei maahanmuutto ole rikos.
EnglishMr Vidal-Quadras and Mr Valdivielso both mentioned this a while ago.
Siitä puhuivat hetki sitten myös jäsen Vidal-Quadras ja jäsen Valdivielso.
EnglishThis was mentioned a short while ago and we are, moreover, all aware of it.
Tämäkin mainittiin vähän aikaa sitten, joten muistamme sen kaikki.
EnglishAnd contrary to what somebody said a little while ago, we do know who granted that power.
Päinvastoin kuin joku täällä äskettäin sanoi, tiedetään kyllä, kuka sen on teille antanut.
EnglishA while ago this House debated and adopted an excellent report by Mr Rack.
Neuvottelimme jokin aika sitten Rackin erinomaisesta mietinnöstä täällä ja päätimmekin siitä.
EnglishPerhaps he has now managed to get back here, as he left this meeting a short while ago.
Ehkä hän on nyt ehtinyt tulemaan paikalle tänne, koska hän poistui tästä tilaisuudesta äsken.
EnglishHowever, precisely because I was very tired, I closed my eyes a little while ago and had a vision.
Mutta juuri siksi, että olin kovin uninen, suljin hetki sitten silmäni ja näin näyn.
EnglishI agree with the remarks that Commissioner Malmström made to this effect a little while ago.
Yhdyn näkemyksiin, joita komission jäsen Malmström esitti tästä asiasta vähän aikaa sitten.
EnglishThe Commission spoke about this a while ago and this is certainly a subject to examine in greater depth.
Komissio puhui asiasta hetki sitten, ja tätä aihetta on varmasti syytä syventää.
EnglishI believe there is a danger, which was mentioned a little while ago, of seeing people get disappointed.
Nähdäkseni on olemassa vaara, että jotkut pettyvät, kuten hetki sitten todettiin.
EnglishI was listening to Mr Lundgren from the Independence and Democracy Group a little while ago.
Kuuntelin Itsenäisyys/demokratia-ryhmää edustavan jäsen Lundgrenin puheenvuoroa hetki sitten.
EnglishI therefore also reject the comment which Mr Novo made some while ago as completely unjustified.
Siksi pidän myös täysin epäoikeutettuna huomautusta, jonka herra Novo esitti aikaisemmin.
EnglishThat is something we said a short while ago when we were debating the Rapid Border Intervention Teams.
Totesimme sen äskettäin, kun keskustelimme nopeista rajainterventioryhmistä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "a while ago" suomeksi

ago prepositio
Finnish
while konjunktio
while substantiivi
Finnish