EN

a turn {substantiivi}

volume_up
a turn (myös: go, shift, turn)
Today, it is the textile industry; tomorrow it will be someone else’s turn.
Tänään on tekstiiliteollisuuden vuoro ja huomenna jonkin muun alan vuoro.
Today it is Tibet's turn and not just human rights activists, but also environmental activists.
Nyt on Tiibetin vuoro ja ihmisoikeus- ja ympäristöaktivistien vuoro.
It is the Council's turn to adopt this package of paramount importance to the Union.
Nyt on neuvoston vuoro hyväksyä tämä unionille erittäin merkittävä paketti.

Esimerkkejä "a turn"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOf course no one wants to turn the European Union into a protectionist fortress.
Kukaan ei tietenkään halua tehdä Euroopan unionista protektionismin linnaketta.
EnglishI shall turn now to the broad principles of the action plan we are deliberating.
Siirryn seuraavaksi käsittelemämme toimintasuunnitelman laajoihin periaatteisiin.
EnglishIf we do not take action now, we turn our back on the very future of the planet.
Jos emme ryhdy toimiin nyt, olemme piittaamattomia maapallomme tulevaisuudesta.
EnglishI will now turn to the issue which is more central to our debate, the issue ...
Siirryn nyt kysymykseen, joka liittyy läheisemmin keskusteluumme, kysymykseen...
EnglishTurn on your device, and wait while Windows finds and installs the proper driver.
Kytke laitteeseen virta ja odota, että Windows etsii ja asentaa oikean ohjaimen.
EnglishSome computers also use a function key combination to turn the switch on or off.
Joissakin tietokoneissa kytkintoimintoa käytetään toimintonäppäinyhdistelmällä.
EnglishWe cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
Emme voi odottaa uutta merenkulkualan säännöstöä tai jättää tilannetta huomiotta.
EnglishThis is also why Cohn-Bendit says: turn the spotlight on the Barroso Commission!
Tämän vuoksi jäsen Cohn-Bendit kehottaa kääntämään valokeilan Barroson komissioon!
EnglishBut it’s a great tool to turn to when everything else you’ve tried hasn’t worked.
But it’s a great tool to turn to when everything else you’ve tried hasn’t worked.
EnglishCompliance requires adequate control which, in turn, requires proper monitoring.
Noudattamiseen kuuluu asianmukainen valvonta, ja siihen kuuluu myös hyvä seuranta.
EnglishLet me turn now to the fight against doping, which is an absolute priority issue.
Käsittelen nyt dopingin torjuntaa, joka on täysin ensisijainen asiakokonaisuus.
EnglishI turn now to the European Parliament budget: expenses of Members of this House.
Siirryn nyt Euroopan parlamentin talousarvioon: parlamentin jäsenten menoihin.
EnglishAbove all, however, we need to turn our attention to the Mediterranean states.
Ennen kaikkea meidän on kuitenkin kiinnitettävä huomiomme Välimeren valtioihin.
EnglishThis should not just be more of the same; we would like to see a real U-turn.
Sen ei pitäisi olla vain lisää samaa; haluaisimme nähdä todellisen U-käännöksen.
EnglishTo turn the argument around, men constitute almost half the earth’s population.
Vastaperusteluna voidaan esittää, että maailman väestöstä miltei puolet on miehiä.
English15:03 And I want to turn now, briefly, to talk about that book, which I've read.
15:03 Haluan nyt siirtyä puhumaan -- lyhyesti -- tuosta lukemastani kirjasta.
EnglishThis will, in turn, ease the planning requirements for national administrations.
Tämä puolestaan keventää kansallisten hallintovirastojen suunnittelutarpeita.
EnglishAfter all, we cannot turn our backs on those who have been excluded from progress.
Emmehän voi kääntää selkäämme niille, jotka on jätetty kehityksen ulkopuolelle.
EnglishThis will, in turn, eventually ensure that the outbreak is brought under control.
Täten varmistetaan vuorostaan vihdoin, että taudin puhkeaminen saadaan hallintaan.
EnglishTurn on your TV and set it to the input that matches the output on your computer.
Kytke virta televisioon ja valitse tulokanava, joka vastaa tietokoneen lähtöä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "a turn" suomeksi

turn substantiivi
to turn verbi
a little adverbi
Finnish