"A-team" - Suomenkielinen käännös

EN

"A-team" suomeksi

EN

A-team {substantiivi}

volume_up
A-team (myös: best, elect, elite)
A-team (myös: elite)

Esimerkkejä "A-team"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis team has an excellent captain in the shape of its President Wim Duisenberg.
Tällä miehistöllä on erinomainen päällikkö. Hän on puheenjohtaja Wim Duisenberg.
EnglishI saw Member States working as a team, which was indeed a wonderful experience.
Näin jäsenvaltioiden työskentelevän ryhmänä, mikä oli todella on hieno kokemus.
EnglishAnd the respect of your team is more important than all the laurels in the world.
Ja kunnioitus tiimiä kohtaan on paljon tärkeämpää kuin kaikki maine maailmassa.
EnglishAdd glamorous images of this all-time great team for free to your Windows desktop.
Lisää tämän mahtavan yhdistelmän lumoavia kuvia Windows-työpöydällesi ilmaiseksi.
EnglishThe team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
Tänään edessänne seisova ryhmä on valmis vastaamaan edessään oleviin haasteisiin.
EnglishAn EU civil protection mechanism, a team of six experts, is also now in Chile.
EU:n pelastuspalvelumekanismin kuuden asiantuntijan ryhmä on nyt myös Chilessä.
EnglishIt should be the playmaker, the inspiration and the driving force of the team.
Sen on oltava joukkueen pelinrakentaja, hengen luoja ja liikkeellepaneva voima.
EnglishAre you angry enough to send my team of collectors around to the debtor's premises?
Oletko niin vihainen, että lähettäisit perintäryhmäni velallisen toimitiloihin?
EnglishWith tactics like that, our football team would lose against both India and China.
Tällaisella taktiikalla jalkapallojoukkueemme häviäisi sekä Intialle että Kiinalle.
EnglishThat is the way to play as a European team for the benefit of the whole of Europe.
Nämä ovat Euroopan tiimin pelisäännöt, jotka koituvat koko Euroopan hyödyksi.
EnglishHere's a study published by a team of researchers as an op-ed in The New York Times.
Joukko tutkijoita julkaisi tämän tutkimuksen New York Timesin mielipidepalstalla.
EnglishI welcome most particularly in that context the Romanian parliamentary team.
Tässä yhteydessä toivotan erityisen tervetulleeksi Romanian parlamenttiryhmän.
EnglishI can assure you that your House’s negotiating team did not give us an easy ride.
Voin vakuuttaa, ettei parlamentin neuvotteluryhmä päästänyt meitä helpolla.
EnglishI think that here, too, the Commission must prove it is capable of working as a team.
Luulen, että myös tässä komission on osoitettava osaavansa pelata joukkuepeliä.
EnglishMadam President, I also wish to thank Mrs Klaß and the parliamentary team.
(EN) Arvoisa puhemies, minäkin kiitän esittelijä Klaßia ja parlamentin jäseniä.
EnglishI wish the very best of luck to the President of the European Commission and his team.
Toivotan parhainta onnea Euroopan komission puheenjohtajalle ja hänen ryhmälleen.
EnglishIf your partner bids Nil, you'll have to take all the tricks for your team.
Jos kumppanisi tarjoaa nollan, sinun on otettava tikkejä joukkueesi puolesta.
EnglishWe need to get out of this blame game and start looking at this more as a team.
Meidän on päästävä eroon tästä syyttelystä ja alettava puhaltaa enemmän yhteen hiileen.
EnglishA football team, Commissioner, that is not competitive loses game after game.
Arvoisa komission jäsen, kilpailukyvytön jalkapallojoukkue häviää peli pelin jälkeen.
EnglishThe presence of the European team on the ground was also received positively.
Eurooppalaisen ryhmän läsnäoloon alueella myös suhtauduttiin myönteisesti.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "A-team" suomeksi

team substantiivi
a little adverbi
a lot adverbi
a heap of substantiivi
a few adjektiivi
Finnish
a while ago adverbi
a fact of life substantiivi
a little off adjektiivi
a turn substantiivi
Finnish
a ball park figure substantiivi
Finnish
a couple of pronomini
Finnish
a bit adverbi
Finnish