"A-one" - Suomenkielinen käännös

EN

"A-one" suomeksi

EN

A-one {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "A-one"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOne could say that the original ambitious objective has been partially achieved.
Voidaan sanoa, että alkuperäinen kunnianhimoinen tavoite on saavutettu osittain.
EnglishEconomic sanctions will only create a much larger disaster than the one in Iraq.
Taloudelliset pakotteet aiheuttavat vain vieläkin laajempaa tuhoa kuin Irakissa.
EnglishOne of the fundamental mistakes of the 2002 reform was excessive centralisation.
Yksi vuoden 2002 uudistuksen suurimmista virheistä oli liiallinen keskittäminen.
EnglishPortugal is one of the eight countries with the highest levels of child poverty.
Portugali on yksi niistä kahdeksasta maasta, joissa lasten köyhyys on yleisintä.
EnglishAs is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Kuten hyvin tiedetään, asiaamme palvelee parhaiten, jos puhumme yhdellä äänellä.
EnglishThis 1% is only one-fortieth of the total expenditure within the European Union.
Tämä yksi prosentti on vain neljäskymmenesosa Euroopan unionin kokonaismenoista.
EnglishOne Member, Mrs Estevan Bolea, said that shipbuilding is more than shipbuilding.
Jäsen Estevan Bolea sanoi, että laivanrakennus on enemmän kuin laivanrakennusta.
EnglishIt is not good enough for one man to say 'but I for one am not usually violent'.
Ei riitä, että mies kuin mies väittää: " Mutta enhän minä turvaudu väkivaltaan."
EnglishI think that was one of the longest Commission speeches ever made in this place.
Luulenpa äskeisen olleen yksi pisimpiä komission jäsenen täällä pitämiä puheita.
EnglishWe are not against competition but against a one-sided approach to competition.
Emme vastusta kilpailua, vaan vastustamme yksipuolista suhtautumista kilpailuun.
EnglishOf course no one wants to turn the European Union into a protectionist fortress.
Kukaan ei tietenkään halua tehdä Euroopan unionista protektionismin linnaketta.
English(DE) Mr President, migration is one of the priority topics in the European Union.
(DE) Arvoisa puhemies, siirtolaisuus on yksi Euroopan unionin painopistealoista.
EnglishIndeed, it is one of the core areas of the Member States' national sovereignty.
Se onkin yksi niistä keskeisistä alueista, joilla jäsenvaltioilla on ylin valta.
EnglishOne third of petitions on the environment of the European Union are from Spain.
Kolmannes EU:n ympäristölainsäädäntöä koskevista vetoomuksista tulee Espanjasta.
EnglishNo one will have seen the text before arriving in Brussels on Monday afternoon.
Kukaan ei siis näe tekstiä ennen Brysseliin saapumista maanantaina iltapäivällä.
EnglishSurely that was not one of the obligations enshrined in the Treaty of Amsterdam?
Eihän tällainen kuulunut Amsterdamin sopimuksessa vahvistettuihin velvoitteisiin.
EnglishI say 'finally' because Parliament had waited for more than one and a half years.
Sanon "vihdoinkin", koska parlamentti oli odottanut tätä yli puolitoista vuotta.
EnglishCohesion, ladies and gentlemen, is one of the European Union’s finest policies.
Hyvät kuulijat, koheesio on yksi Euroopan unionin hienoimmista toimintatavoista.
EnglishOne of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament’s website.
Yksi ratkaisu voisi olla kokousten välittäminen parlamentin verkkosivujen kautta.
EnglishAssigning liability may be an uncomfortable process, but it is an essential one.
Vastuun määritteleminen voi olla epämiellyttävä prosessi, mutta se on oleellinen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "A-one":

A-one

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "A-one" suomeksi

one pronomini
one numeraali
Finnish
one substantiivi
Finnish
a little adverbi
a lot adverbi
for one adverbi
Finnish
number one adjektiivi
Finnish
one by one adverbi
Finnish
loved one substantiivi
Finnish
a heap of substantiivi
a few adjektiivi
Finnish
a while ago adverbi
a fact of life substantiivi
a little off adjektiivi