"A-minor" - Suomenkielinen käännös

EN

"A-minor" suomeksi

FI
EN

A-minor {substantiivi}

volume_up
1. Musiikki
A-minor

Esimerkkejä "A-minor"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI should like to raise a few minor points regarding the implementation itself.
Haluan ottaa esiin muutaman pienen asian, jotka liittyvät itse täytäntöönpanoon.
EnglishFor example, cassava is a staple food for many people, not a minor substance.
Esimerkiksi kassava on monille peruselintarvike, ei vähemmän käytetty ainesosa.
EnglishThe most minor of accidents is depicted as an irreparable ecological disaster.
Vähäisinkin onnettomuus esitetään peruuttamattomana ekologisena katastrofina.
EnglishIn my opinion this is definitely not a minor task and it will cost a lot of money.
Mielestäni tämä ei ehdottomasti ole vähäarvoinen tehtävä ja se maksaa paljon.
EnglishFinally, a minor observation for our colleague, Mr Schulz, who is no longer here.
Lopuksi vielä pieni huomautus kollega Schulzille, joka ei enää ole paikalla.
EnglishI would like to address another minor postscript to you as Members of Parliament.
Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin osoittaa teille toisen lyhyen jälkihuomautuksen.
EnglishI would like to stress that even though this is a minor change, it is still necessary.
Haluan painottaa, että vaikka kyseessä onkin pienehkö muutos, se on välttämätön.
EnglishNonetheless, as the rapporteur knows, our opinions do differ on a few minor points.
Olemme kuitenkin eri mieltä - kuten hän tietää - joistakin yksityiskohdista.
EnglishSimilarly, most members of the Environment Committee have dropped a few minor stitches.
Ympäristöasioiden valiokunnan enemmistökin on tehnyt pari pientä virhearviointia.
EnglishAs rapporteur, I also proposed only minor changes in the committee reading.
Mietinnön esittelijänä ehdotin myös valiokuntakäsittelyssä vain vähäisiä muutoksia.
EnglishMinor modifications in the nomenclature do not pose any problem for the Commission.
Vähäpätöiset muutokset nimikkeistössä eivät ole mikään ongelma komissiolle.
EnglishThey deserve better than a minor role between the environment and agriculture.
Metsät ansaitsevat enemmän kuin vain mitättömän osan ympäristön ja maatalouden välissä.
EnglishHuman rights are not a minor issue, but the starting point of our political activity.
Ihmisoikeudet eivät ole vähäpätöinen kysymys vaan poliittisten toimiemme lähtökohta.
EnglishWe are actually talking about what are minor issues in the global picture of things.
Tällä hetkellä olemme itse asiassa puhumassa kokonaistilanteen kannalta pikkuasioista.
EnglishFirstly, Turkey is not a European country, but forms part of Asia Minor.
Turkki ei ole ensinnäkään eurooppalainen valtio, sillä se kuuluu Vähä-Aasiaan.
EnglishPolitics would not be politics if we let major successes obscure minor failures.
Politiikka ei olisi politiikkaa, jos antaisimme suurten menestysten peittää pienet virheet.
EnglishThe situation of the world coffee market, therefore, is not a secondary, minor issue.
Maailman kahvimarkkinoiden tilanne ei ole mikään toisarvoinen tai vähäpätöinen seikka.
EnglishThis involves a number of minor changes of a purely formal and linguistic nature.
Tämä pitää sisällään muutamia vähäisiä puhtaasti kieli- ja muotoasuun liittyviä muutoksia.
EnglishIn extreme cases this may involve the boundary between a crime and a minor misdemeanour.
Ääritapauksissa tämä voi koskea rajanvetoa rikoksen ja vähäisen rikkomuksen välillä.
EnglishOne thing is certain: the climate debate is just a minor part of our problem.
Yksi asia on varma: ilmastokeskustelu on vain vähäinen osa ongelmaamme.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "A-minor" suomeksi

minor adjektiivi
minor substantiivi
a little adverbi
a lot adverbi
a heap of substantiivi
a few adjektiivi
Finnish
a while ago adverbi
a fact of life substantiivi
a little off adjektiivi
a turn substantiivi
Finnish
a ball park figure substantiivi
Finnish
a couple of pronomini
Finnish