EN

a lot {adverbi}

volume_up
They have a lot of biodiversity, a lot of carbon, things we want to protect.
Niillä on paljon monimuotoisuutta ja paljon hiiltä, joita haluamme suojella.
That costs a lot of money, of course, and causes a lot of inconvenience for car owners.
Se maksaa tietenkin paljon ja aiheuttaa paljon vaivaa autonomistajille.
The international community can do a lot, and we are doing a lot in fact.
Kansainvälinen yhteisö voi tehdä paljon, ja me teemmekin paljon.
This word 'restructuring' is being bandied about a lot outside the House.
Sana "rakenneuudistus" mainitaan tämän parlamentin ulkopuolella usein.
We already have a lot of written declarations which often are not implemented.
On jo olemassa monia kirjallisia kannanottoja, jotka ovat usein jääneet soveltamatta.
There's a lot of unknown, and you often don't know what it is except by its absence.
On paljon tuntematonta, ja usein sen huomaa vain jonkin poissaolosta.
For some reason, a lot of it comes in Spanish from one particular sender.
Sitä tulee espanjaksi jostakin syystä hyvin paljon tietyiltä lähettäjiltä.
Human rights seem to have been taking up quite a lot of time, and quite right too.
Ihmisoikeudet näyttävät vieneen hyvin paljon aikaa, mikä on aivan oikein.
We are all aware that these provisions are creating a lot of problems today.
Meille kaikille on selvää, että näistä määräyksistä aiheutuu nykyään hyvin paljon ongelmia.

Esimerkkejä "a lot"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFinland is also an example for those of us who expect a lot from your Presidency.
Suomi on myös esimerkki meille, jotka odotamme paljon sen puheenjohtajakaudelta.
EnglishThe annual programme nonetheless contains a lot from the rejected Constitution.
Vuotuiseen ohjelmaan sisältyy kuitenkin paljon asioita hylätystä perustuslaista.
EnglishThe competitiveness of the European economy frankly leaves a lot to be desired.
Euroopan talouden kilpailukyvyssä on nimittäin todellisuudessa toivomisen varaa.
EnglishA lot of work needs to be done in order to support and justify this initiative.
Täytyy tehdä vielä paljon työtä, jotta voimme tukea ja puolustaa tätä aloitetta.
EnglishThey made some really great promises, and actually have fulfilled a lot of them.
Se teki monia todella suuria lupauksia, ja itse asiassa täyttikin monta niistä.
EnglishMy entrance into cyberspace has created rapid reaction among a lot of bloggers.
Useiden blogien laatijat ovat reagoineet nopeasti astumiseeni verkkoavaruuteen.
EnglishThere are a lot of pretty words on paper, but what does it look like in reality?
Kaikki näyttää hyvältä paperilla, mutta miltä asiat näyttävät todellisuudessa?
EnglishA lot of things have been said in the context of putting this programme in place.
Ohjelman toteuttamisesta on puhuttu jo paljon, joten otan esiin vain kolme asiaa.
EnglishDeleting your history could take awhile if you have a lot of files and history.
Historian poisto voi kestää pitkään, jos tiedostoja ja historiatietoja on paljon.
EnglishAdmittedly, there is not a lot that can be achieved through criminal penalties.
Tunnustan, että rikosoikeudellisilla rangaistuksilla ei voida paljoa saavuttaa.
EnglishEveryone hides behind it but, unfortunately, not a lot of money is spent on it.
Kaikki piiloutuvat sen taakse, mutta rahaa sille ei valitettavasti paljon anneta.
EnglishAnd unless you've been on Mars recently, you know there's a lot of that out there.
Ja ellette ole asuneet Marsissa, tiedätte että sitä on täällä paljon liikkeellä.
EnglishIn other words, there is quite a lot which has to be adjusted to the up to Kyoto.
Toisin sanoen on paljon sopeutettavaa niihin pohdintoihin, jotka teimme Kiotossa.
EnglishYou talked a lot about having more staff, or in other words having more money.
Puhuitte pitkään henkilökunnan lisäämisestä, toisin sanoen lisärahan tarpeesta.
EnglishThey have a right to organise, agitate and campaign to improve their lot at work.
Heillä on oikeus järjestäytyä, toimia ja kampanjoida parantaakseen työolojaan.
EnglishThere was a lot to be done about this in Thessaloniki, but little was achieved.
Tältä osin Thessalonikissa oli paljon tehtävää, mutta saavutukset olivat vähäisiä.
EnglishThere is a lot of talk about them at the moment, but they are not really known.
Niistä puhutaan tällä hetkellä paljon, mutta todellisuudessa niitä ei tiedetä.
EnglishA moment ago, Mrs Langenhagen said that port inspectors have a lot of work to do.
Hetki sitten jäsen Langenhagen sanoi, että satamien tarkastajilla on paljon työtä.
EnglishBecause prices are still influenced a lot by local conditions in each country.
Liikennevakuutuksen hintaan vaikuttavat suuresti kunkin maan erityisolosuhteet.
EnglishThe Greens want to see a lot of improvement on this report before it is accepted.
Vihreät haluavat, että mietintöä parannetaan huomattavasti ennen sen hyväksymistä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "a lot":

a lot

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "a lot" suomeksi

lot substantiivi
a little adverbi
a heap of substantiivi
a few adjektiivi
a while ago adverbi
a fact of life substantiivi
a little off adjektiivi
a turn substantiivi
Finnish
a ball park figure substantiivi
Finnish
a couple of pronomini
Finnish
a bit adverbi
Finnish
a cappella adverbi
Finnish
a great deal adverbi