EN

a little {adverbi}

volume_up
a little (myös: little, slightly, little bit)
A little worse than the Treaty of Nice and a little better than the one that followed.
Se on hieman huonompi kuin Nizzan sopimus ja hieman parempi kuin seuraava sopimus.
We in this House should show a little more gratitude and a little less criticism.
Meidän olisi Euroopan parlamentissa oltava hieman kiitollisempia ja vähemmän kriittisiä.
It is therefore a little disappointing to see how little money has been added.
Siksi hieman pettyy, kun näkee kuinka vähän lisärahaa on tullut.
83% said that they know a little, or even very little.
Vastaajista 83 prosenttia sanoi tietävänsä vähän tai erittäin vähän.
The additions to it will be demanded of us little by little over the year.
Siihen tehtäviä lisäyksiä meitä vaaditaan tekemään vähän kerrallaan vuoden aikana.
I was going to talk a little bit about research, a little bit about the kitchen.
Aioin kertoa vähän tutkimuksesta, vähän keittiöstä.
a little
But there was something psychological happening there that was just a little bit different.
Mutta tässä tapahtuu jotain psykologista joka tekee siitä hiukan erilaista.
The European Parliament is a little strange, and we apologize all the same for this.
Euroopan parlamentin toiminta on hiukan kummallista, mitä kuitenkin pyydämme anteeksi.
They want to do it themselves, but they need a little bit of backing.
Avuntarvitsijat haluavat toimia itse, mutta tarvitsevat hiukan tukea.
a little
We have endeavoured, in our proposal, to be just that little bit more realistic than you.
Ehdotuksessamme olemme yrittäneet olla pikkuisen realistisempia kuin te.
Kaikki ovat vain pikkuisen kajahtaneita.
Such investments can and should be made by professional banks rather than the little outfit that we have at the moment.
Ammattimaiset pankit voivat ja niiden pitäisi tehdä tällaisia investointeja pikemminkin kuin sen pikkuisen kokoonpanon, joka meillä nyt on.

Esimerkkejä "a little"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSound knowledge, however, may bring them a little wisdom in times of difficulty.
Vankat tiedot sen sijaan saattavat antaa heille viisautta vaikeita aikoja varten.
EnglishSo that is the first message of the report: that we need to go a little further.
Tämä on siis mietinnön ensimmäinen viesti: meidän on mentävä hiukan pidemmälle.
EnglishI believe that we must allow a little time to pass and see what moves are made.
Katson, että meidän on annettava ajan hieman kulua ja katsottava mitä tapahtuu.
EnglishThe section dealing with employment could also have been a little more ambitious.
Työllisyyttä käsittelevä osuus olisi myös voinut olla hieman kunnianhimoisempi.
EnglishIt has led to some fine results, but a little bit more could still be achieved.
Se on johtanut hyviin tuloksiin. Pieni edistys ei ole kuitenkaan koskaan pahasta.
English(Laughter) Approximately 5,000 miles from Delhi is the little town of Gateshead.
(Naurua) Noin 8000 kilometrin päässä Delhistä on pieni kaupunki nimeltä Gateshead.
EnglishWe shall have little idea of how the money will be spent or of what use it will be.
Emme oikein olisi selvillä, miten varat käytetään ja mitä niillä saadaan aikaan.
EnglishThat is why there is still so little scope for cooperation at European level.
Tämän vuoksi Euroopan tasoisella yhteistyöllä on yhä varsin vähän liikkumatilaa.
English- the little importance the Council attaches to the issues of aid and cooperation;
– Neuvosto ei pidä apuun ja yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä kovinkaan tärkeinä.
EnglishI am a little more optimistic about this than some of the speakers in this debate.
Suhtaudun siihen hieman optimistisemmin kuin jotkut tässä keskustelussa puhuneet.
EnglishThere was a lot to be done about this in Thessaloniki, but little was achieved.
Tältä osin Thessalonikissa oli paljon tehtävää, mutta saavutukset olivat vähäisiä.
EnglishTruth to tell, it's a little shocking how many places offer free wireless service.
On hieman yllättävää, miten moni paikka tarjoaa maksuttoman langattoman palvelun.
EnglishBecause I have very little speaking time, I shall only discuss the main ones.
Koska käytettävissäni on vain niukasti puheaikaa, esitän niistä vain tärkeimmät.
EnglishIt is a fact that, in Europe, we have too little funding for higher education.
On totta, että meillä Euroopassa korkeakoulutukselle on liian vähän rahoitusta.
EnglishIn that light, the attitude of the United States seems a little more realistic.
Näiden näkökohtien valossa Yhdysvaltojen asenne vaikuttaa hieman realistisemmalta.
EnglishThe aim seems to be to drink oneself unconscious in as little time as possible.
Tavoitteena on ilmeisesti juoda itsensä tajuttomaksi mahdollisimman nopeasti.
EnglishLittle by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.
Vähitellen prostituutioon pakotetut naiset alkoivat puhua asiasta julkisesti.
EnglishBut I really must say that the Council has taken precious little notice of us.
Minun on kuitenkin sanottava, että neuvosto ei juurikaan ole kuunnellut meitä.
EnglishFinally, could you say little more about human rights violations as a whole?
Lopuksi, voisitteko selvittää hieman tarkemmin ihmisoikeusloukkauksia ylipäänsä?
EnglishOn that score, I have developed the Commission proposal in a little more detail.
Olen hionut komission ehdotusta hieman yksityiskohtaisemmaksi tässä asiassa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "a little":

a little

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "a little" suomeksi

little adverbi
little adjektiivi
little by little adverbi
a lot adverbi
a heap of substantiivi
a few adjektiivi
Finnish
a while ago adverbi
a fact of life substantiivi
a little off adjektiivi
a turn substantiivi
Finnish
a ball park figure substantiivi
Finnish
a couple of pronomini
Finnish