"to a lesser extent" - Suomenkielinen käännös

EN

"to a lesser extent" suomeksi

EN

to a lesser extent {adverbi}

volume_up
to a lesser extent

Esimerkkejä "to a lesser extent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is the case with English, Spanish and Portuguese and, to a lesser extent, French.
Tämä koskee englantia, espanjaa ja portugalia sekä vähäisemmässä määrin ranskaa.
EnglishGlobalisation, however, affects all human activity to a greater or lesser extent.
Globalisaatio kattaa kuitenkin lähes kaiken inhimillisen toiminnan.
EnglishThe same applies, to a lesser extent, in the case of some Member States of the European Union.
Sama pätee muutamiin Euroopan unionin jäsenmaihin pienemmässä mittakaavassa.
EnglishEvery one of them makes a financial contribution to these projects to a greater or lesser extent.
Jokainen heistä antaa pienemmän tai suuremman taloudellisen panoksen näihin hankkeisiin.
EnglishGold plating is a phenomenon which affects every Member State to a greater or lesser extent.
Säädösten kaunisteleminen on ilmiö, jota kaikissa jäsenvaltioissa esiintyy enemmän tai vähemmän.
EnglishHowever, this has been the case to a lesser extent in Central and Eastern Europe.
Keski- ja Itä-Euroopassa näin on vähemmässä määrin.
EnglishThe European Commission also bears responsibility, though to a lesser extent.
Myös Euroopan komissio on vastuussa kriisistä, vaikkakin vähemmän kuin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus.
EnglishReplacement products used in this sector are hydrocarbons, HCFCs, and to a lesser extent, HFCs.
Tällä alalla käytettävät vaihtotuotteet ovat hiilivetyä, HCFC: tä ja vähemmässä määrin HFC: tä.
EnglishIn addition, unemployment has been better highlighted, although to a lesser extent than I had expected.
Työttömyys on tuotu myös paremmin esiin, vaikkakaan ei niin hyvin, kuin olisin toivonut.
EnglishAll of these ways are, to a greater or lesser extent, opaque and complicated.
Tällä hetkellä jäsenvaltioilla on erilaisia tapoja tarkistaa rekisteröinnin yhteydessä, onko auto varastettu.
EnglishIt is a problem all Member States face to a greater or lesser extent, and it exists for all sorts of reasons.
Se on ongelma. Sitä on kaikissa jäsenvaltioissa, joissakin enemmän ja joissakin vähemmän.
EnglishThese expenses would otherwise be borne by the States and therefore, to a lesser extent, by the European Union.
Nämä kustannukset voisivat kuulua valtioille ja vasta toissijaisesti Euroopan unionille.
EnglishAnd all the rest of us are guilty to a greater or lesser extent.
Ja me kaikki muut olemme enemmän tai vähemmän syyllisiä.
EnglishTo a lesser extent, we should also compensate for the deficit as regards internal communication and information.
Meidän olisi korjattava jonkin verran myös sisäisen viestinnän ja tiedotuksen puutteita.
EnglishAll Member States face these changes to a greater or lesser extent.
Ne koskevat jossakin määrin jokaista jäsenvaltiota.
EnglishI would warn against shedding crocodile tears, as Mr Deß has done, and many others to a lesser extent.
Varoitan vuodattamasta krokotiilin kyyneliä, kuten jäsen Deß teki, ja moni muukin lievemmässä määrin.
EnglishAll of this is taken up to a greater or lesser extent in the report, and for that reason I have voted in favour.
Kaikkea tätä käsitellään enemmän tai vähemmän mietinnössä, minkä vuoksi äänestin sen puolesta.
EnglishWe are often glad about that to a greater or lesser extent.
Se ilahduttaa meitä joskus enemmän ja joskus vähemmän.
EnglishThere are many areas where we - to a greater or lesser extent - lack sufficient insight into how matters stand.
Monien aiheiden kohdalla on niin, että meillä on enemmän tai vähemmän huono kuva asioiden tilasta.
EnglishThe European tax is something that is on everyone’s mind, though in a form that is disguised to a greater or lesser extent.
Eurooppalainen vero on enemmän tai vähemmän peiteltynä kaikkien mielessä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "to a lesser extent":

to a lesser extent
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to a lesser extent" suomeksi

lesser adjektiivi
extent substantiivi