"a heap of" - Suomenkielinen käännös

EN

"a heap of" suomeksi

EN

a heap of {substantiivi}

volume_up
1. Arkikielinen
a heap of
a heap of

Esimerkkejä "a heap of"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNot every bad thing that happens is an opportunity to heap censure on a specific regime.
Tämä ei ole oikea paikka vyöryttää kaikkea pahaa yhden valtion niskoille.
EnglishThis Sellafield nuclear plant has achieved nothing, except to heap environmental misery on us all.
Sellafieldin ydinvoimala on saanut aikaan vain ympäristöongelmia meille kaikille.
EnglishHowever, I find remarkable the levity with which we heap praise on Japan's heroes.
Mielestäni on kuitenkin merkille pantavaa, miten kevytmielisesti me ylistämme Japanin sankareita.
EnglishWe could easily offer the new Member States a house which will turn into a heap of rubble.
Voimme tyynesti tarjota uusille jäsenvaltioille talon, joka raunioituu.
EnglishWe are far too prepared to pay people to be on the scrap heap.
Olemme aivan liian valmiita maksamaan siitä, että ihmiset kituuttavat avustusten varassa.
EnglishMr President, first of all, I would like to heap praise on Mr Boselli for his handling of this topic.
Arvoisa puhemies, aluksi kiitokset jäsen Bosellille tavasta, jolla hän on lähestynyt tätä asiaa.
EnglishMr President, if it does not embarrass Mr Wynn too much, I would like to heap further praise upon him.
Arvoisa puhemies, jollei se häiritse herra Wynniä liikaa, haluaisin laulaa hänelle lisää ylistystä.
EnglishIn about ten years' time, we expect this electronic scrap heap to have doubled in size.
Noin kymmenen vuoden kuluttua odotetaan, että elektroniikkaromua tuotetaan jo kaksinkertainen määrä nykyiseen verrattuna.
EnglishWhere the boundary lies between a mere heap of cells and a human life is something we all no doubt have to decide for ourselves.
Jokaisen täytynee itse päättää, missä menee pelkän solurykelmän ja ihmiselämän raja.
EnglishThe Bolkestein Directive makes ambiguity an art form and allows them to be thrown onto the social slag heap.
Bolkesteinin direktiivi tekee epäselvyydestä taidetta. Siinä sallitaan työntekijöiden heittäminen sosiaaliselle jätetunkiolle.
EnglishIf all small countries endorse this, we will fortunately be able to consign this nonsense of Mr Giscard d'Estaing's to the scrap heap.
Jos kaikki pienet maat tukevat tätä, voimme onneksi jättää Giscard d'Estaingin puheet omaan arvoonsa.
EnglishIt was those at the bottom of the heap who died.
EnglishBut they must understand that the value of human health cannot be set lower than that of a heap of metal on wheels.
Siellä on kuitenkin ymmärrettävä, että ihmisen terveyden arvoa ei voi määritellä alemmaksi kuin pyörillä liikkuvan metallikasan.
EnglishSuch a renegotiation is unjustifiable, unacceptable and would heap ridicule on the European Union' s international standing.
Se ei ole perusteltua eikä sitä voida hyväksyä, ja lisäksi se asettaisi Euroopan unionin kansainvälisesti naurettavaan asemaan.
EnglishEurope must henceforth consign such methods of persuading people of the supreme merits of its policies to the scrap-heap.
Euroopan pitäisi jättää historian roskakoriin tämä tapa, jolla yritetään vakuuttaa kansalaisia harjoitetun politiikan erinomaisuudesta.
EnglishWe, too, see of course that there is a lack of uptake, and, where too little is taken up, we must not heap up even more.
Mekin tietenkin näemme, että määrärahoja on käytetty suunniteltua vähemmän, ja jos niitä käytetään liian vähän, ei niitä pidä enää lisätä.
EnglishAs a result, you see on the roads in our country incredibly old cars which in other countries of the Union would be deemed fit for the scrap heap.
Tästä johtuen maamme teillä liikkuukin ennätysvanhaa, muissa unionin maissa jo romutukseen kelpaavaa autokantaa.
EnglishIn my opinion, the activities of the past week, and the heap of paper that landed on Members' desks, was over the top.
Viime viikon toiminta, jolloin edustajien eteen levitettiin suuri määrä paperia, ei mielestäni palvellut tarkoitusta tavoitteen saavuttamisessa.
EnglishThis is a kind of money-losing machine with which we try to patch up the eastern European scrap-heap reactors without making them any safer.
Tämä on rahantuhoamiskone, jolla me ikään kuin paikkailemme itäisiä romureaktoreita, ilman, että niistä tulisi turvallisempia.
EnglishI am not one to heap thanks on rapporteurs, but this time I really would like to say thank you to Mr Watts for the good work he has done.
Hyvät ystävät! Minulla ei ole tapana kiitellä, mutta tällä kerralla haluan kiittää kollega Wattsia hänen tekemästään hyvästä työstä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "a heap of" suomeksi

of prepositio
Finnish
heap substantiivi
a couple of pronomini
Finnish
a variety of substantiivi
a variety of adjektiivi
Finnish